Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Wyprawa szlachty na daleką Mołdawię.

Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Stanisław von Tauer » 18 kwi 2017, 12:00

Oto spis wojsk uczestniczących w kkampanii, zarówno mołdawskich i kozackich, jak i koronnych i litewskich.
Spis będzie aktualizowany z każdym zgłoszeniem na wyprawę oraz z każdą potyczką. Z każdą bitwą będę tworzył także spis oddziałów rozbitych w tej kampanii, a które po zakończeniu wyprawy będą usuwane z rejestru wojsk prywatnych itp.

Oto spis wojsk kozackich:

HETMANAT
Dywizja Zaporoska XXX
I Pułk Kozaków Regestrowych - 400 ludzi
1 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
2 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
3 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
4 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
Tabor Kozacki

II Pułk Kozaków Regestrowych - 400 ludzi
5 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
6 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
7 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
8 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
Tabor Kozacki

III Pułk Kozaków Regestrowych - 400 ludzi
9 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
10 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
11 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
12 Sotnia Kozaków Regestrowych - 100 ludzi
Tabor Kozacki

Artyleria Dywizyjna:
Bateria Artylerii Średniej - dziewięć armat oraz trzydziestu czterech ludzi
Bateria Artylerii Lekkiej - osiem armat oraz 30 ludzi
Bateria Artylerii Lekkiej - osiem armat oraz 30 ludzi

Łącznie 1200 piechoty, trzy tabory i trzy baterie, dwadzieścia pięć dział, 94 osób do obsługi dzia


Dezerterzy z Dywizji Ruskiej XX
II Regiment Dragonii
5 Kompania Dragonów
6 Kompania Dragonów
7 Kompania Dragonów
8 Kompania Dragonów

Łącznie 375 dragonów

Dywizja Siczowa XXX
I Pułk Towarzystwa - 440 ludzi
1 Sotnia Kozaków siczowych - 100 ludzi
2 Sotnia kozaków siczowych - 100 ludzi
3 Sotnia Kozaków siczowych - 100 ludzi
4 Sotnia Kozaków siczowych - 100 ludzi
Artyleria Pułkowa:
Bateria artylerii ciężkiej - 10 dział, 40 ludzi

I Pułk Wypiszczyków - 430 ludzi
- I Sotnia Wypiszczyków - 100 ludzi
- II Sotnia Wypiszczyków - 100 ludzi
- III Sotnia wypiszczyków - 100 ludzi
- IV Sotnia Wypiszczyków - 100 ludzi
- tabor kozacki
- bateria artylerii lekkiej - osiem dział, trzydziestu ludzi

I Pułk Kozaków - 500 ludzi
- I Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
- II Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
- III Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
- IV Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
- bateria artylerii lekkiej, osiem dział, 30 ludzi

II Pułk Kozaków - 500 ludzi
V Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
VI Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
VII Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
VIII Sotnia Kozaków - 125 ludzi,
- tabor kozacki

Artyleria nieprzydzielona do żadnego z pułków:
bateria artylerii średniej - dziewięć dział, 35 ludzi
bateria artylerii średniej - tak samo jak w poprzedniej baterii

Łącznie 1905 ludzi, w tym 170 do obsługi dział, armat 32, dwa tabory

I Dywizja Stepowa XXX
I Pułk Plastunów
- I Sotnia Plastunów,
- II Sotnia Plastunów,
- III Sotnia Plastunów,
- IV Sotnia Plastunów
III Pułk Kozaków
IX Sotnia Kozaków
X Sotnia Kozaków
XI Sotnia Kozaków
XII Sotnia Kozaków
Tabor kozacki
I Pułk Konnicy
I Chorągiew Konnicy Regestrowej
II Chorągiew Konnicy Reg.
III Chorągiew Konnicy Reg.
IV Chorągiew konnicy Reg
V Chorągiew Konnicy Reg.
Pułk Mieszany
V Sotnia Plastunów
VI Chorągiew Konnicy Reg.
VII Chorągiew Konnicy Reg
V Sotnia Wypiszczyków
Artyleria Dywizyjna:
- bateria artylerii lekkiej,
- bateria artylerii lekkiej
Łącznie 1700 ludzi

Osobista Straż Hetmana Kozackiego XX
Pułk Serdiuków
I Sotnia Serdiuków
II Sotnia Serdiuków
III Sotnia Serdiuków
IV Sotnia Serdiuków
V Sotnia Serdiuków
Tabor kozacki
Bateria artylerii średniej
Bateria artylerii ciężkiej
Bateria artylerii lekkiej

Łącznie: 600 ludzi, w tym 100 do obsługi dział

II Dywizja Stepowa
II Pułk Mieszany
VI Sotnia Wypiszczyków
VII Sotnia Wypiszczyków
V Sotnia Plastunów
VII Chorągiew Konnicy Reg.
III Pułk Mieszany
V Sotnia Kozaków Siczowych
XIII Sotnia Kozaków
VII Sotnia Plastunów
XIV Sotnia Kozaków
Tabor kozacki
I Pułk Czerni
I Sotnia czerni
II Sotnia czerni
III Sotnia czerni
IV sotnia czerni
tabor kozacki
bateria artylerii lekkiej
bateria artylerii średniej

Łącznie: 1200 ludzi, szesnaście armat i sześćdziesięciu ludzi do obsługi dział

Łącznie całego wojska zaporoskiego: ok. 7225 włącznie z obsługą dział

Flota śródlądowa:

10 czajek zwykłych i 5 bojowych

POSIŁKI SIEDMIOGRODZKIE


Mniejsza Dywizja Siedmiogrodzka XXX
Artyleria Pułkowa:
Bateria Artylerii Ciężkiej - 40 ludzi i 10 dział


[center]I Pułk Pandurów - 400 ludzi

- I Rota Pandurów - 100 ludzi
- II Rota Pandurów - 100 ludzi
Artyleria Pułkowa
Bateria Artylerii Lekkiej - tak samo jak w poniższej
Bateria Artylerii Lekkiej - osiem dział, 30 ludzi

I Pułk Seklerów - 400 ludzi

- I Kornet Szeklerów, - 100 ludzi
- II Kornet Szeklerów, - - 100 ludzi
- III Kornet Szeklerów, - 100 ludziArtyleria Dywizyjna
Bateria Artylerii Średniej - 9 dział, 30 ludzi

Łącznie: 1730 ludzi, w tym obsługa dział, armat 35

Większa Dywizja Siedmiogrodzka XXXI Pułk Zielonych Strzelców - 400 ludzi
I Chorągiew Zielonych Strzelców
II Chorągiew Zielonych Strzelców
III Chorągiew Zielonych Strzelców,I Pułk Banderii Magnackich - 400 ludzi
- I Banderia Magnacka
- II Banderia Magnacka
- III Banderia Magnacka
- IV Banderia Magnacka
- Artyleria Lekka - osiem dział, 30 ludzi

II Pułk Szeklerów - 400 ludzi
- V Kornet Szeklerów,
- VI Kornet Szeklerów,
- VII Kornet Szeklerów,
- VIII Kornet Szeklerów,

II Pułk Hajduków - 400 ludzi
- V Rota Hajduków
- VI Rota Hajduków,
- VII Rota Hajduków,
- VIII Rota Hajduków,

Spis wojsk mołdawskich:
PRINCIPATUL MOLDOVEI

Wielka Dywizja Hospodarska XXX

I Pułk Janczarów Mołdawskich
- I Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi
- II Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi
- III Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi
- IV Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi

I Pułk Jazdy Najemnej

- I Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- II Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- III Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi,
- IV Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi

I Pułk Drabów

- I Rota Drabów - 100 ludzi
- II Rota Drabów - 100 ludzi
- III Rota Drabów - 100 ludzi
- IV Rota Drabów - 100 ludzi.


II Pułk Drabów

- V Rota Drabów - 100 ludzi
- VI Rota Drabów - 100 ludzi
- VI Rota Drabów - 100 ludzi
- VII Rota Drabów - 100 ludzi

Artyleria Dywizyjna

- Bateria Artylerii Ciężkiej - 10 dział, 40 ludzi,
- Bateria Artylerii Ciężkiej - 10 dział, 40 ludzi
- Bateria Artylerii Średniej - 8 dział, 35 ludzi

Łącznie: 3000 ludzi, 28 dział, plus 125 ludzi do obsługi tychże.

Gwardia Hospodarska XX

- I Chorągiew Jazdy Nadwornej, - 100 ludzi
- II Chorągiew Jazdy Nadwornej, - 100 ludzi
- III Chorągiew Jazdy Nadwornej,- 100 ludzi
- IV Chorągiew Jazdy Nadwornej, - 100 ludzi
- V Chorągiew Jazdy Nadwornej - 100 ludzi
- V Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi

Łącznie: 600 ludzi

Mała Dywizja Hospodarska XXX


I Pułk Jazdy Bojarskiej

- I Chorągiew Jazdy Bojarskiej,- 100 ludzi
- II Chorągiew Jazdy Bojarskiej - 100 ludzi
- III Chorągiew Jazdy Bojarskiej - 100 ludzi
- IV Chorągiew Jazdy Bojarskiej - 100 ludzi,

II Pułk Semenów Serbskich

- V Chorągiew Semenów Serbskich - 100 ludzi
- VI Chorągiew Semenów Serbskich - 100 ludzi
- VII Chorągiew Semenów Serbskich - 100 ludzi
- VIII Chorągiew Semenów Serbskich - 100 ludzi

II Pułk Jazdy Najemnej

- V Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- VI Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- VII Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- VIII Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi

Łącznie: 1200 ludzi, 2000 koni

Posiłki Hospodara Wołoskiego XXX


I Pułk Spieszonej Jazdy

- I Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
- II Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
- III Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi,
- IV Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi

I Pułk Jazdy Najemnej

- I Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- II Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- III Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- IV Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- V Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi
- VI Chorągiew Jazdy Najemnej - 100 ludzi

I Pułk Banderii Magnackich

- I Chorągiew Banderii Magnackich - 100 ludzi
- II Chorągiew Banderii Magnackich - 100 ludzi
- III Chorągiew Banderii Magnackich - 100 ludzi
- IV Chorągiew Banderii Magnackich - 100 ludzi

I Pułk Drabów

- I Rota Drabów - 100 ludzi
- II Rota Drabów - 100 ludzi
- III Rota Drabów - 100 ludzi
- IV Rota Drabów - 100 ludzi
- V Rota Drabów - 100 ludzi
- VI rota Drabów - 100 ludzi
- VII Rota Drabów - 100 ludzi
- Bateria Artylerii Średniej - 9 dział, 27 ludzi

Artyleria Dywizyjna

- Bateria Artylerii Lekkiej - 8 dział, 20 ludzi
- Bateria Artylerii Lekkiej - 8 dział, 20 ludzi
- Bateria Artylerii Lekkiej - 8 dział, 20 ludzi
- Bateria Artylerii Średniej - 9 dział, 25 ludzi

Łącznie: 2212 ludzi, w tym 112 ludzi do obsługi dział, 42 działa,

9

Pułk Galati

- V Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi,
- VI Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi,
- I Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
- II Rota Pospolitaków - 100 ludzi,

Łącznie: 400 ludzi

Pułk Chilia

- VII Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi,
- VIII Rota Drabów - 100 ludzi,
- III Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
- VIII Chorągiew Semenów Serbskich - 100 ludzi,
- Bateria Artylerii Lekkiej - osiem dział, 20 ludzi
Łącznie: 420 ludzi i 8 armat, w tym 20 ludzi do obsługi dział

Pułk Alba

- VIII Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi,
- IX Rota Janczarów Mołdawskich - 100 ludzi,
- IV Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
- Bateria Artylerii Lekkiej - osiem dział, 25 ludzi
Łącznie: 425 ludzi, 8 dział, w tym 25 ludzi do obsługi dział

Pułk z Craciuna

- V Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
- I Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi,
- II Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
- VI Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
Łącznie: 400 ludzi

Pułk Tighina

- VII Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
- III Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi,
- IV Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi,
Łącznie: 300 ludzi

Pułk Orhei

- IX Rota Drabów - 100 ludzi,
- V Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi,
- VIII Rota Pospolitaków - 100 ludzi,
- Bateria Artylerii Lekkiej - 8 dział, 20 ludzi.
Łącznie: 320 ludzi i 8 dział, w tym 20 ludzi do obsługi dział

Pułk Neamt

- VI Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
- IX Rota Pospolitaków - 100 ludzi
- X Rota Pospolitaków - 100 ludzi
- Bateria Artylerii Lekkiej - 8 dział, 20 ludzi.

Łącznie: 320 ludzi i 8 dział, w tym 20 ludzi do obsługi dział

Pułk Tetina

V Chorągiew Jazdy Bojarskiej - 100 ludzi
VII Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
VIII Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
XI Rota Pospolitaków - 100 ludzi
Łącznie:400 ludzi

Pułk Kołomyja

VI Chorągiew Jazdy Bojarskiej - 100 ludzi
IX Chorągiew Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
X Chorągiew Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
Łącznie: 300 ludzi

Pułk Siret

- XII Rota Pospolitaków - 100 ludzi
- XIII Rota Pospolitaków - 100 ludzi
- XI Kornet Spieszonej Jazdy - 100 ludzi
- Bateria Artylerii Lekkiej - osiem dział, 20 ludzi.
[i]Łącznie: 520 ludzi, 8 dział, w tym 20 ludzi do obsługi tychże
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 15:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 66056090

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Stanisław von Tauer » 18 kwi 2017, 16:58

Wojska Rzeczpospolitej

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW I JEJ SOJUSZNICY


FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

- 10 czajek wojennych do pana Jakoba Wereszczyńskiego należących,

WOJSKA LĄDOWE


I Dywizja Rodu Wereszczyńskich


Pułk Jazdy Rodu Wereszczyńskich
- 1 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 1 Chorągiew Petyhorców
- 2 Chorągiew Petyhorców
- 1 Chorągiew Lisowczyków
- 1 Kompanie Rajtarii

2 Pułk Jazdy Rodu Wereszczyńskich
- 2 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 3 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 4 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 5 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 6 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich

3 Pułku Jazdy Rodu Wereszczyńskich
- 1 Chorągiew Pancerna Wereszczyńskich
- 2 Chorągiew Pancerna Wereszczyńskich
- 3 Chorągiew Pancerna Wereszczyńskich
- 2 Chorągiew Lisowczyków
- 3 Chorągiew Lisowczyków

4 Pułku Jazdy rodu Wereszczyńskich
- 1 Chorągiew Kozacka Wereszczyńskich
- 2 Chorągiew Kozacka Wereszczyńskich
- 3 Chorągiew Kozacka Wereszczyńskich
- 1 Chorągiew Tatarska
- 2 Chorągiew Tatarska
- 1 Chorągiew Jazdy Wołoskiej

5 Pułku Jazdy rodu Wereszczyńskich
- 7 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 8 Chorągiew Husarska Wereszczyńskich
- 3 Chorągiew Petyhorców
- 2 Kompanie Rajtarii
- 3 Kompanie Rajtarii

1 Regimentu Piechoty Rodu Wereszczyńskich
- 1 Rota Piechoty Polsko-Węgierskie
- 2 Rota Piechoty Polsko-Węgierskie
- 3 Rota Piechoty Polsko-Węgierskie
- 4 Rota Piechoty Polsko-Węgierskie

[center]II Dywizja Rodu Wereszczyńskich
[/center]


6 Pułku Jazdy Rodu Wereszczyńskich "Cudzoziemski"
- 4 Kompania Rajtarii
- 5 Kompania Rajtarii
- 6 Kompania Rajtarii
- 7 Kompania Rajtarii
- 1 Kompania Dragonów

7 Pułku Jazdy Rodu Wereszczyńskich "Święty Jerzy"
- 9 Chorągiew Husarska
- 3 Chorągiew Tatarska
- 4 Chorągiew Tatarska
- 4 Chorągiew Kozacka

8 Pułk Jazdy Rodu Wereszczyńskich
- 8 Kompania Rajtarii
- 9 Kompania Rajtarii
- 10 Kompania Rajtarii
- 11 Kompania Rajtarii
- 2 Kompania Dragonii

9 Pułk Jazdy Rodu Wereszczyńskich
- 10 Chorągiew Husarska
- 11 Chorągiew Husarska
- 12 Chorągiew Husarska
- 13 Chorągiew Husarska
- 14 Chorągiew Husarska

10 Pułk Jazdy Rodu Wereszczyńskich
- 4 Chorągiew Jazdy Pancernej
- 5 Chorągiew Jazdy Pancernej
- 6 Chorągiew Jazdy Pancernej
- 7 Chorągiew Jazdy Pancernej
- 8 Chorągiew Jazdy Pancernej

2 Regimentu Piechoty Rodu Wereszczyńskich
- 1 Kompania Piechoty Niemieckiej
- 2 Kompania Piechoty Niemieckiej
- 3 Kompania Piechoty Niemieckiej
- 1 Kompania Piechoty Nowego Typu
- 2 Kompania Piechoty Nowego Typu
- 3 Kompania Piechoty Nowego Typu

3 Regimentu Piechoty Rodu Wereszczyńskich "Ukraina"
- 5 Rota Piechoty Polsko-Węgierskie
- 6 Rota Piechoty Polsko-Węgierskie
- 1 Sotnia Mołojców
- 2 Sotnia Mołojców
- 3 Sotnia Mołojców
- 1 Tabor Kozacki
- 2 Tabor Kozacki
- 3 Tabor Kozacki

1 Regiment Artylerii Rodu Wereszczyńskich
- 1 Bateria Artylerii Ciężkiej
- 2 Bateria Artylerii Ciężkiej
- 1 Bateria Artylerii Średniej
- 2 Bateria Artylerii Średniej

Dywizja Radziwiłłowska


-2 Pułk Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
13 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
14 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
15 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
16 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych

-Pułk Lekki
5 Chorągiew Jazdy Kozackiej
6 Chorągiew Jazdy Kozackiej
1 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
2 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
3 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
Przyboczna Chorągiew Lisowczyków
Kompania Dragonów
Kompania Dragonów Radziwiłłowskich

- I Regiment Piechoty Nowego Typu
1 Kompania Piechoty Nowego Typu
2 Kompania Piechoty Nowego Typu
3 Kompania Piechoty Nowego Typu
4 Kompania Piechoty Nowego Typu
1 Bateria Artylerii Lekkiej

-II Regiment Piechoty Nowego Typu
5 Kompania Piechoty Nowego Typu
18 Kompania Piechoty Nowego Typu
19 Kompania Piechoty Nowego Typu
2 Bateria Artylerii Lekkiej
-Regiment Hajduków
1 Rota piechoty polsko-węgierskiej
2 Rota piechoty polsko-węgierskiej
3 Rota piechoty polsko-węgierskiej
4 Rota piechoty polsko-węgierskiej
3 Bateria Artylerii Lekkiej

Artyleria Dywizyjna
1 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Czeczersk
2 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Torżok
3 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Uświat
1 Bateria Artylerii Ciężkiej
1 Bateria Artylerii Średniej
2 Bateria Artylerii Średniej

Wojska Jego Królewskiej Mości


Dywizja Hrychowicza (Pozycja wyjściowa Sniatyń)
Przyboczna Chorągiew Jazdy Pancernej Hrychowicza

1 Pułk Jazdy Hrychowicza
- 1 Chorągiew Husarska Hrychowicza
- 2 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 3 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 4 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 1 Chorągiew Kozacka Hrychowicza

2 Pułk Jazdy Hrychowicza
- 2 Chorągiew Husarska Hrychowicza
- 5 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 6 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 7 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 2 Chorągiew Kozacka Hrychowicza

3 Pułk Jazdy Hrychowicza
- 8 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 9 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 3 Chorągiew Kozacka Hrychowicza
- 4 Chorągiew Kozacka Hrychowicza
- 5 Chorągiew Kozacka Hrychowicza

4 Pułk Jazdy Hrychowicza
- 10 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 11 Chorągiew Pancerna Hrychowicza
- 6 Chorągiew Kozacka Hrychowicza
- 7 Chorągiew Kozacka Hrychowicza
- 8 Chorągiew Kozacka Hrychowicza

RAZEM : 2100 żołnierzy

Twierdza Śniatyń
2 Pokucki Regiment Piechoty Polsko-Węgierskiej:
- 5 Rota Hajduków Hrychowicza
- 6 Rota Hajduków Hrychowicza
- 7 Rota Hajduków Hrychowicza
- 8 Rota Hajduków Hrychowicza
- 2 Bateria Artylerii Lekkiej Hrychowicza

13 Bateria Artylerii Średniej
14 Bateria Artylerii Średniej
. 1 Bateria Artylerii Ciężkiej
. 2 Bateria Artylerii Ciężkiej

RAZEM : 560 żołnierzy (w tym obsługa dział) 35 armat.

Zamek Pokuć (KOŁOMYJA)
Pokucki Regiment Piechoty Polsko-Węgierskiej:
- 1 Rota Hajduków Hrychowicza
- 2 Rota Hajduków Hrychowicza
- 3 Rota Hajduków Hrychowicza
- 4 Rota Hajduków Hrychowicza
- 1 Bateria Artylerii Lekkiej Hrychowicza

RAZEM : 430 żołnierzy (w tym obsługa dział) 7 armat.

Siły pana Daniela von Tauer

Dywizja "Stu róż"
1 Pułk Jazdy Ciężkiej Rodu von Tauer (Inowrocław)
- 1 Chorągiew Husarska rodu von Tauer
- 2 Chorągiew Husarska rodu von Tauer
- 5 Chorągiew Pancerna rodu von Tauer
- 6 Chorągiew Pancerna rodu von Tauer
- 18 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 19 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer

3 Pułk Jazdy Rodu von Tauer
- 4 Chorągiew Pancerna rodu von Tauer
- 12 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 13 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 14 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 15 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer

4 Pułk Jazdy Rodu von Tauer (Brześć Kujawski)
- 7 Chorągiew Pancerna rodu von Tauer
- 22 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 23 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 24 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 25 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer

5 Pułk Jazdy Rodu von Tauer (Wocławek)
- 8 Chorągiew Pancerna rodu von Tauer
- 26 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 27 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 28 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 29 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer

3 Pułk Jazdy Lekkiej Rodu von Tauer
- 20 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 21 Chorągiew Kozacka rodu von Tauer
- 1 Chorągiew Wołoska rodu von Tauer
- 2 Chorągiew Wołoska rodu von Tauer
- 1 Chorągiew Tatarska rodu von Tauer
- 2 Chorągiew Tatarska rodu von Tauer


III Dywizja Rodu von Tauer "Cudzoziemska"

Regiment Piechoty Narodowego Autoramentu Rodu von Tauer (zamek Murowaniec)
- 1 Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej Rodu von Tauer
- 2 Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej Rodu von Tauer
- 3 Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej Rodu von Tauer
- 4 Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej Rodu von Tauer
- 5 Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej Rodu von Tauer
- 1 Bateria Artylerii Lekkiej Rodu von Tauer

Regiment Piechoty Cudzoziemskiego Autoramentu Starego Typu Rodu von Tauer (Zamek Inowrocław)
- 1 Rota Piechoty Starego Typu
- 2 Rota Piechoty Starego Typu
- 3 Rota Piechoty Starego Typu
- 4 Rota Piechoty Starego Typu
- 5 Rota Piechoty Starego Typu
- 2 Bateria Artylerii Lekkiej Rodu von Tauer

Regiment Piechoty Cudzoziemskiego Autoramentu Nowego Typu Rodu von Tauer (Twierdza Bydgoszcz)
- I Kompania Piechoty Cudzoziemskiej Nowego Typu
- II Kompania Piechoty Cudzoziemskiej Nowego Typu
- III Kompania Piechoty Cudzoziemskiej Nowego Typu
- IV Kompania Piechoty Cudzoziemskiej Nowego Typu
- V Kompania Piechoty Cudzoziemskiej Nowego Typu
- III Bateria Artylerii Lekkiej rodu von Tauer

Regiment Rajtarii Rodu von Tauer (Zamek Solec Kujawski)
- 1 Kompania Rajtarii Rodu van Tauer
- 2 Kompania Rajtarii Rodu van Tauer
- 3 Kompania Rajtarii Rodu van Tauer
- 4 Kompania Rajtarii Rodu van Tauer
- 5 Kompania Rajtarii Rodu van Tauer

Regimentu Dragonii rodu von Tauer (Zamek Koronowo)
- 1 Kompania Dragonów Rodu van Tauer
- 2 Kompania Dragonów Rodu van Tauer
- 3 Kompania Dragonów Rodu van Tauer
- 4 Kompania Dragonów Rodu van Tauer
- 5 Kompania Dragonów Rodu van Tauer
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 15:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 66056090

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat » 06 maja 2017, 11:35

Armia Osmańska z Ejaletów Europejskich

Dowódca: Bejlerbej Aradin

*Dywizja Przyboczna Bejlerbeja
-Sandżak Przyboczny
Ala Silhadarów
Ala Silhadarów
Ala Silhadarów
Ala Silhadarów
Ala Deli
Ala Deli
Ala Deli

-Sandżak Zaciężny
Ala Silhadarów
Ala Silhadarów
Ala Silhadarów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

- 1 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

- 2 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

*Dywizja Prowincjonalnego Pospolitego Ruszenia z Ejaletu Egiru
- 3 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

- 1 Prowincjonalne Pospolite Ruszenie
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów

- 2 Prowincjonalne Pospolite Ruszenie
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów

*Dywizja Prowincjonalnego Pospolitego Ruszenia z Ejaletu Bośni
- 4 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

- 3 Prowincjonalne Pospolite Ruszenie
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów

- 4 Prowincjonalne Pospolite Ruszenie
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów

*Dywizja Gwardii
- 1 Pułk Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Bateria Artylerii Lekkiej

- 2 Pułk Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Bateria Artylerii Lekkiej

- 1 Pułk Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Bateria Artylerii lekkiej

-Bateria artylerii ciężkiej
-Bateria artylerii ciężkiej
-Bateria Artylerii Średniej

*Dywizja Sipahów Lennych
- 5 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

- 6 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

- 7 Sandżak Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów
Ala Sipahów

Sandżak Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu
Ala Gonullu

*Dywizja Piechoty
- 3 Pułk Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Dżemat Janczarów
Bateria Artylerii Lekkiej

- 2 Pułk Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Dżemat Tufekczi
Bateria Artylerii lekkiej

- 1 Pułk Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów

- 2 Pułk Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów

- 3 Pułk Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Ala Azabów
Jakob Jędrzej Iwan Wereszczyński-Bagrat herbu Korczak

Szlachcic Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kustosz Wielki, Kasztelan Lwowski, Stolnik, Miecznik i Chorąży Ruski, Porucznik Wojsk Koronnych

Wielki Szpitalnik Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie , Komtur

Grudziądzki

Książę Abachazji, Generał dywizji Carskich SZbrojnych

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1427
Dołączył(a): 13 gru 2014, 18:55
Lokalizacja: Wereszczyn, Korona Królestwa Polskiego
Medale: 8
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON VI (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Amarantowa Wstążka (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 25 maja 2017, 20:44

Szanowni Panowie
Nie wiem dlaczego moje siły nie zostały w tym spisie wymienione. Siła odpowiadały wzmocnionej dywizji, najwyraźniej tak musi być.
Chciałem się tylko dowiedzieć, kiedy zapadnie rozkaz powrotu moich wojsk do garnizonów.

viewtopic.php?f=493&t=4531&start=20
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2165
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Maurycy Orański » 26 maja 2017, 05:21

Wojska rozeszły się z końcem kampanii.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2792
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 13:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 15
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda
Gadu-Gadu: 60564017

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 26 maja 2017, 07:06

Potwierdzam. Wszystkie wojska powróciły do swych garnizonów po zakończeniu kampanii. Jedyna kwestia jaka pozostaje to wykreślić z rejestrów oddziałów które zostały rozbite, lub je odtworzyć wpłacając należne kwoty za powtórny zaciąg.Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 07:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Maurycy Orański » 26 maja 2017, 09:02

Raczej należy odtworzyć co już postulował hetman w stosunku do oddziałów państwowych.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2792
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 13:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 15
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda
Gadu-Gadu: 60564017

Re: Spis wojsk uczestniczących w kampanii

Postprzez Andream von Salza » 27 maja 2017, 08:29

Proponuję, aby podać które oddziały zostały zlikwidowane / zniszczone
Andream von Salza

Kardynał Świętego Kościoła Rotryjskiego

Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
strażnik wendeński

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1368
Dołączył(a): 29 paź 2012, 10:13
Medale: 6
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuł: - Mieszkaniec


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Kampania Mołdawska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość