KSW o Elekcji Królewskiej

Konstytucje traktujące o sprawach administracyjnych i kancelaryjnych

KSW o Elekcji Królewskiej

Postprzez Sebastian von Tauer » 12 wrz 2020, 15:39

KONSTYTVCYJA SEYMOWA
z dnia XXX miesiąca I anno MMXXI
o elekcji królewskiej


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów,
mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


I.
Seym elekcyjny zbierać się będzie pod Warszawą pod przywództwem kanclerza, który obowiązki królewskie będzie sprawował do momentu wybrania nowego króla, jako Interrex. Interrex prawa nie ma do zawierania umów międzynarodowych, wypowiadania wojny i nadawania szlachectw. Jeśliby Rzeczpospolita bez Kanclerza na czas bezkrólewia stała, alibo Interrex seymu elekcyjnego w przeciągu 1 tygodnia od ustania królowania nie zwołał, przeto urząd i prerogatywy jego komu innemu powierzone być mają. Prym ma być dany Podskarbiemu Wielkiemu, a jeśli i on zawód sprawi, potem Hetmanowi Wielkiemu. Następnym do urzędu powołanym będzie najstarszy szlachcic, to jest ten, który najdawniej konwokację królewską otrzymał.

II.
Urząd królewski jest kadencyjny, a kadencja króla wynosić będzie sześć miesięcy. Po upływie tego czasu, liczonego od momentu wyboru, król musi dobrowolnie ustąpić z tronu, a szlachta na wolnej elekcji stanąć. Seym elekcyjny zwołany musi być również w przypadku, gdy monarcha abdykuje przed upływem swej kadencji.

III.
Do elekcyi stanąć może każdy szlachcic Rzeczypospolitej, jako że równymi jesteśmy wszyscy pośród szlacheckiego Narodu. Do elekcji stanąć też mogą głowy zagranicznych państw, o ile otrzymają zgodę na kandydowanie od Interrexa.

IV.
Prawo do wybierania w wolnej elekcji przysługiwać będzie wszystkim szlachcicom.

V.
A to postanawiamy, że w obradach sejmu elekcyjnego i głosowaniach uczestniczyć mogą tylko ci szlachcice, którzy na początku sejmu, w czasie na to wyznaczonym, stawili się na niego.

VI.
W wyjątkowych wypadkach osoba przewodnicząca obradom ma prawo dopuścić do obrad osobę, która spóźniła się na sejm, to jednak warujemy, że osoba taka brać udziału nie może w najbliższym głosowaniu (jeśli dopuszczona do obrad została w jego trakcie lub w trakcie debaty poprzedzającej dane głosowanie, co w wypadku głosowania nad wyborem króla rozumieć należy jako czas na zadawanie pytań kandydatom).

VII.
Monarcha po elekcji złożyć musi pacta conventa oraz czym prędzej ceremonię koronacji zorganizować w Krakowie.

VIII.
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek


/—/ Jan V
Król Polski a Wielki Xiążę Litewski

y lud slachecki
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Kanclerz Wielki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4615
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: KSW o Elekcji Królewskiej

Postprzez Sebastian von Tauer » 12 wrz 2020, 15:39

Powyższy tekst jest tekstem ujednoliconym. Poniżej publikuje się tekst pierwotny, a jeszcze pod nim stosowne poprawki do konstytucji:

KONSTYTVCYJA SEYMOWA
O Elekcji Królewskiej


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I
Seym elekcyjny zbierać się będzie pod Warszawą pod przywództwem kanclerza, który obowiązki królewskie będzie sprawował do momentu wybrania nowego króla, jako Interrex. Interrex prawa nie ma do zawierania umów międzynarodowych, wypowiadania wojny i nadawania szlachectw. Jeśliby Rzeczpospolita bez Kanclerza na czas bezkrólewia stała, alibo Interrex seymu elekcyjnego w przeciągu 1 tygodnia od ustania królowania nie zwołał, przeto urząd i prerogatywy jego komu innemu powierzone być mają. Prym ma być dany Podskarbiemu Wielkiemu, a jeśli i on zawód sprawi, potem Hetmanowi Wielkiemu. Następnym do urzędu powołanym będzie najstarszy szlachcic, to jest ten, który najdawniej konwokację królewską otrzymał.

II
Urząd królewski jest kadencyjny, a kadencja króla wynosić będzie sześć miesięcy. Po upływie tego czasu, liczonego od momentu wyboru, król musi dobrowolnie ustąpić z tronu, a szlachta na wolnej elekcji stanąć. Seym elekcyjny zwołany musi być również w przypadku, gdy monarcha abdykuje przed upływem swej kadencji.

III
Do elekcyi stanąć może odtąd każdy szlachcic Rzeczypospolitej, jako że równymi jesteśmy wszyscy pośród szlacheckiego Narodu. Do elekcji stanąć też mogą głowy zagranicznych państw, o ile otrzymają zgodę na kandydowanie od Interrexa.

IV
Prawo do wybierania w wolnej elekcji przysługiwać będzie wszystkim szlachcicom.

V
Monarcha po elekcji złożyć musi pacta conventa oraz czym prędzej ceremonię koronacji zorganizować w Krakowie. Wiążące są także dla niego zapisy Artykułów Henrykowskich.

VI
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek

Sebastian January II
wraz z całym ludem szlacheckim

Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Kanclerz Wielki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4615
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 23
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: KSW o Elekcji Królewskiej

Postprzez Michał V » 31 gru 2021, 14:35

KONSTYTVCYJA SEYMOWA
z dnia XXIX miesiąca XII anno Domini MMXXI
zmieniająca Konstytucyę o Elekcji Królewskiej


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów,
mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


I.
Dodać artykuł V. o brzmieniu:
„A to postanawiamy, że w obradach sejmu elekcyjnego i głosowaniach uczestniczyć mogą tylko ci szlachcice, którzy na początku sejmu, w czasie na to wyznaczonym, stawili się na niego.”

II.
Dodać artykuł VI o brzmieniu:
„W wyjątkowych wypadkach osoba przewodnicząca obradom ma prawo dopuścić do obrad osobę, która spóźniła się na sejm, to jednak warujemy, że osoba taka brać udziału nie może w najbliższym głosowaniu (jeśli dopuszczona do obrad została w jego trakcie lub w trakcie debaty poprzedzającej dane głosowanie, co w wypadku głosowania nad wyborem króla rozumieć należy jako czas na zadawanie pytań kandydatom).”

III.
Następne artykuły numeruje się kolejno.

IV.
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.


ObrazekKról Polski a Wielki Xiążę Litewski


/—/ Sebastian xiążę von Tauer
Kanclerz Wielki

/—/ Samuel xiążę Radziwiłł
Hetman Wielki

/—/ Maurycy Orański
Podskarbi Wielki

/—/ Wilhelm Orański
Podkanclerzy Wielki

/—/ Aleksander Trzaska-Chojnacki
Cześnik mazowiecki

/—/ Michał Jerzy Potocki
Cześnik podolski

/—/ Katarzyna Radziwiłłówna
Wojski brzesko-kujawski
Michał
Król Polski i Wielki Książę Litewski etc.Avatar użytkownika
Jego Królewska Mość
Jego Królewska Mość
 
Posty: 2672
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 11
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (3) (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Regimentarz
Gadu-Gadu: 50331381
Wykształcenie: bakałarz mikrozofii


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do O sprawach administracyjnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron