Strona 1 z 13

Rozkazy

PostNapisane: 18 kwi 2017, 09:56
przez Stanisław von Tauer
Tu można wydawać rozkazy swoim wojskom - dziś wydane rozkazy siły wykonają jutro, te wydane jutro pojutrze itd. Rozkazów nie można wydawać tylko w każdą niedzielę i co drugą sobotę, począwszy od tej najbliższej. Dziennie wydać można trzy rozkazy, wybierając je spośród tej listy:
- ruch o jedno pole (kwadrat), dla oddziału złożonego wyłącznie z piechoty i/lub artylerii,
- ruch o dwa lub jedno pole dla oddziału złożonego wyłącznie z kawalerii i/lub dragonii
- ruch o jedno pole dla oddziału mieszanego
- przeprawa przez Prut (jeśli na Prucie znajduje się flota śródlądowa, wszyscy sprzymierzeńcy i przyjaciele włąsciciela tejże nie muszą przeprawiać się przez Prut)
- połączenie kilku oddziałów w jeden,
- nawiązanie walki,
- rozpoczęcie oblężenia
- rozdzielenie jednego oddziału na kilka
- odpoczynek (rozkaz obowiązkowy co trzy inne rozkazy, inaczej morale spada o 5 procent), w przypadku gdy organizacja oddziału spadła poniżej statystyk, odpoczynek daje +1 do organizacji.
- umocnienie pozycji (bonus przy rozstrzyganiu wyniku bitwy)
- wkroczenie do niestrzeżonej miejscowości,

Osobne rozkazy dla oblężenia:
- szturm
- podkop (trzeba wydać 3 rozkazy "podkop" z rzędu, aby odniosło to pożądane skutki)
- ostrzał artyleryjski
Rozkazy dla obleganych:
- wypad w celu unieszkodliwienia podkopu,
- wypad w celu pokonania wojsk przeciwnika,
- ostrzał artyleryjski
Flota śródlądowa:
- trzeba wydać oddzielny rozkaz, by wejść na pokład czajki/bajdaka, ponadto owa jednostka pływająca powinna znajdować się najwyżej jedno pole dalej.


Wszystkie inne zasady w Karczmie się znajdują.
Rozkazy wydawać można dopiero w dniu jutrzejszym.

Re: Rozkazy

PostNapisane: 19 kwi 2017, 11:47
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Rozkazy dla Wojsk Prywatnych Hrychowicza

W związku z wtargnięciem Wojsk Siedmiogrodzkich i Mołdowskich na terytorium Rzeczpospolitej ogłaszam mobilizację wszystkich swoich wojsk i polecam:

- Pułkom wchodzącym w skład Dywizji Hrychowicza nakazuję koncentrację w rejonie twierdzy Śniatyń i dokonanie rozpoznania na 30 kilometrów wokół twierdzy. W razie wykrycia nieprzyjaciela nakazuje w oparciu o umocnienia twierdzy przyjąć bitwę.

- Naznaczam mobilizację pułku piechoty w Zamku Pokuć i polecam przygotowanie onej fortalicji do obrony poprzez umocnienie przedpola zamku i samych murów.

- Naznaczam mobilizacje 2 pułku piechoty w twierdzy Śniatyń i polecam umocnienie przedpola i pozycji obronnych.

Re: Rozkazy

PostNapisane: 19 kwi 2017, 13:33
przez Maurycy Orański
Rozkazy dla jednostek Jacka Ostrogskiego-Radziwiłła

1 Reorganizacja do stanu następującego:

Dywizja Radziwiłłowska

-2 Pułk Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
13 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
14 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
15 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
16 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych

-Pułk Lekki
5 Chorągiew Jazdy Kozackiej
6 Chorągiew Jazdy Kozackiej
1 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
2 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
3 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
Przyboczna Chorągiew Lisowczyków
Kompania Dragonów
Kompania Dragonów Radziwiłłowskich

- I Regiment Piechoty Nowego Typu
1 Kompania Piechoty Nowego Typu
2 Kompania Piechoty Nowego Typu
3 Kompania Piechoty Nowego Typu
4 Kompania Piechoty Nowego Typu
1 Bateria Artylerii Lekkiej

-II Regiment Piechoty Nowego Typu
5 Kompania Piechoty Nowego Typu
18 Kompania Piechoty Nowego Typu
19 Kompania Piechoty Nowego Typu
2 Bateria Artylerii Lekkiej
-Regiment Hajduków
1 Rota piechoty polsko-węgierskiej
2 Rota piechoty polsko-węgierskiej
3 Rota piechoty polsko-węgierskiej
4 Rota piechoty polsko-węgierskiej
3 Bateria Artylerii Lekkiej

Artyleria Dywizyjna
1 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Czeczersk
2 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Torżok
3 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Uświat
1 Bateria Artylerii Ciężkiej
1 Bateria Artylerii Średniej
2 Bateria Artylerii Średniej


Re: Rozkazy

PostNapisane: 19 kwi 2017, 17:45
przez Stanisław von Tauer
Rozkazy Hospodara Mołdawskiego Mirczy Raresza dla oddziałów pod jego komendą się znajdujących.

Pułk Chillia
I. Marsz w stronę Pułku Galati.
II.Marsz w stronę Pułku Galati.
III. Odpoczynek
Pułk Galati
I. Marsz w stronę zbliżającego się Pułku Chillia.
II. Połączenie się z Pułkiem Chillia.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z połączenia tych dwóch pułków zwać się będzie Iac, co znaczy Jezioro.

Pułk Alba
I. Marsz w stronę Pułku Tighina.
II. Marsz w stronę Pułku Tighina.
III. Odpoczynek.

Pułk Tighina
I. Marsz w stronę zbliżającego się Pułku Alba.
II. Połączenie się z Pułkiem Alba.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z połączenia tych dwóch pułków zwać się będzie Foc, co znaczy Ogień.

Pułk Orhei
I. Marsz w stronę Gwardii Hospodarskiej.
II. Marsz w stronę Gwardii Hospodarskiej.
III. Odpoczynek.

Gwardia Hospodarska
I. Marsz w stronę zbliżającego się pułku Orhei.
II. Połączenie się z Pułkiem Orhei.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z połączenia Gwardii I Pułku Orhei nadal Gwardią zwać się będzie.

Pułk Craciuna
I. Marsz w stronę Roman.
II. Marsz w stronę Roman.
III. Marsz w stronę Roman.

Pułk Neamt
I. Marsz w stronę Wielkiej Dywizji.
II. Połączenie się z Wielką Dywizją.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z tego połączenia nadal Wielką Dywizją zwać się będzie.

Mała Dywizja
I. Marsz w stronę Wielkiej Dywizji.
II. Marsz w stronę Wielkiej Dywizji.
III. Połączenie się z Wielką Dywizją.

Posiłki Hospodarskie
I. Marsz w stronę Frumos.
II. Marsz w strone Frumos.
III. Marsz w stronę Frumos.

Pułk Siret
I. Marsz w stronę Pułku Tetina.
II. Połączenie się z Pułkiem Tetina.
III. Atak na Dywizję Hrychowicza. (jeśli Siedmiogrodzianie nie zaatakują Dywizji Hrychowicza, odpuscić sobie atak i zamiast tego obwarować się w Tetinie.

Pułk Kołomyja
Rozkaz: Uderzyć wraz z Wielką Dywizją siedmiogrodzką na Pułk Pokuć i rozpocząć oblężenie Pokucia. W przypadku nie uzyskania pomocy od Wielkiej Dywizji siedmiogrodzkiej, zamiast tego wszystkie trzy rozkazy poświęcić na wycofanie się w głąb kraju.

Liczę na pomoc ze strony Zaporożców.

Re: Rozkazy

PostNapisane: 19 kwi 2017, 20:18
przez Daniel January von Tauer-Krak
Rozkazy dla Wojsk Rodu von Tauer

W związku z wtargnięciem Wojsk Siedmiogrodzkich i Mołdowskich na terytorium Rzeczpospolitej ogłaszam mobilizację II i III dywizji rodu von Tauer. Na miejsce zgrupowania II i III dywizji obieramy Chocim, gdzie na wytyczne sztabu oczekiwać będziemy.

Re: Rozkazy

PostNapisane: 19 kwi 2017, 20:28
przez Ivan von Lichtenstein
Rozkazy hetmana Wojska Zaporoskiego, Maksyma Doroczenki.

Dla Wielkiej Dywizji Siedmiogrodzkiej
I. Marsz w stronę Pułku Pokuć.
II. Marsz w stronę Pułku Pokuć.
III. Rozpoczęcie oblężenia Pokucia.
Dla Mniejszej Dywizji Siedmiogrodzkiej
I. Marsz w stronę Dywizji Hrychowicza.
II. Marsz w stronę Dywizji Hrychowicza.
III. Nawiązanie walki z Dywizją Hrychowicza.
Dla wszystkich oddziałów kozackich
I.Marsz w stronę Śniatynia.
II. Marsz w stronę Śniatynia.
III. Odpoczynek.

Re: Rozkazy

PostNapisane: 20 kwi 2017, 09:49
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Rozkazy dla Dywizji Hrychowicza
1. Umocnienie pozycji pod twierdzą
2. Przyjecie ataku Dywizji Siedmiogrodzkiej Mniej
3. Kontratak na przeciwnika


Rozkazy dla Dywizji Ruskiej
1. Marsz na Śniatyń
2. Marsz na Śniatyń
3. Atak na Dywizję Siedmiogrodzką Mniejszą

Re: Rozkazy

PostNapisane: 20 kwi 2017, 09:56
przez Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat
Rozkazy dla jednostek JJI Wereszczyńskiego:

I. Pułk Jazdy Lekkiej:
1. marsz w kierunku Śniatynia
2. nawiązanie walki z jednostkami pod dowództwem hetmana zaporoskiego-pomoc Dywizji Hrychowicza.

II. Flota rzeczna:
1. Ruch o jedno pole na południe.

III. I Dywizja rodu Wereszczyńskich:
1. Marsz w kierunku Soroki
2. Marsz w kierunku Soroki
3. Odpoczynek

Re: Rozkazy

PostNapisane: 20 kwi 2017, 10:55
przez Sebastian von Tauer
Obrazek
Rozkazy dla Dywizji Wielkiej Rodowej:

Budowa obozu umocnionego pod Chocimiem, opartego o mury twierdzy, któego obwałowania będą skierowane przede wszystkim na południowy wschód, do obrony przed wojskami Kozackimi.

Re: Rozkazy

PostNapisane: 20 kwi 2017, 11:02
przez Maurycy Orański
Rozkazy dla Dywizji Radziwiłłowskiej
1.Marsz na Chocim
2. Umocnienie pozycji
3. Odpoczynek w Chocimiu