Strona 7 z 9

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 22 kwi 2017, 12:29
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Do Czortkowa zaczęła napływać szlachta pragnąca rozpocząć służbę dla ojczyzny w nowo tworzonych oddziałach. Już pierwszego dnia na apel króla zgłosiło się ponad 500 ochotników z których sformowano pułk jazdy. Wieść o zdradzie kozaków z Dywizji Zaporowskiej wzburzyła szlachtę nie tylko na Podolu, ale w całej Koronie i na Litwie.

Obrazek

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 24 kwi 2017, 18:54
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Obrazek

Glejt Królewski
na zaciąg Wojsk Koronnych

My, Mikołaj I, z Bożej łaski i woli Narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski
etc. etc. etc.
in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:

Wedle art.2 Konstytucji Seymowej o Wojskach postanawiamy sformować
Dywizję Buławy Wielkiej
stojącą pod bezpośrednia komendą hetmana wielkiego, we składzie:

1 Pułk Jazdy Hetmańskiej
- 1 Chorągiew Kozacka Straży Przedniej
- 1 Chorągiew Husarska
- 2 Chorągiew Husarska
- 1 Chorągiew Pancerna
- 2 Chorągiew Pancerna
- 3 Chorągiew Pancerna

2 Pułk Jazdy Hetmańskiej
- 2 Chorągiew Kozacka Straży Przedniej
- 4 Chorągiew Husarska
- 5 Chorągiew Husarska
- 4 Chorągiew Pancerna
- 5 Chorągiew Pancerna
- 6 Chorągiew Pancerna

3 Pułk Jazdy Hetmańskiej
- 3 Chorągiew Kozacka Straży Przedniej
- 6 Chorągiew Husarska
- 7 Chorągiew Husarska
- 7 Chorągiew Pancerna
- 8 Chorągiew Pancerna
- 9 Chorągiew Pancerna

Konny Pułk Artylerii Hetmańskiej
- 1 Bateria Artylerii Średniej
- 2 Bateria Artylerii Średniej
- 3 Bateria Artylerii Średniej
- 4 Bateria Artylerii Średniej
- 5 Bateria Artylerii Średniej

Koszta sformowania dywizji we kwocie 155 900 dukatów zostają wyłożone ze szkatuły królewskiej.


Dano i pieczęcią opatrzono w Czortkowie, dnia XXIV kwietnia A. D. MMXVII(-) Mikołaj I, Rex

Obrazek

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 24 kwi 2017, 19:23
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Dywizja Buławy Wielkiej sformowana z ochotników którzy do Czortkowa przybyli została umundurowana i należycie wyekwipowana. Oficerów naznaczono ze starych wiarusów, którzy zaprawieni w bojach olbrzymie doświadczenie bojowe posiadają. Zaś naczelną komendę Jego Królewska Mość powierzył samemu hetmanowi. Dywizja otrzymała też sztandar, pod którym ruszyła do Chocimia.

Obrazek

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 24 kwi 2017, 19:27
przez Sebastian von Tauer
Dziękujemy WKM, te wojska na pewno nam pomogą w kampanii

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 24 kwi 2017, 19:32
przez Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat
W jutrzejszej mapie pojawi się owa dywizja, oraz jednostki wezwane przez Hetmana.

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 24 kwi 2017, 20:51
przez Marek Wiktorowicz
Kiejdany, XXIV IV MMXVII


Obrazek

Do Jego Mości
Pana Pisarza Polnego
Na Mołdawię wojska zbierającego


Mości Panie,

My, Marek Wiktorowicz z Zepów herbu własnego w wojsku służący w stopniu admirała pragniemy wyruszyć do Mołdawii by ukrócić samowolę Kozaków. Ruszyć pragniemy na czele oddziałów własnych, a to jest Dywizji Naszej Podhoreckiej, a takoż i Dywizji Kieleckiej, w składzie poniżej dla Waszmości wyłuszczonym.

Dywizja Podhorecka

4 Doborowy Pułk Jazdy (Twierdza Podhorce)
23 Chorągiew Husarii
24 Chorągiew Husarii
15 Chorągiew Pancerna
16 Chorągiew Pancerna
15 Kompania Rajtarii
16 Kompania Rajtarii
23 Kompania Dragonii
24 Kompania Dragonii

2 Pułk Jazdy Kozackiej (Twierdza Jasionów)
8 Chorągiew Kozacka
9 Chorągiew Kozacka
10 Chorągiew Kozacka
11 Chorągiew Kozacka
12 Chorągiew Kozacka
13 Chorągiew Kozacka
14 Chorągiew Kozacka

1 Regiment Mołojców (Twierdza Kadłubiska)
1 Sotnia Mołojców
2 Sotnia Mołojców
3 Sotnia Mołojców
4 Sotnia Mołojców
5 Sotnia Mołojców
6 Sotnia Mołojców
7 Sotnia Mołojców
Tabor kozacki

2 Regiment Mołojców (Zamek Zahorce)
8 Sotnia Mołojców
9 Sotnia Mołojców
10 Sotnia Mołojców
11 Sotnia Mołojców
12 Sotnia Mołojców
13 Sotnia Mołojców
14 Sotnia Mołojców
Tabor kozacki

14 Regiment Piechoty Polsko-Węgierskiej
66 Rota Hajduków - twierdza Podhorce
67 Rota Hajduków - twierdza Podhorce
68 Rota Hajduków - twierdza Podhorce
69 Rota Hajduków - twierdza Jasionów
70 Rota Hajduków - twierdza Jasionów
14 Bateria Artylerii Ciężkiej - twierdza Podhorce
14 Bateria Artylerii Średniej - twierdza Podhorce
14 Bateria Artylerii Lekkiej - twierdza Jasionów

15 Regiment Piechoty Polsko-Węgierskiej
71 Rota Hajduków - twierdza Kadłubiska
72 Rota Hajduków - twierdza Kadłubiska
73 Rota Hajduków - zamek Grabowa
74 Rota Hajduków - zamek Grabowa
75 Rota Hajduków - zamek Grabowa
15 Bateria Artylerii Ciężkiej - twierdza Podhorce
15 Bateria Artylerii Średniej - twierdza Jasionów
15 Bateria Artylerii Lekkiej - twierdza Kadłubiska

16 Regiment Piechoty Polsko-Węgierskiej
76 Rota Hajduków - zamek Zahorce
77 Rota Hajduków - zamek Chwatów
78 Rota Hajduków - zamek Chwatów
79 Rota Hajduków - zamek Chwatów
80 Rota Hajduków - zamek Chwatów
16 Bateria Artylerii Ciężkiej - twierdza Podhorce
16 Bateria Artylerii Średniej - twierdza Kadłubiska
16 Bateria Artylerii Lekkiej - zamek Chwatów

Dywizja Kielecka

4 Regiment Piechoty Nowego Typu (Twierdza Cęciny, Twierdza Chmielnik i Zamek Bodzentyn)
22 Kompania Piechoty Nowego Typu
23 Kompania Piechoty Nowego Typu
24 Kompania Piechoty Nowego Typu
25 Kompania Piechoty Nowego Typu
26 Kompania Piechoty Nowego Typu
27 Kompania Piechoty Nowego Typu
28 Kompania Piechoty Nowego Typu

20 Regiment Piechoty Polsko-Węgierskiej (Twierdza Kielce)
96 Rota Hajduków
97 Rota Hajduków
98 Rota Hajduków
99 Rota Hajduków
100 Rota Hajduków
20 bateria artylerii ciężkiej
20 bateria artylerii średniej
20 bateria artylerii lekkiej

2 Pułk Pancerny (Twierdza Chęciny)
17 Chorągiew Pancernych
18 Chorągiew Pancernych
19 Chorągiew Pancernych
20 Chorągiew Pancernych
21 Chorągiew Pancernych
22 Chorągiew Pancernych
23 Chorągiew Pancernych
24 Chorągiew Pancernych

3 Pułk Jazdy Wołoskiej (Zamek Kielce)
15 Chorągiew Wołoska
16 Chorągiew Wołoska
17 Chorągiew Wołoska
18 Chorągiew Wołoska
19 Chorągiew Wołoska
20 Chorągiew Wołoska
21 Chorągiew Wołoska

3 Regiment Dragonii (Zamek Daleszyce i Zamek Bieliny)
25 Kompania Dragonii
26 Kompania Dragonii
27 Kompania Dragonii
28 Kompania Dragonii
29 Kompania Dragonii
30 Kompania Dragonii
31 Kompania Dragonii
32 Kompania Dragonii

3 Regiment Rajtarii (Zamek Bodzentyn)
25 Kompania Rajtarii
26 Kompania Rajtarii
27 Kompania Rajtarii
28 Kompania Rajtarii
29 Kompania Rajtarii
30 Kompania Rajtarii
31 Kompania Rajtarii
32 Kompania Rajtarii

3 Pułk Husarii (Twierdza Chmielnik)
25 Chorągiew Husarii
26 Chorągiew Husarii
27 Chorągiew Husarii
28 Chorągiew Husarii
29 Chorągiew Husarii
30 Chorągiew Husarii
31 Chorągiew Husarii
32 Chorągiew Husarii

/-/ Marek Wiktorowicz


Oddziały moje już ruszyły na południe. Pierwszy raz biorę udział w takiej kampanii, proszę zatem o informację, kiedy będę mógł wydać pierwsze rozkazy :)

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 25 kwi 2017, 06:40
przez Maurycy Orański
Za dwa dni jednostki pojawią się na terenie działań admirale. Zeppowie nadchodzą bójcie się wrogowie. :D

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 25 kwi 2017, 08:55
przez Marek Wiktorowicz
Mam nadzieję, Mości Panie Jacku, że uda się moim wojom coś zdziałać ku chwale Ojczyzny :)

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 25 kwi 2017, 12:24
przez Adriano Vittorino
Marek Wiktorowicz napisał(a):Mam nadzieję, Mości Panie Jacku, że uda się moim wojom coś zdziałać ku chwale Ojczyzny :)


Dostojni,
Jeśli Wasza Książęca Mość Admirał pozwoli to chciałbym dołączyć pod rozkazy mój pułk Gwarii Hokuckiej
w sile 100 jazdy, 100 muszkietów i 400 ciężkiej piechoty.

Re: Zgłoszenia na wyprawę

PostNapisane: 25 kwi 2017, 15:15
przez Daniel January von Tauer-Krak
Ja jeno prosiłbym na następnej mapie Pułk Podolski oznaczyć, któren specjalnie sformowany na tą kampanie.