Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Kancelaria Hetmańska zajmuje się sprawami wojskowymi, jest to też miejsce, gdzie można wstąpić do wojsk Rzeczypospolitej.

Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Sebastian von Tauer » 14 mar 2019, 10:14

Idąc za radą księcia Augusta zwołuje koło rycerskie, w któym mogą udział brać wszyscy służący w wojsku koronnym i litewski oraz posiadacze sił prywatnych, a które ma obradować nad konstytucjami, by wybrać jedną z nich i na sejmie przedstawić. Przypominam trzy projekty konstytucji:

Wersja 1: ze wszystkimi ograniczeniami.
KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXIX
O WOJSKACH PRYWATNYCH MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I. Znieść wszystkie dotychczas obowiązujące konstytucje o wojskach prywatnych mówiące, to jest: KONSTYTVCYJĘ SEYMOWĄ Z DNIA V MIESIĄCA III ANNO DOMINI MMXVII O ZMIANIE KONSTYTUCJI O WOJSKACH, artykuły: III, VIII, IX i X KONSTYTVCYJI SEYMOWEJ Z DNIA XV MIESIĄCA I ANNO DOMINI MMXV O WOJSKACH. Znieść także chcemy, jako, że nie są wykonywane, zapisy mówiące o konieczności regularnych opłat za posiadane zamki i twierdze.

II. Pragnąc, by wojska prywatne stały się oddziałami chwałę właścicielowi przynoszącymi, a jednocześnie na uwadze mając dobro skarbu narodowego postanawiamy, o następujących zmianach w cenie zakupu jednostek prywatnych:
1. We wojskach lądowych autoramentu narodowego:
- Chorągiew Husarska, 240 000 DPL
- Chorągiew Pancerna, 190 000 DPL,
- Chorągiew Petyhorska, 180 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Kozackiej, 100 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Tatarskiej, 120 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Wołoskej, 130 000 DPL,
- Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej (Hajduków), 60 000 DPL,
- Sotnia Kozaków Regestrowych, 120 000 DPL,
- Tabor (tylko oddziały państwowe).
a wyłącznie we czas wojny :
- Chorągiew Lisowczyków,
- Chorągiew Wolentarzy,
- Chorągiew Pospolitego Ruszenia,
- Rota Piechoty Łanowej.

2. We wojskach lądowych autoramentu cudzoziemskiego:
- Kompania Dragonów, 120 000 DPL,
- Kompania Rajtarii, 150 000 DPL,
- Kompania Piechoty Starego Typu (niemiecka), 120 000 DPL,
- Kompania Piechoty Nowego Typu, 100 000 DPL.

3. W artylerii:
- bateria ciężka (tylko oddziały państwowe),
- bateria średnia (tylko oddziały państwowe),
- bateria lekka, 80 000 DPL.

4. We flocie wojennej jednostki pływające:
- Okręt liniowy I, II, III lubo IV klasy (tylko oddziały państwowe),
- Fregata (tylko oddziały państwowe),
- Galeon (tylko oddziały państwowe),
- Mały galeon, 1 000 000 DPL,
- Fleuta, 600 000 DPL,
- Bryg, 400 000 DPL,
- Pinasa, 200 000 DPL.

III. Poszczególne oddziały grupują się w następujące związki, o następujących kosztach utworzenia:
1) W wojskach lądowych:
- Pułk (tylko jazda autoramentu narodowego)/Regiment (składający się z 3-9 chorągwi, każdej liczących 80-150 ludzi): 100 000,
- Dywizja (składająca się z 2-6 pułków/regimentów): (tylko jednostki państwowe).
2) W marynarce:
- Eskadry (liczące 2-7 okrętów): (tylko jednostki państwowe),
- Floty (liczące 2-7 eskadr): (tylko jednostki państwowe).

IV. Postanawiamy, że szlachcic w swych siłach może posiadać maksymalnie dziewięć jednostek wojskowych, które mogą, choć nie muszą, tworzyć maksymalnie jeden pułk.

V. Jeśli zaś chodzi o koszty utrzymania okrętów, chorągwi, sotni, rot i baterii, wynosić one będą każdorazowo 10% ceny ich zakupu, płatnej co miesiąc.

VI. A koszta budowy fortyfikacji przedstawiają się w następujący sposób:
- Zamek Mały: 10 000 DPL
- Zamek Średni: 30 000 DPL
- Zamek Duży: 50 000 DPL
- Twierdza Mała: 100 000 DPL
- Twierdza Duża: 300 000 DPL.

VII. Postanawiamy także, że od tej pory pojedynczy zamek lub twierdza może kwaterować co najwyżej jedną chorągiew/rotę/sotnię/okręt (nie dotyczy to artylerii). Ponadto, aby móc kwaterować okręt, zamek lub twierdza taka winna być wybudowana nad morzem, lub jedną z wielkich rzek, jak Wisła czy Dniepr.

VIII. Postanawiamy z tą chwilą rozwiązać wszystkie istniejące jednostki prywatne. Na hetmana zaś kładziemy obowiązek, by (według starego cennika) oszacował wartość sił prywatnych (razem z flotą) każdego z panów braci. Do miesiąca od czasu uchwalenia tej konstytucji, w odpowiednim wątku, każdy szlachcic który posiadał do tej pory wojska ma obowiązek zgłosić się i określić, jakie oddziały swych wojsk chciałby otrzymać w ramach otrzymanej rekompensaty. Środki z rekompensaty które nie zostaną wykorzystane na odtworzenie wojsk we wskazanym terminie przepadają.

IX. Postanawiamy też, że właścicielami wojsk prywatnych mogą być wyłącznie szlachcice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wojsk swych nie mogą posiadać osoby bez obywatelstwa Rzeczypospolitej oraz wszelakie instytucje czy organizacje.

X. Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Wersja 2: z wyjęciem artylerii spod ograniczenia:
KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXIX
O WOJSKACH PRYWATNYCH MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I. Znieść wszystkie dotychczas obowiązujące konstytucje o wojskach prywatnych mówiące, to jest: KONSTYTVCYJĘ SEYMOWĄ Z DNIA V MIESIĄCA III ANNO DOMINI MMXVII O ZMIANIE KONSTYTUCJI O WOJSKACH, artykuły: III, VIII, IX i X KONSTYTVCYJI SEYMOWEJ Z DNIA XV MIESIĄCA I ANNO DOMINI MMXV O WOJSKACH. Znieść także chcemy, jako, że nie są wykonywane, zapisy mówiące o konieczności regularnych opłat za posiadane zamki i twierdze.

II. Pragnąc, by wojska prywatne stały się oddziałami chwałę właścicielowi przynoszącymi, a jednocześnie na uwadze mając dobro skarbu narodowego postanawiamy, o następujących zmianach w cenie zakupu jednostek prywatnych:
1. We wojskach lądowych autoramentu narodowego:
- Chorągiew Husarska, 240 000 DPL
- Chorągiew Pancerna, 190 000 DPL,
- Chorągiew Petyhorska, 180 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Kozackiej, 100 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Tatarskiej, 120 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Wołoskej, 130 000 DPL,
- Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej (Hajduków), 60 000 DPL,
- Sotnia Kozaków Regestrowych, 120 000 DPL,
- Tabor (tylko oddziały państwowe).
a wyłącznie we czas wojny :
- Chorągiew Lisowczyków,
- Chorągiew Wolentarzy,
- Chorągiew Pospolitego Ruszenia,
- Rota Piechoty Łanowej.

2. We wojskach lądowych autoramentu cudzoziemskiego:
- Kompania Dragonów, 120 000 DPL,
- Kompania Rajtarii, 150 000 DPL,
- Kompania Piechoty Starego Typu (niemiecka), 120 000 DPL,
- Kompania Piechoty Nowego Typu, 100 000 DPL.

3. W artylerii:
- bateria ciężka (tylko oddziały państwowe),
- bateria średnia (tylko oddziały państwowe),
- bateria lekka, 80 000 DPL.

4. We flocie wojennej jednostki pływające:
- Okręt liniowy I, II, III lubo IV klasy (tylko oddziały państwowe),
- Fregata (tylko oddziały państwowe),
- Galeon (tylko oddziały państwowe),
- Mały galeon, 1 000 000 DPL,
- Fleuta, 600 000 DPL,
- Bryg, 400 000 DPL,
- Pinasa, 200 000 DPL.

III. Poszczególne oddziały grupują się w następujące związki, o następujących kosztach utworzenia:
1) W wojskach lądowych:
- Pułk (tylko jazda autoramentu narodowego)/Regiment (składający się z 3-9 chorągwi, każdej liczących 80-150 ludzi): 100 000,
- Dywizja (składająca się z 2-6 pułków/regimentów): (tylko jednostki państwowe).
2) W marynarce:
- Eskadry (liczące 2-7 okrętów): (tylko jednostki państwowe),
- Floty (liczące 2-7 eskadr): (tylko jednostki państwowe).

IV. Postanawiamy, że szlachcic w ramach swych sił może posiadać maksymalnie 9 chorągwi, sotni, rot lub kompanii. Ograniczenie to nie dotyczy artylerii. Mogą one, choć nie muszą, tworzyć maksymalnie jeden pułk.

V. Jeśli zaś chodzi o koszty utrzymania okrętów, chorągwi, sotni, rot i baterii, wynosić one będą każdorazowo 10% ceny ich zakupu, płatnej co miesiąc.

VI. A koszta budowy fortyfikacji przedstawiają się w następujący sposób:
- Zamek Mały: 10 000 DPL
- Zamek Średni: 30 000 DPL
- Zamek Duży: 50 000 DPL
- Twierdza Mała: 100 000 DPL
- Twierdza Duża: 300 000 DPL.

VII. Postanawiamy także, że od tej pory pojedynczy zamek lub twierdza może kwaterować co najwyżej jedną chorągiew/rotę/sotnię/okręt (nie dotyczy to artylerii). Ponadto, aby móc kwaterować okręt, zamek lub twierdza taka winna być wybudowana nad morzem, lub jedną z wielkich rzek, jak Wisła czy Dniepr.

VIII. Postanawiamy z tą chwilą rozwiązać wszystkie istniejące jednostki prywatne. Na hetmana zaś kładziemy obowiązek, by (według starego cennika) oszacował wartość sił prywatnych (razem z flotą) każdego z panów braci. Do miesiąca od czasu uchwalenia tej konstytucji, w odpowiednim wątku, każdy szlachcic który posiadał do tej pory wojska ma obowiązek zgłosić się i określić, jakie oddziały swych wojsk chciałby otrzymać w ramach otrzymanej rekompensaty. Środki z rekompensaty które nie zostaną wykorzystane na odtworzenie wojsk we wskazanym terminie przepadają.

IX. Postanawiamy też, że właścicielami wojsk prywatnych mogą być wyłącznie szlachcice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wojsk swych nie mogą posiadać osoby bez obywatelstwa Rzeczypospolitej oraz wszelakie instytucje czy organizacje.

X. Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Wersja 3: bez żadnych ograniczeń:

KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXIX
O WOJSKACH PRYWATNYCH MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I. Znieść wszystkie dotychczas obowiązujące konstytucje o wojskach prywatnych mówiące, to jest: KONSTYTVCYJĘ SEYMOWĄ Z DNIA V MIESIĄCA III ANNO DOMINI MMXVII O ZMIANIE KONSTYTUCJI O WOJSKACH, artykuły: III, VIII, IX i X KONSTYTVCYJI SEYMOWEJ Z DNIA XV MIESIĄCA I ANNO DOMINI MMXV O WOJSKACH. Znieść także chcemy, jako, że nie są wykonywane, zapisy mówiące o konieczności regularnych opłat za posiadane zamki i twierdze.

II. Pragnąc, by wojska prywatne stały się oddziałami chwałę właścicielowi przynoszącymi, a jednocześnie na uwadze mając dobro skarbu narodowego postanawiamy, o następujących zmianach w cenie zakupu jednostek prywatnych:
1. We wojskach lądowych autoramentu narodowego:
- Chorągiew Husarska, 240 000 DPL
- Chorągiew Pancerna, 190 000 DPL,
- Chorągiew Petyhorska, 180 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Kozackiej, 100 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Tatarskiej, 120 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Wołoskej, 130 000 DPL,
- Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej (Hajduków), 60 000 DPL,
- Sotnia Kozaków Regestrowych, 120 000 DPL,
- Tabor (tylko oddziały państwowe).
a wyłącznie we czas wojny :
- Chorągiew Lisowczyków,
- Chorągiew Wolentarzy,
- Chorągiew Pospolitego Ruszenia,
- Rota Piechoty Łanowej.

2. We wojskach lądowych autoramentu cudzoziemskiego:
- Kompania Dragonów, 120 000 DPL,
- Kompania Rajtarii, 150 000 DPL,
- Kompania Piechoty Starego Typu (niemiecka), 120 000 DPL,
- Kompania Piechoty Nowego Typu, 100 000 DPL.

3. W artylerii:
- bateria ciężka (tylko oddziały państwowe),
- bateria średnia (tylko oddziały państwowe),
- bateria lekka, 80 000 DPL.

4. We flocie wojennej jednostki pływające:
- Okręt liniowy I, II, III lubo IV klasy (tylko oddziały państwowe),
- Fregata (tylko oddziały państwowe),
- Galeon (tylko oddziały państwowe),
- Mały galeon, 1 000 000 DPL,
- Fleuta, 600 000 DPL,
- Bryg, 400 000 DPL,
- Pinasa, 200 000 DPL.

III. Poszczególne oddziały grupują się w następujące związki, o następujących kosztach utworzenia:
1) W wojskach lądowych:
- Pułk (tylko jazda autoramentu narodowego)/Regiment (składający się z 3-9 chorągwi, każdej liczących 80-150 ludzi): 100 000,
- Dywizja (składająca się z 2-6 pułków/regimentów): (tylko jednostki państwowe).
2) W marynarce:
- Eskadry (liczące 2-7 okrętów): (tylko jednostki państwowe),
- Floty (liczące 2-7 eskadr): (tylko jednostki państwowe).

IV. Postanawiamy, że szlachcic w swych siłach może posiadać nieograniczoną ilość jednostek wojskowych.

V. Jeśli zaś chodzi o koszty utrzymania okrętów, chorągwi, sotni, rot i baterii, wynosić one będą każdorazowo 10% ceny ich zakupu, płatnej co miesiąc.

VI. A koszta budowy fortyfikacji przedstawiają się w następujący sposób:
- Zamek Mały: 10 000 DPL
- Zamek Średni: 30 000 DPL
- Zamek Duży: 50 000 DPL
- Twierdza Mała: 100 000 DPL
- Twierdza Duża: 300 000 DPL.

VII. Postanawiamy także, że od tej pory pojedynczy zamek lub twierdza może kwaterować co najwyżej jedną chorągiew/rotę/sotnię/okręt (nie dotyczy to artylerii). Ponadto, aby móc kwaterować okręt, zamek lub twierdza taka winna być wybudowana nad morzem, lub jedną z wielkich rzek, jak Wisła czy Dniepr.

VIII. Postanawiamy z tą chwilą rozwiązać wszystkie istniejące jednostki prywatne. Na hetmana zaś kładziemy obowiązek, by (według starego cennika) oszacował wartość sił prywatnych (razem z flotą) każdego z panów braci. Do miesiąca od czasu uchwalenia tej konstytucji, w odpowiednim wątku, każdy szlachcic który posiadał do tej pory wojska ma obowiązek zgłosić się i określić, jakie oddziały swych wojsk chciałby otrzymać w ramach otrzymanej rekompensaty. Środki z rekompensaty które nie zostaną wykorzystane na odtworzenie wojsk we wskazanym terminie przepadają.

IX. Postanawiamy też, że właścicielami wojsk prywatnych mogą być wyłącznie szlachcice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wojsk swych nie mogą posiadać osoby bez obywatelstwa Rzeczypospolitej oraz wszelakie instytucje czy organizacje.

X. Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Oraz dokładam czwarty, wg pomysłu pana Andreama:
KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXIX
O WOJSKACH PRYWATNYCH MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I. Znieść wszystkie dotychczas obowiązujące konstytucje o wojskach prywatnych mówiące, to jest: KONSTYTVCYJĘ SEYMOWĄ Z DNIA V MIESIĄCA III ANNO DOMINI MMXVII O ZMIANIE KONSTYTUCJI O WOJSKACH, artykuły: III, VIII, IX i X KONSTYTVCYJI SEYMOWEJ Z DNIA XV MIESIĄCA I ANNO DOMINI MMXV O WOJSKACH. Znieść także chcemy, jako, że nie są wykonywane, zapisy mówiące o konieczności regularnych opłat za posiadane zamki i twierdze.

II. A pragnąc, by wojska prywatne stały się oddziałami chwałę właścicielowi przynoszącymi, a jednocześnie na uwadze mając dobro skarbu narodowego postanawiamy, o wprowadzeniu następujących cen zakupu jednostek prywatnych:
1. We wojskach lądowych autoramentu narodowego:
- Poczet Husarski, 24 000 DPL
- Poczet Pancerny, 19 000 DPL,
- Poczet Petyhorski, 18 000 DPL,
- Poczet Jazdy Kozackiej, 10 000 DPL,
- Poczet Jazdy Tatarskiej, 12 000 DPL,
- Poczet Jazdy Wołoskej, 13 000 DPL,
- Dziesiątka Piechoty Polsko-Węgierskiej (Hajduków), 6000 DPL,
- Dziesiątka Kozaków Regestrowych, 12 000 DPL,
- Tabor (tylko oddziały państwowe).
a wyłącznie we czas wojny :
- Poczet Lisowczyków,
- Poczet Wolentarzy,
- Poczet Pospolitego Ruszenia,
- Dziesiątka Piechoty Łanowej.

2. We wojskach lądowych autoramentu cudzoziemskiego:
- Dziesiątka Dragonów, 12 000 DPL,
- Dziesiątka Rajtarii, 15 000 DPL,
- Dziesiątka Piechoty Starego Typu (niemiecka), 12 000 DPL,
- Dziesiątka Piechoty Nowego Typu, 10 000 DPL.

3. W artylerii:
- działo ciężkie (tylko oddziały państwowe),
- działo średnie (tylko oddziały państwowe),
- działo lekkie, 10 000 DPL.

4. We flocie wojennej jednostki pływające:
- Okręt liniowy I, II, III lubo IV klasy (tylko oddziały państwowe),
- Fregata (tylko oddziały państwowe),
- Galeon (tylko oddziały państwowe),
- Mały galeon, 1 000 000 DPL,
- Fleuta, 600 000 DPL,
- Bryg, 400 000 DPL,
- Pinasa, 200 000 DPL.

III. Mając na uwadze to, że nie wszystkie jednostki działały samodzielnie na poziomie pocztu/dziesiątki, a raczej zawsze grupowały się w większe zgrupowania, postanawiamy, że samodzielnie kupowane być i utrzymywane przez szlachcica mogą być następujące jednostki:
- poczet jazdy kozackiej,
- dziesiątka dragonów,
- dziesiątka hajduków,
- dziesiątka piechoty niemieckiej nowego typu,
- działo lekkie.
Pozostałe formacje muszą być kupowane przez szlachcica od razu, jako cała chorągiew/kompania.
Ponadto postanawiamy, że jedynie po dwa poczty/dziesiątki każdego typu mogą być "uźne", tj. nie zgrupowane w żadną chorągiew/kompanię/baterię. Jeśliby szlachcic chciał mieć więcej wojsk danego typu, musi zakupić całą chorągiew/kompanię/baterię.

IV. Mając na uwadze to, że . Poszczególne oddziały grupują się w następujące związki, o następujących kosztach utworzenia:
1) W wojskach lądowych:
- Chorągiew (tworzona z pocztów)/Rota (tworzona z dziesiątek piechoty autoramentu narodowego)/Kompania (tworzona z dziesiątek w autoramencie cudzoziemskim)/Sotnia (tworzona z dziesiątek Kozaków Regestrowych)/Bateria (w artylerii): składać się ma z od 6 (słabo okryte) do 15 (dobrze okryte) pocztów/dziesiątek: 10 000 DPL
- Pułk (tylko jazda autoramentu narodowego)/Regiment: składać się on ma z 3-9 chorągwi, każdej liczących 60-150 ludzi) - 100 000 DPL
- Dywizja: składająca się z 2-6 pułków/regimentów) - tylko jednostki państwowe.
2) W marynarce:
- Eskadry (liczące 2-7 okrętów): (tylko jednostki państwowe),
- Floty (liczące 2-7 eskadr): (tylko jednostki państwowe).

V. Postanawiamy, że szlachcic w swych siłach może posiadać w sumie maksymalnie dziewięć chorągwi/kompani/rot/baterii, które mogą, choć nie muszą, tworzyć maksymalnie jeden pułk.

VI. Jeśli zaś chodzi o koszty utrzymania okrętów, dziesiątek, pocztów i dział, wynosić one będą każdorazowo 10% ceny ich zakupu, płatnej co miesiąc.

VII. A koszta budowy fortyfikacji przedstawiają się w następujący sposób:
- Zamek Mały: 10 000 DPL
- Zamek Średni: 30 000 DPL
- Zamek Duży: 50 000 DPL
- Twierdza Mała: 100 000 DPL
- Twierdza Duża: 300 000 DPL.

VIII. Postanawiamy także, że od tej pory pojedynczy zamek lub twierdza może kwaterować co najwyżej jedną chorągiew/rotę/sotnię/okręt (nie dotyczy to artylerii). Ponadto, aby móc kwaterować okręt, zamek lub twierdza taka winna być wybudowana nad morzem, lub jedną z wielkich rzek, jak Wisła czy Dniepr.

IX. Postanawiamy z tą chwilą rozwiązać wszystkie istniejące jednostki prywatne. Na hetmana zaś kładziemy obowiązek, by (według starego cennika) oszacował wartość sił prywatnych (razem z flotą) każdego z panów braci. Do miesiąca od czasu uchwalenia tej konstytucji, w odpowiednim wątku, każdy szlachcic który posiadał do tej pory wojska ma obowiązek zgłosić się i określić, jakie oddziały swych wojsk chciałby otrzymać w ramach otrzymanej rekompensaty. Środki z rekompensaty które nie zostaną wykorzystane na odtworzenie wojsk we wskazanym terminie przepadają.

X. Postanawiamy też, że właścicielami wojsk prywatnych mogą być wyłącznie szlachcice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wojsk swych nie mogą posiadać osoby bez obywatelstwa Rzeczypospolitej oraz wszelakie instytucje czy organizacje.

XI. Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Kilka słów wyjaśnienia co do powyższej konstytucji:
1) pan Andream proponował, żeby móc kupować od razu dziesiątkami/pocztami następujące jednostki:
- Jazdy Wołoskej: zamieniłem na Kozacką - Jazda Wołoska była bardzo specjalistyczną jazdą lekką, której w siłach Rzeczypospolitej nie było dużo. Podstawę ich stanowiła Jazda Kozacka (nie mylić z Kozakami: była to jazda złożona z polskich szlachciców), dlatego to nią zastąpiłem wołosów.
- Piechoty Polsko-Węgierskiej (Hajduków) - zgadzam się.
- Kozaków Regestrowych - nie mogę się zgodzić, jako że, jak w wypadku wołosów, jednostki te nie były liczne, a te same funkcje pełnili hajducy.
- Dragonów - ostatecznie zgadzam się.
- Rajtarii - sytuacja analogiczna jak z wołosami czy kozakami.
2) Zauważyłem, że wielu spośród panów niestety myli wojskowość XVII-wieczną z XIX-wieczną. Wiele spośród panów pomysłów nie da się wprowadzić, gdyż są to pomysły rodem z wojen napoleońskich i czasów późniejszych. Nigdy nie było w XVII wieku podziału na jednostki forteczne i polowe, wszystkie oddziały były właśnie polowymi, a twierdz broniły od przypadku do przypadku, akurat, gdy ich dowódca zamiast ataku zaplanował obronę
3) Mam jeszcze jeden pomysł: uwzględnienie Urbino w naszym systemie. Mogłoby to wyglądać tak, że obywatele Urbino mogliby posiadać wyłącznie jednostki cudzoziemskie (myślę, że wiadomo dlaczego). Aby zaś wynagrodzić im to, że nie mogą posiadać husarii czy pancernych, proponuję utworzyć jednostki tylko dla nich, tj. jazdy ciężkiej - Kirasjerów (sytuowanych pomiędzy pancernymi a husarią).
4) Nadal jestem sceptycznie nastawiony do konstytucji "szatkującej" oddziały na poczty i dziesiątki. Nie wydaje mi się to potrzebne, ponadto, aby jej postanowienia wprowadzić w życie musielibyśmy wykonać ogromną pracę, nie tyle na forum, co w systemie, do którego dostęp ma jeno ks. Marek. O ile można by go prosić, by zmienił ceny jednostek, jako, że jest to zabieg kosmetyczny, to żeby wprowadzić tego typu zmiany należałoby zapewne pisać od nowa część skryptów.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Hetman Polny Koronny


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Koronny
Hetman Polny Koronny
 
Posty: 3810
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Andream von Salza » 14 mar 2019, 13:18

Wielmożny Książę
Bardzo dziękuję za wołanie koła. Jestem bardzo wdzięczny.
Na początku nawołuje wszystkich, aby nie obrażać się, tylko dyskutować.

Proponowałem aby kupować pojedynczych żołnierz, nawet nie dziesiątkami, ale po rozmowie z bratem stwierdziłem, że W. Hetman ma rację że to dla finansów byłoby arcy trudne.

Również zgadzamy się z propozycją wojsk wyznaczonych przez W.P. Hetmana
- jazda kozacka
- piechota polsko-węgierska (hajducy)
- dragonie
Naprawdę dla początkującego to wystarczy

W sprawie wojsk fortecznych, chodzi mi o wojska, które zawsze pozostawały w twierdzy. Nawet jak np. z Zamościa wychodziły pułki piechoty, to część oddziałów zostawała, aby bronić twierdzy przed niespodziewanym napadem.

Popieram pomysł W.P. Hetmana w sprawie Urbino. Do kirasjerów dołączyłbym Rajtarię.

Jeżeli nie można mieć małych oddziałów to może, tylko proszę mnie nie rozsiekać, niech pierwszą chorągiew lub rotę w/w można byłoby kupić z "dofinansowaniem państwa".
Aby mieć swój oddział młody szlachcic musi się postarać i tu zgodzę się z wypowiedzią Księcia Henryka. Ale może się okazać że długo nie będzie go stać na taki luksus dlatego proponowałem, aby można było kupować pojedynczych żołnierzy lub dziesiątki.
Teraz proponuję aby kupując pierwszy oddział szlachcic płacił część kwoty ze swojego skarbca - jaką część to trzeba ustalić. Oczywiście chcąc kupić następny musi wyłożyć całą kwotę.
Umożliwia to nie zmienianie systemu gospodarczego, tylko nakłada dodatkową pracę na W. Pana Podskarbiego, bo będzie musiał część kwoty pokrywaną przez RON przesłać na konto szlachcica, aby ten mógł zapłacić cała kwotę do systemu.
Andream von Salza

Kardynał Świętego Kościoła Rotryjskiego

Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
strażnik wendeński

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1368
Dołączył(a): 29 paź 2012, 11:13
Medale: 6
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 14 mar 2019, 14:30

Propozycje pana Andreama względem powoływania pocztów jazdy, dziesiątek piechoty i pojedynczych działonów jest nie do przyjęcia z jednego prostego powodu - wymaga głębokiej ingerencji w ustawienia systemu gospodarczego "Piast". To zaś z wiadomych względów jest niewykonalne i przyjęcie takiej konstytucji sparaliżuje reformę wojska. Pomijam tu fakt, że z wojskowego punktu widzenia tak maleńki oddział nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze można zaproponować kupowanie koni i zaciągu pojedynczych żołnierzy. Dlatego podstawowa jednostka wojska powinna nadal być chorągiew, kompania i bateria.

Rozumiem jednak, iż propozycje te wypłynęły z chęci umożliwienia niezamożnej szlachcie posiadania własnych wojsk prywatnych. Tylko czy rzeczywiście każdy nowo nobilitowany szlachcic musi od razu tworzyć swoje prywatne wojska złożone z garstki (10) żołnierzy ? Moim zdaniem nie. Niemniej potrzeba nam wypracować kompromis. Zatem skoro przedstawione ceny zaciągów uważają panowie za nadto wysokie jestem skłonny poprzeć obniżenie ich aż o połowę, ale nic ponad to. Przykładowo: chorągiew husarska, 120 000 DPL, chorągiew pancerna, 95 000 DPL, chorągiew jazdy kozackiej, 50 000 DPL, rota hajduków, 30 000 DPL, bateria lekka, 40 000 DPL. Oponuję jednak w tym przypadku za utrzymaniem limitu posiadanych przez fundatorów jednostek do 9 z wyłączeniem jednostek artylerii.

Mam nadzieję, że przyjęcie takich cen i warunków zaciągu będzie do zaakceptowania przez wszystkich i pozwoli na utworzenie jednolitej treści konstytucji, którą będzie można przedłożyć na Sejmie pod głosowanie.

KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXIX
O WOJSKACH PRYWATNYCH MÓWIĄCAMy, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I. Znieść wszystkie dotychczas obowiązujące konstytucje o wojskach prywatnych mówiące, to jest: KONSTYTVCYJĘ SEYMOWĄ Z DNIA V MIESIĄCA III ANNO DOMINI MMXVII O ZMIANIE KONSTYTUCJI O WOJSKACH, artykuły: III, VIII, IX i X KONSTYTVCYJI SEYMOWEJ Z DNIA XV MIESIĄCA I ANNO DOMINI MMXV O WOJSKACH. Znieść także chcemy, jako, że nie są wykonywane, zapisy mówiące o konieczności regularnych opłat za posiadane zamki i twierdze.

II. Pragnąc, by wojska prywatne stały się oddziałami chwałę właścicielowi przynoszącymi, a jednocześnie na uwadze mając dobro skarbu narodowego postanawiamy, o następujących zmianach w cenie zaciagu jednostek prywatnych:
1. We wojskach lądowych autoramentu narodowego:
- Chorągiew Husarska, 120 000 DPL
- Chorągiew Pancerna, 95 000 DPL,
- Chorągiew Petyhorska, 90 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Kozackiej, 50 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Tatarskiej, 60 000 DPL,
- Chorągiew Jazdy Wołoskej, 65 000 DPL,
- Rota Piechoty Polsko-Węgierskiej (Hajduków), 30 000 DPL,
- Sotnia Kozaków Regestrowych, 60 000 DPL,
- Tabor (tylko oddziały państwowe).
a wyłącznie we czas wojny :
- Chorągiew Lisowczyków,
- Chorągiew Wolentarzy,
- Chorągiew Pospolitego Ruszenia,
- Rota Piechoty Łanowej.

2. We wojskach lądowych autoramentu cudzoziemskiego:
- Kompania Dragonów, 60 000 DPL,
- Kompania Rajtarii, 75 000 DPL,
- Kompania Piechoty Starego Typu (niemiecka), 60 000 DPL,
- Kompania Piechoty Nowego Typu, 50 000 DPL.

3. W artylerii:
- bateria ciężka (tylko oddziały państwowe),
- bateria średnia (tylko oddziały państwowe),
- bateria lekka, 40 000 DPL.

4. We flocie wojennej jednostki pływające:
- Okręt liniowy I, II, III lubo IV klasy (tylko oddziały państwowe),
- Fregata (tylko oddziały państwowe),
- Galeon (tylko oddziały państwowe),
- Mały galeon, 500 000 DPL,
- Fleuta, 300 000 DPL,
- Bryg, 200 000 DPL,
- Pinasa, 100 000 DPL.

III. Poszczególne oddziały grupują się w następujące związki, o następujących kosztach utworzenia:
1) W wojskach lądowych:
- Pułk (tylko jazda autoramentu narodowego)/Regiment (składający się z 3-9 chorągwi, każdej liczących 80-150 ludzi): 50 000,
- Dywizja (składająca się z 2-6 pułków/regimentów): (tylko jednostki państwowe).
2) W marynarce:
- Eskadry (liczące 2-7 okrętów): (tylko jednostki państwowe),
- Floty (liczące 2-7 eskadr): (tylko jednostki państwowe).

IV. Postanawiamy, że szlachcic w ramach swych sił może posiadać maksymalnie 9 chorągwi, sotni, rot lub kompanii. Ograniczenie to nie dotyczy artylerii. Mogą one, choć nie muszą, tworzyć maksymalnie jeden pułk.

V. Jeśli zaś chodzi o koszty utrzymania okrętów, chorągwi, sotni, rot i baterii, wynosić one będą każdorazowo 10% ceny ich zakupu, płatnej co miesiąc.

VI. A koszta budowy fortyfikacji przedstawiają się w następujący sposób:
- Zamek Mały: 10 000 DPL
- Zamek Średni: 30 000 DPL
- Zamek Duży: 50 000 DPL
- Twierdza Mała: 100 000 DPL
- Twierdza Duża: 300 000 DPL.

VII. Postanawiamy także, że od tej pory pojedynczy zamek lub twierdza może kwaterować co najwyżej jedną chorągiew/rotę/sotnię/okręt (nie dotyczy to artylerii). Ponadto, aby móc kwaterować okręt, zamek lub twierdza taka winna być wybudowana nad morzem, lub jedną z wielkich rzek, jak Wisła czy Dniepr.

VIII. Postanawiamy z tą chwilą rozwiązać wszystkie istniejące jednostki prywatne. Na hetmana zaś kładziemy obowiązek, by (według starego cennika) oszacował wartość sił prywatnych (razem z flotą) każdego z panów braci. Do miesiąca od czasu uchwalenia tej konstytucji, w odpowiednim wątku, każdy szlachcic który posiadał do tej pory wojska ma obowiązek zgłosić się i określić, jakie oddziały swych wojsk chciałby otrzymać w ramach otrzymanej rekompensaty. Środki z rekompensaty które nie zostaną wykorzystane na odtworzenie wojsk we wskazanym terminie przepadają.

IX. Postanawiamy też, że właścicielami wojsk prywatnych mogą być wyłącznie szlachcice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wojsk swych nie mogą posiadać osoby bez obywatelstwa Rzeczypospolitej oraz wszelakie instytucje czy organizacje.

X. Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.
Obrazek

(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Książę na HaliczuAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 3308
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 9
Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Sebastian von Tauer » 14 mar 2019, 14:44

Panie Andreamie, rajtaria już znajduje się w wojskach możliwych do kupienia w RON jest także wymieniona we wszystkich konstytucjach.
Panie Henryku, jestem w stanie zgodzić się na obiżenie cen o połowę, jednak w tym momencie zastanowiłbym się, czy jednak nie wliczyć artylerii w tę dziewiątkę. Proponowałbym tez w takim razie obniżyć ceny okrętów o 1/3 lub połowę.

Proponuję też dodanie punktu:

A mając na uwadze interes księstwa Urbino stwierdzam, że jego obywatele także mogą dokonywać zakupów wojsk prywatnych. Mogą to być jednak wyłącznie formacje autoramentu cudzoziemskiego, artyleria i okręty. Ponadto wprowadzić chcemy specjalnie dla nich nową jednostkę, jaką są ciężkozbrojni Kirasjerzy. Postanawiamy tym samym, że na terenie księstwa Urbino mogą stacjonować stale wyłącznie jednostki należące do autoramentu cudzoziemskiego, artyleria i okręty, zas na terenie Rzeczypospolitej nie mogą stacjonować jednostki kirasjerskie.


Kompania Kirasjerów: 100 000 DPL.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Hetman Polny Koronny


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Koronny
Hetman Polny Koronny
 
Posty: 3810
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 14 mar 2019, 14:55

Waszmościowie
Przypominam, że Brat proponował obniżenie kosztów tylko niektórych jednostek i to pierwszy raz zakupionych.
Mam dwa wariant propozycji
1. Obniżenie ceny tylko
- jazdy kozackiej
- hajduków
- dragonii
2. obniżenie o połowę cen bez husarii, jazdy tatarskiej, jazdy wołoskiej (jednostki luksusowe) i wszystkich wojsk cudzoziemskich (promujemy narodowe autoramenty).

W sprawie artylerii, tu moja częściowa prywata. Jaka artyleria w twierdzach Kamieniec Podolski i Trembowla. W realu uznawano je za wrota Turków do środka Polski.
Może za specjalną zgoda twierdze podkreślam twierdze, mogą mieć silniejszą artylerię.

Jest jeszcze jeden punkt niezgody między nami, ale może najpierw załatwmy to co się daje uzgodnić.
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1694
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Sebastian von Tauer » 14 mar 2019, 15:18

Aleksander Trzaska-Chojnacki napisał(a):Waszmościowie
Przypominam, że Brat proponował obniżenie kosztów tylko niektórych jednostek i to pierwszy raz zakupionych.
Mam dwa wariant propozycji
1. Obniżenie ceny tylko
- jazdy kozackiej
- hajduków
- dragonii

Nie o obniżenie cen szło, a o ich pozostawienie i umożliwienie tańszego rekrutowania oddziałów mniejszych.

Aleksander Trzaska-Chojnacki napisał(a):2. obniżenie o połowę cen bez husarii, jazdy tatarskiej, jazdy wołoskiej (jednostki luksusowe) i wszystkich wojsk cudzoziemskich (promujemy narodowe autoramenty).

wołosi i tatarzy byli nie tyle luksusowi, co po prostu rzadko występowali. Wysoką cenę zachowąć też winni pancerni (jako "luksusowa' wersja kozaków) i prtyhorcy (jak wyżej).
Ale po co się w to bawić? Częściowo obniżać, częściowo podwyższać, sensu to nie ma.[/quote]

Aleksander Trzaska-Chojnacki napisał(a):W sprawie artylerii, tu moja częściowa prywata. Jaka artyleria w twierdzach Kamieniec Podolski i Trembowla. W realu uznawano je za wrota Turków do środka Polski.
Może za specjalną zgoda twierdze podkreślam twierdze, mogą mieć silniejszą artylerię.

Jest jeszcze jeden punkt niezgody między nami, ale może najpierw załatwmy to co się daje uzgodnić.

Wiem, że panowie wręcz uwielbiają mówić o "tarczy" "barierze" w kontekście swoich twierdz. Cieszę się, że panowie uważają za nie swe ziemie, ale muszę powiedzieć na to stanowcze nie. Lepsza artyleria jest w twierdzach państwowych, które są przygotowane do roli bycia "tarcza", a twierdze prywatne to twierdze prywatne. Jeśli tak waszmości zależy na tym, by ta granica była bezpieczna, zawsze może przekazać/odsprzedać twierdze państwu.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Hetman Polny Koronny


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Koronny
Hetman Polny Koronny
 
Posty: 3810
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Karol von Tauer - Sienicki » 14 mar 2019, 19:28

Pomysły świetne. Bardziej się przychylam do pomysłu Mistrza Andreama, bo są odpowiednie ceny. Ale każdy mu dorównuje. Z góry przepraszam za to liberum veto na sejmie, ale dla mnie tamte warunki nie były dopuszczalne.

Jeżeli kogoś to uraziło przepraszam. Smutne było słyszeć od dziadka że przynoszę ładnie mówiąc niekorzyść i brak honoru rodowi. Przyjmuję te uwagi i postaram się już rozpatrzyć wszystko trochę pozytywnej. Wybacz mi dziadku, proszę jeśli zraniłem miano von Tauerów.

Chcę aby była zgoda. :)
Karol von Tauer-Sienicki herbu jelito odmienne

Członek Zakonu Krzyżackiego
Kurator Wielki
Podchorąży w wojsku Rzeczpospolitej
Miecznik rawski


[fimg] Obrazek [/fimg]Avatar użytkownika
Podchorąży
Podchorąży
 
Posty: 516
Dołączył(a): 22 lut 2018, 19:33
Lokalizacja: Konstantynopol
Medale: 4
Order Świętego Stanisława (1) Order Zasługi RON VI (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 10. Wojski

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Maurycy Orański » 14 mar 2019, 19:57

A gdyby tak przyjąć konstytucję JOX Henryka ale bez ograniczeń? Moim zdaniem takie koszty już są wystarczającym ograniczeniem.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2321
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 12
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1) Order Księcia Włodzimierza III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi
Tytuł: 2. Kasztelan
Gadu-Gadu: 60564017

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Sebastian von Tauer » 14 mar 2019, 20:15

Karol von Tauer - Sienicki napisał(a):Jeżeli kogoś to uraziło przepraszam. Smutne było słyszeć od dziadka że przynoszę ładnie mówiąc niekorzyść i brak honoru rodowi. Przyjmuję te uwagi i postaram się już rozpatrzyć wszystko trochę pozytywnej. Wybacz mi dziadku, proszę jeśli zraniłem miano von Tauerów.

Chcę aby była zgoda. :)


Przyjmuje i przepraszam, jeśli me reakcje były za ostre.

Panie Maurycy - bez ograniczeń tylko odsuwamy kolejny taki problem w czasie.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Hetman Polny Koronny


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Koronny
Hetman Polny Koronny
 
Posty: 3810
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Koło Rycerskie - sprawa wojsk prywatnych

Postprzez Maurycy Orański » 14 mar 2019, 20:44

Sebastian von Tauer napisał(a):Panie Maurycy - bez ograniczeń tylko odsuwamy kolejny taki problem w czasie.

Może i racja ale, chyba w końcu reforma gospodarcza zostanie przeprowadzona,czyż nie? Według moich obliczeń po redukcji dochodów po jej realizacji i po przyjęciu pańskiej konstytucji armia prywatna nie będzie w stanie liczyć więcej nad 4 tysiące żołnierzy. Według mnie to rozsądna i dość historyczna liczba.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2321
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 12
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1) Order Księcia Włodzimierza III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi
Tytuł: 2. Kasztelan
Gadu-Gadu: 60564017

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Kancelaria Hetmana Wielkiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość