Strona 1 z 1

Przywilej krakowski

PostNapisane: 03 wrz 2013, 11:55
przez August Medycejski

PRZYWILEJ KRAKOWSKI SWOBODY WSZELAKIE GWARANTUJĄCY I ZATWIERDZAJĄCY

My, Karol Józef pierwszy tego imienia, Król Polski, Wielki Xiążę Litewski etc., etc., etc., wszystkim panom wolność zagwarantować chcemy, toteż swobody od czasów zamierzchłych przez naszych poprzedników nadane, za obowiązujące uznajemy. A jeżeli ktokolwiek by słuszność takową zakwestionował, godzien nie jest nobilis się zwać.

I. Szlachcic każdy jeno nie więcej niż dziesiątą część zysku oddawać będzie zmuszony do skarbu. Przywilej wyznaczenia wysokości dokładnej Sejmowi Walnemu zostawiamy,
II. Podatek nowy żaden nałożony już przez nas nie zostanie bez zgody rad obojga narodów,
III. Wszelkie urzędy państwowe jeno szlachta w swych rękach dzierżyć będzie,
IV. Neminen captivabimus nisi iure victum, co oznacz szlachcic nie będzie skazany przez nas bez wyroku sądu lub trybunału odpowiednio, ani też majątek nie zostanie mu odebrany,
V. A nikt ziemi kupić ani nabyć nie będzie mógł, jeno szlachcic
VI. A szlachta sama się sądzić będzie w trybunałach, w którym sędzia zostanie obrany na Sejmie Walnym

Dano w Krakowie, dnia III, miesiąca września, Roku Pańskiego MMXIII

/-/ Karol I Józef Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.


Obrazek