Erick Monde

Erick Monde, ostatni Przewodniczący, założyciel Aralii, hrabia, generał lejtnant Sił Zbrojnych ZSKHiW, zarządca Guberni Aralskiej, wicepremier ZSKHiW (2011), wielokrotny członek rządu, poseł IV, III i II kadencji, dowódca Królewskich Sił Lotniczych (2012), Aralskiej Armii Narodowej (2010-2012). Członek Aralskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Erick Monde był przywódcą Rewolucyjnego Komitetu Wyzwolenia podczas tzw. Drugiego Kryzysu Aralskiego. Z jego inicjatywy podjęto także decyzję o sformowaniu sił rozejmiczych (tzw. Błękitne Hełmy) w czasie zamachu stanu wywołanego przez Joksymila Faradobusa.