Strona 1 z 1

DK 37/2021 o nadaniu odznaczeń

PostNapisane: 17 lis 2021, 00:30
przez Miguel de Catalan
Obrazek


Dekret Królewski
trzydziesty siódmy, o nadaniu odznaczeń

Obrazek


My, Michał IV,

z Bożej łaski i woli Narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.


in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:

* * *


Chcąc wypełnić postanowienie z audiencji kończącej nasze panowanie oraz , pragnąc wynagrodzić pracę i oddanie służbie Rzplitej w czasie panowania Michała IV, pragniemy przyozdobić:

 1. WP Michała Franciszka Lubomirskiego- Lisewicza — Medalem za Długoletnią Służbę II;
 2. WP Maurycego Orańskiego pragniemy odznaczyć Medalem za Długoletnią Służbę I
 3. WP Aleksandrę Trzaskę-Chojnackiego odznaczyć pragniemy Krzyżem Zasługi dla Kultury III
 4. WP Wilhelma Orańskiego odznaczyć pragniemy Medalem Bene Merentibus (2)
 5. JO Samuela Radziwiłła odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON IV
 6. WP Józefa Wilhelma Potockiego pragniemy odznaczyć Krzyżem Monarchii II
 7. WP Heinza Wernera Grunera pragniemy odznaczyć Medalem Bene Merentibus (1)
 8. WP Konrada Radziwiłła odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON VI
 9. WP Ludwika Potockiego odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON VI
 10. WP Katarzynę Radziwiłłównę odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON VI
 11. WP Dominika Ostrogskiego odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON VI
 12. WP Gagika Bagratowicza odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON VI
 13. WP Beatę Adriannę Zep odznaczyć pragniemy Medalem Bene Merentibus (2)
 14. WP Macieja Gerwazego Lisewicza odznaczyć pragniemy Medalem Bene Merentibus (2)
 15. JO Adriano Vittorino Zepa odznaczyć pragniemy Medal z Długoletnią Służbę III
 16. WP Jana Zamojskiego odznaczyć pragniemy Medalem Bene Merentibus (1)
 17. WP Enrique Sáncheza Oviedo odznaczyć pragniemy Orderem Przyjaźni i Współpracy III
 18. WP Jana Heweliusza odznaczyć pragniemy Medalem Bene Merentibus (1)
 19. WP Helwetyka Romańskiego odznaczyć pragniemy Orderem Przyjaźni i Współpracy II
 20. WP Bruno Petrowicza Catalana odznaczyć pragniemy Orderem Przyjaźni i Współpracy I
 21. WP Norberta Catalana odznaczyć pragniemy Orderem Zasługi RON VI
 22. WP Augusta von Hohenzollerna odznaczyć pragniemy Orderem Przyjaźni i Współpracy III
 23. WP Ludwika Dalkowskiego odznaczyć pragniemy Orderem Przyjaźni i Współpracy III

Dano i pieczęcią opatrzono w Warszawie,
dnia XVI miesiąca XI AD MMXXI


/-/ Michał IV
Król-Elekt


Obrazek