Strona 1 z 1

Wykład XI "Prace Saperskie"

PostNapisane: 27 kwi 2011, 09:25
przez Henryk Horoch
Prace Sapreskie

Wojsko wykonuje prace saperskie w czasie natarcia i trakcie obrony.
W natarciu wojsk celem prac saperskich jest ukrycie swoich działań przed nieprzyjacielem, ułatwianie powuwania się natarcia swojej piechoty lub zachowania trwałości szyku bojowego w przypadku przeciwuderzenia nieprzyjaciela.
W obronie celem tych prac jest wzmocnienie terenu tak by zatrzymać swoim ogniem natarcie nieprzyjaciela i zadać mu jak największe straty oraz chronienie swoich żołnierzy
i broni przed ogniem nieprzyjaciela. Prowadzenie działań bojowych w dużej mierze zależy od terenu który moze ułatwić lub utrudnić wykonanie zadań bojowych. Prace saperskie przystosowują teren do walki w celu ułatwienia działań bojowych własnych i utrudnienia manewru i posuwania się nieprzyjaciela.

Umiejętnie i w odpowiednim czasie wykonane prace saperskie, proste przez piechotę, bardziej skąplikowane przez saperów, są koniecznym warunkiem zapewnienia powodzenia działań bojowych piechoty we wszystkich rodzajach walki. W trakcie natarcia żołnierz piechoty powinien umieć okopać się i zamaskować na pozycji wyjściowej i na polu walki, wykorzystać do walki przedmioty terenowe: leje, rowy, pojedyńcze budynki, itp. W trakcie obrony rozwijać i doskonalić system rowów strzeleckich. Stale maskowsć swoje pozycje, sprzęt i będące w trakcie budowy umocnienia.
Prócz tego we wszystkich rodzajach walki w zależności od sytuacji, piechota obowiązana jest przygotować materiały do prac saperskich, naprawiać drobne uszkodzenia i odbudowywać uszkodzone odcinki umocnień polowych, dróg i niedużych mostów oraz zaopatrywać się w wodę.

Oddziały saperskie usuwają napotkane przeszkody i budują sztuczne przeszkody wszelkich rodzajów, blokują i niszczą umocnienia ogniowe i punkty oporu nieprzyjaciela, budują drogi wojenne, budują i utrzymują przeprawy mostowe ze sprzętu etatowego i z materiałów podręcznych, budują umocnienia obronne i przeprowadzają maskowanie jednostek wojskowych oraz dużych obiektów. Organizują i kierują skomplikowanymi pracami saperskimi w oddziałach i pododdziałach piechoty.
Dowódcy oddziałów piechoty powinni zawsze pamiętać o znaczeniu prac saperskich. Prace saperskie dobrze rozmieszczone i wykonane zapewniaja powodzenie w walce. Dowódcy piechoty ponoszą pełną odpowiedzialność za te prace i obowiązani są organizować i kierować nimi, a każdy żołnierz powinien dobrze znać prace saperskie, by móc rozpoznać przeszkody i stanowiska ogniowe nieprzyjaciela oraz umiejętnie wykorzystywał teren w różnych warunkach i sytuacjach bojowych.

Wykład przedstawił: Generał Lejtnant Jerzy Iwo Radziwiłł

Re: Wykład XI "Prace Saperskie"

PostNapisane: 27 kwi 2011, 09:27
przez Henryk Horoch
Sprzęt Saperski

Dla wykonania prac saperskich piechota zaopatrzona jest w sprzęt saperski przenośny i przewoźny. Sprzęt saperski przenośny w warunkach bojowych tak samo jak karabin powinien znajdować się zawsze przy żołnierzu. Do niego należą: łopatka piechoty i toporek.
Sprzęt saperski przewoźny, przewozi się na wozach taborowych i dostarczany jest na miejsce prac na specjalny rozkaz. Do niego należy: łopata saperska, topór, oskart, łom, piła poprzeczna i nożyce do cięcia drutu.
Wymiary łopaty i łopatki saperskiej należy znać na pamięć i posługiwać się nimi jako miarą. Każdy żołnierz odpowiada za sprawność sprzętu i obowiązany jest dbać o niego. Po pracy sprzęt saperski winien być wyczyszczony i zakonserwowany (natłuszczony).
Łopatką piechoty można pracować w pozycji leżącej, klęczącej, siedzącej i stojącej w postawie pochylnej. Cienkie korzenie można przerąbywać ostrym bokiem łopatki lub toporkiem. Duże kamienie po okopaniu ziemi należy usuwać rękoma. Szybkość kopania gruntu sprzętem saperskim zależy od rodzaju gruntu. Grunty ze względu na ich twardość i trudność kopania dzielimy na lekkie (piacki i ziemie sypkie), średnie (ziemie uprawne i gliniaste), ciężkie ( glina i grunty kamieniste, skała i inne w których prace prowadzi się przy pomocy oskarta i łomu).

Obrazek
Łopatka i toporek piechoty

Obrazek
Łapata, tpoór i pozostałe narzędzia saperskie

Wykład przedstawił: Generał Lejtnant Jerzy Iwo Radziwiłł