Wykład VI "Główne funkcje prawa"

Dziekan: vacat

Wykład VI "Główne funkcje prawa"

Postprzez Pius IV » 27 sie 2012, 13:51

WYKŁAD VI

Temat: "Główne funkcje prawa"
Autor: prof. dr hab. net. Franciszek Ferdynand a.d. von Habsburg-Lothringen Radziwiłł

Całość pojęcia prawa, jako formy regulacji stosunków społecznych, administracyjnych i gospodarczych, podzielono na siedem funkcji. Każda z nich została skodyfikowana przez paradygmat stawianego jej celu nadrzędnego, zakładającego ustabilizowanie sytuacji społeczno-polityczno-administracyjnej w danym sektorze życia kraju. Odpowiednio do funkcji prawa powstały dziedziny, względem których wyróżniamy kompatybilne im przypisy regulujące. W wyniku ustawicznego podziału prawnego, w składzie ogólnej teorii prawniczej wyróżniamy tzw. "gałęzie prawa", do których zaliczamy:

1. Prawo wewnętrzne - czyli prawo składające się z kilku sektorów, regulujące normy wewnętrzne kraju w różnych dziedzinach jego prosperowania. Do zagadnienia prawa wewnętrznego włączamy normy charakteryzujące:
a) Prawo konstytucyjne - zespół norm prawnych, charakteryzujących ogólne ustrojowe zasady prosperowania i działalności państwa. W głównej mierze jego założenia skupiają się wśród Ustawy Zasadniczej i jej przepisów. Organem kompatybilnym do judykatury względem prawa konstytucyjnego jest Trybunał Konstytucyjny.
b) Prawo cywilne - zespół norm prawnych, określających szczegółowe zasady współżycia i prosperowania podmiotów cywilnoprawnych między reprezentantami prawa prywatnego a organu państwowego, w tym regulujących sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków. Organem kompatybilnym do judykatury w zakresie prawa cywilnego są wydziały prawa cywilnego w sądach powszechnych.
c) Prawo pracy - regulujące stosunki prawne między pracobiorcą a pracodawcą, a także określające warunki i zasady wykonywania świadczeń odpłatnych i nieodpłatnych, w tym udziału instytucji państwowych uprawnionych do kontroli podmiotu pracodawcy względem zgodności działań w świetle prawa i odwrotnie. Organ uprawniony do orzekania w zakresie prawa pracy to wydziały prawa pracy przy sądach powszechnych.
d) Prawo karne - zespół norm prawnych, regulujący zasady postępowania w przypadku domniemania lub popełnienia przestępstwa zawartego w ustawicznych przepisach dotyczących wykroczeń (np. Kodeks karny), dzielący się na prawo karne materialne, prawo karne wykonawcze i prawo karne procesowe. Dla nieco bardziej instytucjonalnego rozróżnienia pojęcia prawa karnego wyróżnia się również prawo karne skarbowe i prawo karne indywidualne, traktujące o szczegółowych wykroczeniach względem działalności instytucji państwowych. Organem odpowiedzialnym za jurysdykcję w wymiarze prawa karnego są wydziały prawa karnego sądów powszechnych.
e) Prawo administracyjne - dzierżące przepisy i normy postępowania z zakresu administracji państwowej, podległem wydziałom prawa administracyjnego sądów powszechnych.
f) Prawo rodzinne i opiekuńcze - regulowane w części przez prawo cywilne, traktujące o zasadach postępowania względem polityki rodzinnej i opiekuńczej, a także stosowania konsekwencji w przypadku osób nieletnich względem obowiązującego prawa. Organem sprawującym jurysdykcję są wydziały rodzinne sądów powszechnych.
g) Prawo finansowe - sektor prawa regulujący kwestie związane z polityką finansową państwa i traktujący o procedurach przygotowania i uchwalania budżetów, gospodarki finansowej (tj. finansowania działalności aparatu państwowego w różnych jej formach) a także zagadnieniach podatkowych dotyczących osób zarówno fizycznych, jak i prawnych.
2. Prawo międzynarodowe - zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Podobnie jak prawo wewnętrzne - sektor prawa międzynarodowego dzieli się na kilka podległych działów, stanowiących m.in. o przepisach związany z ratyfikacją i wypowiadaniem traktatów dyplomatycznych, postępowaniem w przypadkach zagrożenia użyciem siły czy zasadami egzekwowania protokołów dyplomatycznych.

Wszystkie "gałęzie prawa" sprowadzają się do głównych jego funkcji. Dlatego, celem uściślenia kooperacji poszczególnych "filarów" prawa miedzy sobą, charakteryzujemy tzw. "Siedem funkcji prawa", do których zaliczamy:

1. Kontrola zachowań – za pomocą tej funkcji ustawodawca wpływa na zachowanie ludzi w taki sposób, aby postępowali zgodnie z jego wolą, czyli podejmowali zachowania przez prawo pożądane a powstrzymywali się od zachowań niepożądanych. Normy prawa zawierają określone zakazy i nakazy, nakładają tym samym na członków społeczności pewne obowiązki i przyznają im określone uprawnienia.
2. Rozdział dóbr i ciężarów (funkcja dystrybutywna) – prawo ma w taki sposób regulować rozdział uprawnień i obowiązków w danej społeczności, aby był on sprawiedliwy, tj. sytuacje, osoby, problemy w podobnych sprawach powinny być podobnie traktowane.
3. Regulacja konfliktów (funkcja rozstrzygająca)- prawo służy jako instrument rozwiązywania sporów między członkami społeczeństwa.
4. Funkcja organizacyjna – prawo jest podstawą funkcjonowania organów publicznych czy działania instytucji zarządzających czy gospodarujących.
5. Funkcja dynamizacyjna – wyraża się w stymulowaniu trwałych zmian w różnych sferach życia społecznego, które dokonują się dzięki określonym uregulowaniom prawnym.
6. Funkcja ochronna – polega na tym, że prawo stoi na straży wartości istotnych ze społecznego punktu widzenia.
7. Funkcja wychowawcza – prawo to jeden z wielu czynników, który wpływa na świadomość moralną członków społeczności, wyrabia w nich określone przekonania i nawyki.Bibliografia:
1. Portale społeczności prawniczych.
2. Internetowa encyklopedia wiedzy powszechnej.
3. Metodologia regulacji prawa. Zasady i działania prawa. Prace zebrane.
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Katedra Prawa i Administracji

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość