August Medycejski


August Medycejski, założyciel i pierwszy wirtualny król Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 11 listopada 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku oraz później, po abdykacji swojego syna, od 19 września 2009 roku do 24 października 2009 roku. Miał żonę - Victorię di Gautiera oraz dwóch synów. Starszego Michała Augusta oraz Jana IV. Jego wujem jest kardynał Larenzo de Medici.

Swoje rządy opierał przede wszystkim na silnej scentralizowanej władzy. Dzięki jego staraniom Rzeczpospolita stała się członkiem Organizacji Polskich Mikronacji, był patronem Królewskiej Gildii Kupieckiej oraz z jego inicjatywy powołano wspólnie z Francją oraz Skarlandem Nowy Kontynent.

Po abdykacji zajął się działalnością polityczną oraz pisaniem. Jest autorem "Dziejów Korony i Litwy", które opowiadają o wszystkich wirtualnych królach Rzeczypospolitej. Napisał również "Index Patriarcharum", poczet wszystkich patriarchów Rotrii. Ksiega powstała jako prezent dla ówczesnego patriarchy Aleksandra III. W okresie panowania Franciszka Ferdynanda napisał liryk "Król - kardynał", który ośmiesza nieudolne rządy Habsburga.

Od listopada 2013 wybarany na wolnej elekcji ponownie królem przez szlachtę.