Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Wola pod Warszawą, gdzie szlachta dokonuje wyboru monarchy. Głosować może każdy szlachcic i wybierać spośród kandydatów rodzimych (Piastów) lub zagranicznych zaakceptowanych przez ustępującego króla.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 09 lip 2018, 06:05

Jan Lubomirski-Dostojewski napisał(a):Ale czemu ciągle unika Pan odpowiedzi?


A czemu niczym małe dziecko zadaje pan to samo pytanie ?
Względem pańskiej propozycji ustosunkowałem się chyba wystarczająco jasno i klarownie.

Aleksander Trzaska-Chojnacki napisał(a):Chcaiłbym poinformować, że muszę opuścić Sejm Elekcyjny.


Panie Aleksandrze, ma pan takie prawo. Muszę jedynie przypomnieć, że nieobecni tracą najwięcej i to z własnej winy. To właśnie ciągłe wycofywanie się pana z życia społecznego sprawia, że sam marginalizuje pan swoją osobę.Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 07:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 09 lip 2018, 07:58

Zapewne ma Pan racje Panie Henryku. Wydawało mi się, że mamy tworzyć jakąś wspólnotę, ale od jakiegoś czasu nie czuję się, ze jestem w tej wspólnocie. Za pewne to moja wina. Mam nadzieję, że to się zmieni
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2159
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 09 lip 2018, 10:22

Ja również mam taką nadzieję i liczę, że zmieni pan decyzję o opuszczeniu elekcji.Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 07:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Jan Lubomirski-Dostojewski » 09 lip 2018, 12:15

Również chciałbym poinformować, że muszę opuścić sejm. Z domu dobiegają mnie niepokojące wieści.
Obrazek
Herbu Wąż
Pułkownik w Szeregach Doborowej Jazdy Koronnej
Członek Pocztu Hetmańskiego
Kasztelan kijowski
Miecznik

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1137
Dołączył(a): 29 gru 2014, 13:35
Medale: 2
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 53925068

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Sylwester I » 09 lip 2018, 13:14

Panowie Bracia,

rolą Sejmu Elekcyjnego jest wybór króla Rzeczypospolitej, a że ów wybór wiązać ma się z realizacją fundamentalnych zobowiązań, o których tutaj Waszmoście ferujecie, to w całości wrzawę tego dyskursu rozumiem. Jednak bacząc na tradycje poprzednich Sejmów Elekcyjnych pozwoliłem sobie zacząć od ustalenia treści Pacta dlatego, że i poprzednio od tego zaczynano, co doprowadziło mnie do wniosku, że taką Stany Sejmujące wyrażają wolę i życzenie.

Ad vocem wniosku przedłożonego przez Ekscelencję Sieniawskiego. Konstytvcya Seymowa z dnia 10 grudnia A. D. 2014 o szlachcie mówiąca stwierdza wprost, że "(...) jeśliby szlachcic taki powrócił, po dwóch tygodniach aktywności w prawach swych przywrócony będzie a takoż i majątki jego zwrócone mu będą. Nie będzie mógł jednak wziąć udziału w trwającym w chwili powrotu seymie". Stany Sejmujące wprost w owym akcie wypowiadają się o członkach stanu szlacheckiego, bowiem sformułowanie "jeśliby szlachcic taki powrócił" oznacza tyle, że obywatel nieobecny, acz nobilitowany, stanu uszlachetnienia nie traci, jeno część praw i obowiązków nań spoczywająca ulega zawieszeniu, w tym możność wzięcia udziału w trwającym się już sejmie. Nie wypowiadają się przeto Stany o obywatelu ani o mieszkańcu, co wskazywałoby na brak umocowania w uszlachetnieniu, ale wprost ferują li tylko stanie szlacheckim. Przyjąć zatem należy, że stan ów nieaktywności nie znosi szlachectwa, a jedynie ogranicza wiążące się ze stanem tym imponderabilia. W drugiej zaś Konstytvcyji Seymowej z dnia 24 miesiąca czerwca, sporządzonej w Roku Pańskim dwa tysiące czternastym, a o wyborze króla mówiącej, Stany Sejmujące wyraziły wolę powiadając, że "prawo do wybierania w wolnej elekcji przysługiwać będzie wszystkim szlachcicom". Jeśli więc wnioskując, że szlachectwo mocą pierwej przytoczonej konstytucyji nie zostało utracone, a jeno "zawieszone", zaś drugi z aktów przydaje każdemu członkowi stanu szlacheckiego prawo do obioru Króla Jegomości, to nie uważam, że przepis ten należałoby interpretować zawężająco przez przyjęcie, że prawo obierania przysługuje jeno szlachcicom nieobjętym zakresem działania pierwszej konstytucji, a wszystkim tym, którym w imię zasług dla Rzeczypospolitej stan szlachecki został przydany. Stąd więc mając na względzie fakt, że pierwszy z aktów odnosi się do trwającego szlachectwa, drugi zaś prawo przyznaje wszystkim bez wyjątku nie znajduję podstawy, bo dokonać jakiegokolwiek ograniczenia. Mam nadzieję, że dokonana przeze mnie interpretacja nie uchybi godności Stanu Sejmującego, ani któremukolwiek z Waszmość Panów na Sejmie zgromadzonych. Nie chciałbym przeto jako gość obdarzony nie lada zaszczytem interregnum narzucać swego rozumienia znaczenia przepisów w przedłożonej sprawie, tym nie mniej chcąc rozstrzygnąć rodzącą rozbieżności kwestię - podłóg najlepszej swej wiedzy i umiejętności starałem się obiektywnie sprawę rozpoznać. Na poczet okresu po ustaniu regencji zwracam jednak Jaśnie Panów uwagę na fakt, że wprowadzenie stosownego zastrzeżenia na najbliższym Sejmie do którejś z powyższych konstytucji mogłoby zapobiec konieczności dokonywania wykładni tożsamych przepisów w przyszłości.


Ad rem - jako że pojawiły się wątpliwości co do zasadności wprowadzenia punktu szóstego do treści Pacta Conventa, proponuję Waszmość Panom, by każdy z Imć Mości opowiedział się w głosowaniu za lub przeciwko sugerowanym rozwiązaniom. W następnej zaś kolejności przeszlibyśmy do zgłaszania kandydatur. Możliwość zmiany zarówno samych Pacta, jak i wyrażenia woli uczestnictwa (lub, co gorsza - rezygnacji z uczestnictwa) w Sejmie trwać będzie tak długo, jak długo nie zostanie wyczerpana możliwość zgłaszania pretendentów do tronu królewskiego. Przyjmijmy zatem, że jeśli do północy nie zostanie zgłoszone zastrzeżenie któregokolwiek z Waszmości, rozpoczniemy głosowanie, a następnie przystąpimy do sporządzenia listy kandydatów. Jeśliby jakiekolwiek zastrzeżenie co do tak ustalonego porządku powstało - najmniejszej nie widzę przeszkody ku temu, by sposób procedowania odpowiednio zmodyfikować :)
/-/ prof. Ksawery kardynał van Berden

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 135
Dołączył(a): 27 gru 2015, 21:41
Lokalizacja: Stolica Apostolska
Medale: 2
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Sebastian von Tauer » 09 lip 2018, 13:31

Głosuję za utrzymaniem tegoż punktu.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Kanclerz Wielki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Koronny
Hetman Polny Koronny
 
Posty: 4204
Dołączył(a): 21 lip 2014, 17:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 21
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Adriano Vittorino » 09 lip 2018, 13:47

Za utrzymaniem. Nie jest to żadne ograniczenie tylko dbałość o bezpieczeństwo króla i Rzeczypospolitej.
Adriano Vittorino Zep
Książę Urbino
Wojski Kaliski
ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 354
Dołączył(a): 27 lip 2011, 07:23
Medale: 3
Order Świętego Stanisława (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: 10. Wojski
Gadu-Gadu: 37354723

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Hieronim Sieniawski » 09 lip 2018, 13:52

Dziękuję Waszej Ekscelencji za dokonanie tak wyczerpującej interpretacji. Jeśli nie będzie głosów sprzeciwu ze strony szlachty to potraktuję ją jako wiążącą, jednocześnie deklarując swoją chęć wzięcia udziału w Sejmie Elekcyjnym.

Ja również głosuję ZA utrzymaniem punktu VI. Nadto moim zdaniem skupiamy się wszyscy zbyt na aspektach militarnych...
/-/bp. Hieronim Sieniawski 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 20:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Daniel January von Tauer-Krak » 09 lip 2018, 14:39

Za utrzymaniem.
/-/ Daniel January von Tauer-Krak,
Chorąży Płocki
Markiz Rafadarvike w Królestwie Baridasu


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 452
Dołączył(a): 21 kwi 2015, 15:06
Medale: 2
Medal Wojska (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Skype: Daniel Niemo

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

Postprzez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz » 09 lip 2018, 15:14

ZA utrzymaniem.
Obrazek
(-) kmdr Hubert Mikołajowic Szablarczyk - Hrychowicz herbu Godziemba,
wojski wołyński,
gubernator Santa Maria,
pan na Łucku.Avatar użytkownika
Nadkapitan
Nadkapitan
 
Posty: 639
Dołączył(a): 09 maja 2017, 17:17
Medale: 6
Order Świętego Stanisława (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 10. Wojski

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Sejm Elekcyjny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości