Strona 12 z 13

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 14:28
przez Hieronim Sieniawski
Vivat! Gratuluję i życzę Waszej Królewskiej Mości owocnego panowania.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 14:31
przez Sylwester I
Do nowo-wybranego króla Jegomości przystępuje arycbiskup-interrex w asyście biskupów oraz szlachty, odziany w pięknie zdobiony strój ceremonialny i koronkową sutannę, powiadając:


Na znak, że Wasza Królewska Mość urząd przyjmuje, przedkładam pakta, co zgodność działań Waszej Wysokości z wolną Stanów Sejmujących osobistym podpisem Wasza Królewska Mość ugruntować winien:

PACTA CONVENTA


I. Aktywnością własną król winien promieniować w kraju.

II. Szlachta waruje to sobie i całej Rzeczypospolitej, że Król nie dopuści do zmiany czasu historycznego, w którym Rzeczpospolita się znajduje i tegoż ni Król ni konfederacja żadna zmienić nie może.

III. Żaden szlachcic nie zostanie wyzuty z majętności swoich i stanu swego z innego powodu, jak tylko złamania obowiązujacych praw Rzeczypospolitej lubo nieobecności w konstytucyi opisanej.

IV. Wszelkie przywileje szlacheckie nadane przez poprzedników Króla Jegomości i wsze prawa przez Seym uchwalone i ułożone, Król szanować ma i wypełniać, a bez zgody Braci Szlacheckiej na Seymie zgromadzonej zmieniać nic nie może.

V. Wraz z objęciem królewskiego tronu, Jego Królewska Mość zrzeknie się wszystkich urzędów piastowanych w innych mikronacjach.

VI. Król Polski, a wielki książę Litwy bez zgody szlachty na Seymie zgromadzonej nie może brać udziału w wyprawach o charakterze militarnym poza granicami Najjaśniejszej.

VII. Jego Królewska Mość zobowiązuje się, by odznaczenia Rzeczypospolitej uporządkować i rozpatrzyć wnioski szlachty tychże odznaczeń dotyczące.

VIII. Ewentualne koncepcje mariaży król winien przedstawić szlachcie i z nią je ustalić.

IX. Szlachta zastrzega sobie prawo, by w przypadku złamania powyższych ustaleń przez króla lubo kogokolwiek innego, konfederacyję zwołać.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 14:58
przez Wilhelm Orański
Proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje. Wierzę w to, że Res Publica Serenissima pod rządami Waszej Królewskiej Mości osiągnie wiele sukcesów.

Vivat Rex!

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 15:55
przez Marcin Zagłoba
Wasza Królewska Mość ciesze się, że moge być świadkiem takiej historycznej chwili. Przyjmij ode mnie szczere gratulacje i życzenia owocnego panowania ;) Vivat Rex!

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 15:57
przez Andream von Salza
Vivat Rex

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 16:24
przez Stanisław von Tauer
Ksawery van Berden napisał(a):Wasza Królewska Mość,

w imieniu Ojca Świętego Piusa oraz całego Kościoła, Matki Naszej, apostolskie błogosławieństwo i pozdrowienie. Aby rozpoczynający się okres regnum Waszej Miłości obfitował w łaski Boże, mądrość ojcu Narodów należną, sprawiedliwość dzierżącemu berło przypisaną i wierność swych Poddanych, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti †


Wasza Eminencjo Arcybiskupie, Wielmożna Braci Szlachecka!
Dziękuję Czcigodnemu za błogosławieństwa i sprawowanie władzy w okresie Interregnum. Dziękuję także za wszelkie życzenia od Panów Braci. Obiecuję, że starać się będę ze wszystkich sił, by najwyższą godność w naszym kraju sprawować jak najlepiej. Żywię nadzieję, że następne sześć miesięcy będzie wspaniałym czasem w dziejach Rzeczpospolitej.

Pacta conventa natomiast bez zwłoki podpisuję oraz wszem i wobec pragnę ogłosić, że na czas mojego panowania przyjmuję królewskie imię August V, w hołdzie dla założyciela Rzeczypospolitej, Augusta IV, i wszystkich innych mieszkańców naszego kraju, którzy przez niecałe dziesięć lat jej istnienia rozwijali naszą ojczyznę, a także dla podkreślenia trwałości Najjaśniejszej


PACTA CONVENTA


I. Aktywnością własną król winien promieniować w kraju.

II. Szlachta waruje to sobie i całej Rzeczypospolitej, że Król nie dopuści do zmiany czasu historycznego, w którym Rzeczpospolita się znajduje i tegoż ni Król ni konfederacja żadna zmienić nie może.

III. Żaden szlachcic nie zostanie wyzuty z majętności swoich i stanu swego z innego powodu, jak tylko złamania obowiązujacych praw Rzeczypospolitej lubo nieobecności w konstytucyi opisanej.

IV. Wszelkie przywileje szlacheckie nadane przez poprzedników Króla Jegomości i wsze prawa przez Seym uchwalone i ułożone, Król szanować ma i wypełniać, a bez zgody Braci Szlacheckiej na Seymie zgromadzonej zmieniać nic nie może.

V. Wraz z objęciem królewskiego tronu, Jego Królewska Mość zrzeknie się wszystkich urzędów piastowanych w innych mikronacjach.

VI. Król Polski, a wielki książę Litwy bez zgody szlachty na Seymie zgromadzonej nie może brać udziału w wyprawach o charakterze militarnym poza granicami Najjaśniejszej.

VII. Jego Królewska Mość zobowiązuje się, by odznaczenia Rzeczypospolitej uporządkować i rozpatrzyć wnioski szlachty tychże odznaczeń dotyczące.

VIII. Ewentualne koncepcje mariaży król winien przedstawić szlachcie i z nią je ustalić.

IX. Szlachta zastrzega sobie prawo, by w przypadku złamania powyższych ustaleń przez króla lubo kogokolwiek innego, konfederacyję zwołać.


(-) August V, Rex

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 16:54
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Vivat Rex!

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 17:16
przez Sebastian von Tauer
Pozwoliłem sobie na wprowadzenie zmian w Twoim profilu, synu :)

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 17:53
przez Karol von Tauer - Sienicki
Hubert Szablarczyk - Hrychowicz napisał(a):Vivat Rex!

Hura! Wiwat!

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 18 lip 2018, 18:40
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Proszę Waszą Królewską Mość o przyjecie i moich gratulacji. Życzę owocnych rządów. :)