Sejm Elekcyjny - XVI XI MMXIII

Wola pod Warszawą, gdzie szlachta dokonuje wyboru monarchy. Głosować może każdy szlachcic i wybierać spośród kandydatów rodzimych (Piastów) lub zagranicznych zaakceptowanych przez ustępującego króla.

Sejm Elekcyjny - XVI XI MMXIII

Postprzez Marek Wiktorowicz » 16 lis 2013, 15:30

Panowie Bracia! Siostry Szlachcianki!

Jego Królewska Mość Karol Józef I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, Książę Parmy, Rex Catholicae etc. etc. etc., złożył na ręce Jego Eminencji Wawrzyńca Medyceusza, Jego Wysokości księcia Augusta Włodzimierza Medyceusza, oraz moje akt abdykacji. Koronę królewską powierzył w Nasze ręce, abyśmy pieczę nad nią rozciągnęli i doprowadzili do wyboru nowego władcy Rzeczypospolitej.

Mnie powierzył Najjaśniejszy Pan zadanie doprowadzenia do wyboru nowego króla. Spośród braci szlacheckiej uczynił mnie zatem odpowiedzialnym za zwołanie sejmu elekcyjnego i czuwanie nad sprawami państwa. Czyniąc zadość woli Jego Królewskiej Mości, wzywam wszystkich spośród szlachty do Warszawy na I Sejm Elekcyjny.

Wedle dyplomów nobilitacyjnych uprawnieni do udziału, wedle prastarego zwyczaju, są:
- Jego Królewska Wysokość król-senior Karol Józef Radziwiłł;
- Jego Wysokość książę August Włodzimierz Medyceusz;
- Jego Eminencja książę kardynał Wawrzyniec Medyceusz;
- Jego Królewska Wysokość Markos Viktorjosigos z rodu Zeppów;
- Jej Królewska Wysokość Emilja Frankiskoskori, pani z Zeppów;
- pani Aleksandra Zamoyska;
- Brat Andrzej, rycerz krzyżacki;
- pan Aleksander Trzaska-Chojnacki;
- pan Andrzej Trzaska-Chojnacki.

Pomimo braku dyplomów nobilitacyjnych, na mocy uprawnień regenckich i po konsultacji z innymi Panami Protektorami Korony Polskiej i Mitry Wielkoksiążęcej Litewskiej, postanawiam dopuścić do udziału w Sejmie Elekcyjnym także nowych mieszkańców Rzeczypospolitej:

- Józefa Bohatyrowicza;
- Pietro di Orsiniego.

Panowie! Panie! Jako prowadzący obrady Sejmu Elekcyjnego, wzywam wszystkich uprawnionych do udziału w Sejmie, aby gwoli własnego sumienia i uznania zgłaszali kandydatury do tronu Rzeczypospolitej. Idąc śladem tradycji, ale też ustaleń, jakie powzięliśmy z Panami Protektorami Korony Polskiej i Mitry Wielkoksiążęcej Litewskiej, wyznaczam niniejsze zasady pierwszej naszej elekcji:
- kandydaturę zgłosić może każdy szlachcic i szlachcianka;
- kandydat przez szlachcica lub szlachciankę wyznaczony może odmówić bądź przyjąć własną kandydaturę; w razie, gdy nie zabierze głosy w przeciągu 48 godzin lub przed przejściem do głosowania, milczenie poczytuje się za zgodę na kandydowanie;
- zgłosić można kandydaturę wyłącznie kogoś spośród szlachty Rzeczypospolitej;
- po zgłaszaniu kandydatur, które potrwa do dnia 18 listopada do godziny 24:00, lub do momentu, aż wszyscy zabiorą głos zgłaszając kogoś lub deklarując wstrzymanie się od zgłaszania kandydatury, ogłoszę głosowanie;
- w głosowaniu każdemu przysługuje jeden głos na jednego kandydata, a głos ten oddawany będzie jawnie wobec wszystkich uczestników Sejmu;
- w razie, gdy ktoś przed głosowaniem nie potwierdzi swej obecności na Sejmie Elekcyjnym, wykluczony zostanie z jego obrad i z głosowania, a głos przez niego ewentualnie oddany będzie nieważny;
- po oddaniu głosów ja, jako Marszałek Sejmu Elekcyjnego, ogłoszę wybór nowego króla Rzeczypospolitej, ogłaszając go naszym królem-elektem;
- od czasu ogłoszenia wyboru władzę przejmie król-elekt, który wraz z Jego Eminencją Prymasem ustali datę koronacji; z chwilą ogłoszenia wyboru, Sejm uznaje się za rozwiązany.

Do dzieła, Panowie i Panie! Dla ratunku Rzeczypospolitej!

Jako Marszałem i jeden z Panów Protektorów Korony Polskiej i Mitry Wielkoksiążęcej Litewskiej, sam zgłoszę pierwszą kandydaturę; zgłoszę kandydaturę człowieka pewnego, czcigodnego, wielce poważanego, a który już rządził Rzeczpospolitą i doświadczeniem przenosi nas wszystkich. Wobec całej braci szlacheckiej, nowych mieszkańców Rzeczypospolitej i samego Boga Jedynego, zgłaszam kandydaturę Jego Wysokości księcia Augusta Włodzimierza Medyceusza do tronu Rzeczypospolitej!
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez August Medycejski » 16 lis 2013, 15:49

Obecność swą potwierdzam, jak i moją kandydaturę. Niech się dzieje wola nieba.
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 1991
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: .
Wykształcenie: Profesor historii

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 16 lis 2013, 17:04

Kurlandia, nie zgłasza nikogo innego, a więc powstrzymuję się od wyznaczania kandydata.
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeima


ObrazekAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Gadu-Gadu: 45570083
Wykształcenie: doktor

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Wawrzyniec Medycejski » 16 lis 2013, 19:12

Wielmożna Szlachto.

Jako zwierzchnik kościoła powszechnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów zgłaszam kandydaturę Jego Wysokości księcia Augusta Włodzimierza Medyceusza do tronu Rzeczypospolitej!
Wawrzyniec Piotr MedycejskiAvatar użytkownika
Gość zagraniczny
 
Posty: 154
Dołączył(a): 11 gru 2010, 21:05
Medale: 2
Order Zasługi RON IV (1) Order Przyjaźni i Współpracy I (1)

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 16 lis 2013, 20:48

Potwierdzam obecność na Sejmie i wraz z Ojcem popieram Jego Wysokość księcia Augusta Włodzimierza Medyceusza
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg

Ordynat Prusko-Pomorski

ObrazekAvatar użytkownika
Podstoli
Podstoli
 
Posty: 3109
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 20
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Stopień: Hetman Polny Litewski

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Andrzej Trzaska-Chojnacki » 16 lis 2013, 20:50

popieram kandydaturę Jego Wysokości księcia Augusta Włodzimierza Medyceusza
Andrzej Trzaska-Chojnacki
Komtur Dyneburga Zakony Kawalerów MieczowychAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 350
Dołączył(a): 19 gru 2010, 23:35
Medale: 5
Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii II (1)
Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Emilia Radziwiłłówna » 16 lis 2013, 21:02

Przybywam na Sejm i nie zgłaszam żadnej kandydatury.
(-) Jej Książęca Wysokość Emilia Maria Katarzyna Elżbieta apo Zep z domu Radziwiłł, księżna surmeńska i mediolańska etc.,Avatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 124
Dołączył(a): 01 lip 2012, 20:54
Medale: 1
Order Świętego Stanisława (1)
Wykształcenie: brak

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Andream von Salza » 17 lis 2013, 18:43

Stawiam się na Sejm
Andream von Salza

Kardynał Świętego Kościoła Rotryjskiego

Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
strażnik wendeński

ObrazekAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 1368
Dołączył(a): 29 paź 2012, 11:13
Medale: 6
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Wykształcenie: Wyższe

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 18 lis 2013, 09:30

Wielmożne Panie
Wielmożni Panowie
Czy będzie czas podczas elekcji, w którym będzie mozna zadawać pytania kandydatom do tronu ?
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg

Ordynat Prusko-Pomorski

ObrazekAvatar użytkownika
Podstoli
Podstoli
 
Posty: 3109
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 20
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Stopień: Hetman Polny Litewski

Re: I Sejm Elekcyjny

Postprzez Wawrzyniec Medycejski » 18 lis 2013, 13:17

Wielmożny Panie, nie sądzę aby takie praktyki istniały podczas elekcji. Śmiem twierdzić, że elekcja królewska znacznie różni się od wyborów prezydenckich, ale może w Naszej Rzeczypospolitej panują inne obyczaje.
Wawrzyniec Piotr MedycejskiAvatar użytkownika
Gość zagraniczny
 
Posty: 154
Dołączył(a): 11 gru 2010, 21:05
Medale: 2
Order Zasługi RON IV (1) Order Przyjaźni i Współpracy I (1)

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Sejm Elekcyjny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości