Dekrety

Dekrety

Postprzez Hieronim Sieniawski » 16 lut 2016, 17:21

Obrazek

DECRETUM RECTORIS nº 1
O NAUK ORGANIZACJI

z dnia XVI II AD MMXVI

Niniejszym dekretem Rektor Uniwersytetu Krakowskiego postanawia, co następuje:


I.
Dekret ten kwestię stopni oraz tytułów reguluje, które żacy po ukończeniu swych nauk otrzymują jako potwierdzenie wykształcenia posiadanego.

II.
Wedle Statutu Uniwersytetu studia na trzech poziomach się odbywają, gdzie najniższy z nich to bakalaureat, następny w kolejności magisterium oraz najwyższy, doktorat.

III.
Bakalaureat to kurs, podczas którego student winien zdać egzamin przeprowadzony przez jego mistrza oraz napisać pracę. Absolwent danej dziedziny nauki na tym poziomie legitymować się może tytułem bakałarza, jak i wyższym wykształceniem.

IV.
Magisterium to studia stopnia wyższego, które z trzech etapów się składają. Pierwszy z nich to zdanie szczegółowego egzaminu ze zgłębianej przez scholara dziedziny. Następnie winien on przygotować określoną ilość wykładów oraz napisać i obronić rozprawę magisterską. Magister możliwość posiada, by pracę profesora podjąć oraz żaków kształcić.

V.
Doktorat to postępowanie zmierzające ku nadaniu profesorowi tytuły doktora, czyli mistrzostwa w swej dziedzinie. Przewód promocją winien być zakończony, jeśli doktorant znaczącym dorobkiem naukowym się legitymuje, którego ocena Rektorowi przypada.

VI.
Notą najwyższą, którą promotor żakowi wystawić może jest ocena bardzo dobra. Niżej dobra oraz dostateczna stoją. Otrzymanie stopnia niedostatecznego równoznaczne jest z niezaliczeniem. Takoż profesor, wedle uznania swego plusy lub minusy do not dopisać może.

VII.
Rektor może od kryteriów tych odstąpić, jeśli scholar zadania stworzenia wydziału się podejmuje i wykłady tworzy, które podstawą nauczania przedmiotu danego stać się mogą.

VIII.
Dekret moc prawną zyskuje z chwilą złożenia podpisu przez Rektora.


(-) Hieronymus Sieniawski
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek
 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)

Re: Dekrety

Postprzez Hieronim Sieniawski » 17 lut 2016, 20:25

Obrazek

DECRETUM RECTORIS nº 2
O WYDZIAŁÓW I BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ EREKCJI

z dnia XVII II AD MMXVI

Niniejszym dekretem Rektor Uniwersytetu Krakowskiego postanawia, co następuje:


I.
Dekret ten wydany zostaje, by Uniwersytet wewnętrznie zorganizować oraz jego strukturę określić.

II.
Dokonuje się fundacji Wydziału Sztuki, gdzie wiedza o dziedzinach kultury przez muzy antyczne reprezentowanych winna być nauczana. Mistrzowie do jednostki tej afiliowani togi barwy niebieskiej nosić mogą.

III.
Powołuje się Wydział Historii Polski, na którym żakom przekazywana wiedza dotycząca dziejów ojczyzny naszej ma być. Zatrudnionym na wydziale tym profesorom przysługują togi koloru czarnego.

IV.
Ustanawia się Wydział Prawa, gdzie przyszli juryści Rzeczypospolitej służący wykształcenie odbierać będą. Mistrzowie w dekretach się specjalizujący prawo mają togi przywdziewać o barwie fioletowej.

V.
Tworzy się Bibliotekę Uniwersytecką, która księgi do nauki żakom potrzebne winna gromadzić, a także jako miejsce pamięci Akademii służyć. Opiekunem i zarządcą Biblioteki każdorazowy Rektor jest.

VI.
Dekret moc prawną zyskuje z chwilą złożenia podpisu przez Rektora.


(-) Hieronymus Sieniawski
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek
 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)

Re: Dekrety

Postprzez Hieronim Sieniawski » 31 maja 2016, 16:54

Obrazek

DECRETUM RECTORIS nº 3
O UNIWERSYTETU REORGANIZACJI

z dnia XXXI V AD MMXVI

Niniejszym dekretem Rektor Uniwersytetu Krakowskiego postanawia, co następuje:


I.
Dekret ten zmiany w strukturze krakowskiej Alma Mater ma wprowadzić.

II.
Powołuje się Wydział Teologii, gdzie żakom przekazywana będzie wiedza dotycząca teologii rzymskokatolickiej, prawa kanonicznego oraz filozofii. Mistrzowie do jednostki tej afiliowani togi barwy żółtej nosić mogą.

III.
Wydział Sztuki od tej pory ma kształcić scholarów w dziejach literatury, a i kultury polskiej.

IV.
Dekret moc prawną zyskuje z chwilą złożenia podpisu przez Rektora.


(-) Hieronymus Sieniawski
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek
 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)

Re: Dekrety

Postprzez Ivan von Lichtenstein » 17 gru 2016, 20:37

Obrazek

DECRETUM RECTORIS nº 4
O ZMIANIE REORGANIZACJI WYDZIAŁU HISTORII POLSKIEJ

z dnia XVII XII AD MMXVI

Niniejszym dekretem Rektor Uniwersytetu Krakowskiego postanawia, co następuje:


I.
Wydział Historii Polski od tej pory odtąd będzie znany jako Wydział Historii, gdzie poza wiedzą podstawową odnośnie ojczyzny naszej, można poznać także informacje z historii całego świata.

II.
Tworzy się na Wydziale Historii kierunek Historia Krzyżowa, na którym żacy studiować będą wiedzę odnośnie wypraw krzyżowych, zakonów rycerskich i różnych wydarzeń mających związek z próbami odbicia Ziemi Świętej z rąk muzułmańskich.

III.
Dekret moc prawną zyskuje z chwilą złożenia podpisu przez Rektora.


(-) Ivan von Lichtenstein
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek

Ivan von Lichtenstein
Hrabia Księstwa Sarmacji
Hrabia Bracciano w Państwie Kościelnym Rotria
Wojewoda kijowski i szlachcic w RON
Regimentarz, dowódca Dywizji Zaporoskiej
ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 899
Dołączył(a): 16 gru 2013, 10:26
Medale: 5
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1)
Amarantowa Wstążka (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 2614660
Skype: malkallamzwiadowca

Re: Dekrety

Postprzez Stanisław von Tauer » 28 mar 2017, 17:37

Obrazek

DECRETUM RECTORIS nº 5
O USTANOWIENIU TYTUŁÓW NAUKOWYCH NADAWANYCH PRZEZ REKTORA

z dnia XXVIII III AD MMXVII

Niniejszym dekretem Rektor Uniwersytetu Krakowskiego postanawia, co następuje:


I.
Ustanawia się tytuły naukowe przyznawane przez rektora osobom zasłużonym dla Uniwersytetu. Oprócz tytułu doktora honoris causa owych stopni naukowych będą trzy.

II.
Owe tytuły to od najmniej znaczącego do najbardziej znaczącego to:
- magister,
- doktor,
- profesor.

III.
Dekret moc prawną zyskuje z chwilą złożenia podpisu przez Rektora.


(-) Stanisław von Tauer
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek

/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Dekrety

Postprzez Stanisław von Tauer » 24 lip 2017, 20:31

Obrazek

DYPLOM UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO
STWIERDZAJĄCY NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA PRAWA

z dnia XXIV VII AD MMXVII

Na podstawie rozdziału III Statutum Universitatis Cracoviensis z dnia VIII III A. D. MMXVII oraz Dekretu Rektora nr 5 o ustanowieniu tytułów naukowych nadawanych przez rektora z dnia XXVIII III A. D. MMXVII


W uznaniu wartości estetycznej i naukowej pracy wygłoszonej na Uniwersytecie Krakowskim pod tytułem Czy Wilhelm Orański jest duchownym? Studium prawne statusu personalnego w Kościele Rotryjskim oraz niezwykle żywej dyskusji, którą zapoczątkowała, pozytywnej opinii Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego Biskupa Paola Carla de Mediciego y Zepa, a także mając na uwadze skutki, które praca owa wywoła postanawiam nadać tytuł doktora prawa w specjalności prawa kanonicznego wielebnemu ojcu Hieronimowi Sieniawskiemu.


(—) Stanisław von Tauer
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek

/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Dekrety

Postprzez Stanisław von Tauer » 22 gru 2017, 21:17

Obrazek

DYPLOM UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO
STWIERDZAJĄCY NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO PROFESORA HISTORII

z dnia XXII XII AD MMXVII

Na podstawie rozdziału III Statutum Universitatis Cracoviensis z dnia VIII III A. D. MMXVII oraz Dekretu Rektora nr 5 o ustanowieniu tytułów naukowych nadawanych przez rektora z dnia XXVIII III A. D. MMXVII


W uznaniu dla ogromu pracy włożonej w rozwój kultury Rzeczypospolitej i Katedry Historii Uniwersytetu Krakowskiego, a także całokształtu twórczości, w skład której wchodzą wspaniałe kroniki Najjaśniejszej, postanawiam nadać tytuł profesora historii Jaśnie Oświeconemu Augustowi Medycejskiemu.


(—) Stanisław von Tauer
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek

/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Dekrety

Postprzez Stanisław von Tauer » 23 gru 2017, 10:36

Obrazek

DYPLOM UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO
STWIERDZAJĄCY NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HISTORII

z dnia XXII XII AD MMXVII

Na podstawie rozdziału III Statutum Universitatis Cracoviensis z dnia VIII III A. D. MMXVII oraz Dekretu Rektora nr 5 o ustanowieniu tytułów naukowych nadawanych przez rektora z dnia XXVIII III A. D. MMXVII


Mając na uwadze zaszczytny wkład, jaki Jaśnie Oświecony Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz włożył w rozwój Katedry Historii Uniwersytetu Krakowskiego, postanawiam nagrodzić wcześniej wspomnianą personę nadaniem tytułu doktora historii.


(—) Stanisław von Tauer
Rector Universitatis Cracoviensis

Obrazek

/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Dekrety

Postprzez Karol von Tauer - Sienicki » 13 lip 2018, 12:06

Chciałbym się zgłosić na uniwersytet.
Karol von Tauer-Sienicki herbu jelito odmienne

Członek Zakonu Krzyżackiego
Kurator Wielki
Podchorąży w wojsku Rzeczpospolitej
Miecznik rawski


[fimg] Obrazek [/fimg]Avatar użytkownika
Podchorąży
Podchorąży
 
Posty: 506
Dołączył(a): 22 lut 2018, 19:33
Lokalizacja: Konstantynopol
Medale: 4
Order Świętego Stanisława (1) Order Zasługi RON VI (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuły: Kurator Wielki

Re: Dekrety

Postprzez Jan Lubomirski-Dostojewski » 13 lip 2018, 12:32

Na jakim kierunku chciałby się Pan uczyć?
Obrazek
Herbu Wąż
Pułkownik w Szeregach Doborowej Jazdy Koronnej
Członek Pocztu Hetmańskiego
Kasztelan kijowski
Miecznik

ObrazekAvatar użytkownika
Regimentarz
Regimentarz
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 29 gru 2014, 14:35
Medale: 2
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gadu-Gadu: 53925068

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Prawo Uniwersytetu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość