Strona 2 z 13

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 02 lip 2018, 19:35
przez Borys von Targersdorf
Ja, Borys von Targersdorf, strażnik sandomierski stawiam się na Sejm Elekcyjny.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 02 lip 2018, 21:41
przez Jan Lubomirski-Dostojewski
Ja, Jan Lubomirski-Dostojewski, stawiam się na sejm.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 03 lip 2018, 14:26
przez Andream von Salza
Ja Andream von Salza, stawiam się na Sejm

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 03 lip 2018, 16:26
przez Wilhelm Orański
Ja, Wilhelm Orański, stawiam się na Seym.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 06 lip 2018, 19:35
przez Sebastian von Tauer
Ja, Sebastian von Tauer, książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie stawiam się na sejm.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 07 lip 2018, 11:19
przez Sylwester I
Zacni Waszmość Panowie,

wystarczy już chyba czasu na zgłaszanie kandydatur. Możemy przejść do zgłaszania Pacta Conventa, aby dowiedzieć się, który z Waszmości najsłuszniejszy dla Rzeczypospolitej ma plan :)

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 07 lip 2018, 11:24
przez Sebastian von Tauer
Ekscelencjo, jeszcze nie zgłoszono żadnych kandydatur na sejmie.

CO do pacta Conventa - chciałbym, by znalazł się tam zapis o nadaniu orderów o które wnioski wystosowano a nie zostały nadane przez poprzedniego władcę oraz o zadbaniu przy wsparciu szlachty o uporządkowanie odznaczeń Rzeczypospolitej.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 07 lip 2018, 12:08
przez Hieronim Sieniawski
Ekscelencjo Prymasie,
Jaśnie Oświeceni Książęta,
Mości Panowie!


Jestem świadom, że z racji zawieszonego szlachectwa nie powinienem zabierać głosu w Sejmie, jednak mam pytania do zgromadzonych, na które nie znalazłem odpowiedzi w aktach prawnych Rzeczpospolitej.

Pierwsze z nich jest, czy interrex zastępujący króla może przywrócić mi prawa wynikające ze szlachectwa, abym mógł wziąć udział w elekcji? Drugie natomiast, jeśli na pierwsze zostanie wyrażona odpowiedź negatywna, czy mogę uczestniczyć w obradach (chociażby odrzucając 3 grosze do Pacta Conventa), oczywiście nie mając prawa głosowania lub wskazywania kandydatów?

Dlaczego te kwestie poruszam? Otóż niedawno minął termin dwóch tygodni, które prawo nakazuje oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie. Deo gratias za odpowiedź.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 07 lip 2018, 13:38
przez Daniel January von Tauer-Krak
Mości Hieronimie!

KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA X MIESIĄCA XII ANNO DOMINI MMXIV O SZLACHCIE
XI.
2. Jeśliby szlachcic taki powrócił, po dwóch tygodniach aktywności w prawach swych przywrócony będzie a takoż i majątki jego zwrócone mu będą. Nie będzie mógł jednak wziąć udziału w trwającym w chwili powrotu seymie.

Według tego zapisu po 14 dniach bez względu na to kto jest królem, szlachcic musi być przywrócony do swych praw i przywilejów. Zaś z elekcją to nie może Waszmość brać udziału, jeśli utożsamiamy ją z Seymem podanym w zapisie. Tylko, że niżej mamy zapis, który mówi o wszystkich, jeśli słowo "wszystkich" rozumiemy jako każdą osobę ze szlachectwem to jak najbardziej może Waćpan brać czynny udział w elekcji.


KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXIV MIESIĄCA VI ANNO DOMINI MMXIV O ELEKCJI KRÓLA MÓWIĄCA
Artykuł 4.
Prawo do wybierania w wolnej elekcji przysługiwać będzie wszystkim szlachcicom.


Co do pacta Conventa: Zapis, że elekt zrzeka się wszystkich urzędów w innych mikronacjach, że
ewentualne koncepcje swego małżeństwa ze szlachtą ustali wcześniej i że w wyprawach wojskowych poza Rzplitą udziału bez zgody szlachty brać nie będzie.

Re: Sejm Elekcyjny I VII MMXVIII

PostNapisane: 07 lip 2018, 14:02
przez Stanisław von Tauer
Posiłkując się Pacta Conventa z poprzednich Sejmów i dotychczasowymi propozycjami Braci Szlacheckiej, pozwoliłem sobie zamieścić poniżej wstępną wersję Pacta Conventa na teraźniejszą elekcję.

PACTA CONVENTA


I. Aktywnością własną król winien promieniować w kraju.

II. Szlachta waruje to sobie i całej Rzeczypospolitej, że Król nie dopuści do zmiany czasu historycznego, w którym Rzeczpospolita się znajduje i tegoż ni Król ni konfederacja żadna zmienić nie może.

III. Żaden szlachcic nie zostanie wyzuty z majętności swoich i stanu swego z innego powodu, jak tylko złamania obowiązujacych praw Rzeczypospolitej lubo nieobecności w konstytucyi opisanej.

IV. Wszelkie przywileje szlacheckie nadane przez poprzedników Króla Jegomości i wsze prawa przez Seym uchwalone i ułożone, Król szanować ma i wypełniać, a bez zgody Braci Szlacheckiej na Seymie zgromadzonej zmieniać nic nie może.

V. Wraz z objęciem królewskiego tronu, Jego Królewska Mość zrzeknie się wszystkich urzędów piastowanych w innych mikronacjach.

VI. Król Polski, a wielki książę Litwy bez zgody szlachty na Seymie zgromadzonej nie może brać udziału w wyprawach o charakterze militarnym poza granicami Najjaśniejszej.

VII. Jego Królewska Mość zobowiązuje się, by odznaczenia Rzeczypospolitej uporządkować i rozpatrzyć wnioski szlachty tychże odznaczeń dotyczące.

VIII. Ewentualne koncepcje mariaży król winien przedstawić szlachcie i z nią je ustalić.

IX. Szlachta zastrzega sobie prawo, by w przypadku złamania powyższych ustaleń przez króla lubo kogokolwiek innego, konfederacyję zwołać.