Strona 2 z 9

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 30 lip 2020, 07:54
przez Adriano Vittorino
Ja, Adriano Vittorino, książę Urbino, wojski kaliski, stawiam się na Sejm Elekcyjny.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 30 lip 2020, 15:33
przez Aleksander Trzaska-Chojnacki
Ja, Aleksander Trzaska-Chojnacki, wojewoda mazowiecki przybywam na Sejm Elekcyjny

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 30 lip 2020, 19:56
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Ja, Henryk Mikołaj Groc Hrychowicz, książę na Haliczu, wojewoda krakowski, przybywam na Sejm Elekcyjny, któren podle Wolą obradować raczy.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 01 sie 2020, 20:50
przez Mikołaj Dreder
Szanowni Państwo,

Co prawda czas na przybycie wyznaczyłem do jutra - i nadal on obowiązuje do dnia jutrzejszego - ale z uwagi, że większość z Wielmożnych potwierdziło swoje przybycie, proponuję już od dzisiaj rozpocząć dyskusję nad pacta conventa. Przytoczę treść ostatnich:

PACTA CONVENTA


I. Aktywnością własną król winien promieniować w kraju.

II. Szlachta waruje to sobie i całej Rzeczypospolitej, że Król nie dopuści do zmiany czasu historycznego, w którym Rzeczpospolita się znajduje i tegoż ni Król ni konfederacja żadna
zmienić nie może.

III. Żaden szlachcic nie zostanie wyzuty z majętności swoich i stanu swego z innego powodu, jak tylko złamania obowiązujacych praw Rzeczypospolitej lubo nieobecności w konstytucyi opisanej.

IV. Wszelkie przywileje szlacheckie nadane przez poprzedników Króla Jegomości i wsze prawa przez Seym uchwalone i ułożone, Król szanować ma i wypełniać, a bez zgody Braci Szlacheckiej na Seymie zgromadzonej zmieniać nic nie może.

V. Król Polski, a wielki książę Litwy bez zgody szlachty na Seymie zgromadzonej nie może brać udziału w wyprawach o charakterze militarnym poza granicami Najjaśniejszej.

VI. Ewentualne koncepcje mariaży król winien przedstawić szlachcie i z nią je ustalić.

VII. Król Jegomość nie obdarzy żadnego swego rodaka polskim szlachectwem, chyba żeby ten wcześniej był mieszczaninem i spełnił wszystkie warunki potrzebne do jego pozyskania, a ponadto świecił aktywnością. Nie powierzy mu również żadnych urzędów bez zgody Sejmu.

VIII. Wobec krążących po Mikroświecie konceptów zmiany dotychczasowego sprzyjającego gnuśności porządku, Król Jegomość zobowiązan jest wczas swego panowania dążyć do integracji z innymi mikronacjami oraz pogłębienia współpracy z głowami innych państw.

IX. Szlachta zastrzega sobie prawo, by w przypadku złamania powyższych ustaleń przez króla lubo kogokolwiek innego, konfederacyję zwołać.


Zachęcam Wielmożnych do zabrania głosu w tej sprawie i przypominam o jutrzejszym terminie potwierdzania obecności, dla tych z Państwa, którzy nie uczynili tego jeszcze.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 01 sie 2020, 21:13
przez Michał Jerzy Potocki
Do obecnego Pacta Conventa nie mam zastrzeżeń, dodałbym jednak:
X. Polepszyć powinien król Polski i wielki xiążę Litewski sytuację żaków w Rzeczypospolitej (i najlepiej ich pozyskać) i w miarę swych możliwości patronować rozwoju Uniwersytetu krakowskiego.
Ułatwić powinien wszelki udział Rzeczpospolitej w przedsięwzięciach międzynarodowych zmierzających do rozwoju edukacji.

XI. Zaktywizować Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej.

XII. Starania wszelkie i dbanie o kulturę Rzeczypospolitej Król podejmować ma, tak, by szlachta na turniejach, polowaniach lub innych formach aktywności swoje umiejętności wykazywać mogła.

XIII. Król powinien dbać o stan mieszczański, opieką go otaczać i jego rozwój gospodarczy wspierać.

XIV. Król powinien podjąć starania restauracji stosunków między Nią, a Rzecząpospolitą przez ponowne podpisanie traktów.

:D ;)

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 01 sie 2020, 21:45
przez Sebastian January II
Nie wiem, czy jest sens wpisywanie oczywistości jak tego o mieszczaninach - podobny tekst o dbaniu o łyczków jest w konstytucji o mieszczaństwie.
I czym jest tajemnicze "Nią"?

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 01 sie 2020, 22:43
przez Michał Jerzy Potocki
Sebastian von Tauer napisał(a):Nie wiem, czy jest sens wpisywanie oczywistości jak tego o mieszczaninach - podobny tekst o dbaniu o łyczków jest w konstytucji o mieszczaństwie.
I czym jest tajemnicze "Nią"?

Już pędzę z wyjaśnieniem.
1. Zgoda, dobrze
2. Tajemniczą "Nią" jest Monarchia Austro-Węgierska o której myślałem i w której w między czasie pisałem posty. :) ;)

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 02 sie 2020, 09:58
przez Samuel Radziwiłł
Ja, Samuel Radziwiłł, wojewoda miński, Pan na Borysowie i Nieświerzu, przybywam na Sejm Elekcyjny, który podle Wolą obradować raczył.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 02 sie 2020, 10:16
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Michał von Rokuszewski napisał(a):Do obecnego Pacta Conventa nie mam zastrzeżeń, dodałbym jednak:
X. Polepszyć powinien król Polski i wielki xiążę Litewski sytuację żaków w Rzeczypospolitej (i najlepiej ich pozyskać) i w miarę swych możliwości patronować rozwoju Uniwersytetu krakowskiego.
Ułatwić powinien wszelki udział Rzeczpospolitej w przedsięwzięciach międzynarodowych zmierzających do rozwoju edukacji.

XI. Zaktywizować Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej.

XII. Starania wszelkie i dbanie o kulturę Rzeczypospolitej Król podejmować ma, tak, by szlachta na turniejach, polowaniach lub innych formach aktywności swoje umiejętności wykazywać mogła.

XIII. Król powinien dbać o stan mieszczański, opieką go otaczać i jego rozwój gospodarczy wspierać.

XIV. Król powinien podjąć starania restauracji stosunków między Nią, a Rzecząpospolitą przez ponowne podpisanie traktów.

:D ;)


XI, XII i XIII to chyba zwyczajne króla obowiązki, więc nie wiem czy jest sens to wpisywać.
A czy XIV to rzecz królewska? Nie jestem pewien.
X podlega dyskusji, ja sam sprzeciwu nie wnoszę ale i nie będę optował.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIX VII A.D. MMXX

PostNapisane: 02 sie 2020, 10:52
przez Sebastian January II
Zgadzam się z panem Hubertem.
Sądzę też, że mamy całkiem dobre stosunki z MAW, nie wiem, czemu mielibyśmy dodatkowo obciążać króla koniecznością poprawienia ich, lepiej chyba, by to naturalnie ewoluowało i do zbliżeń doszło wtedy, gdy oba narody, a nie ich władcy, będą tego chcieć.