WIELKI HERBARZ ZIEMSKI RZECZYPOSPOLITEJ

Miejsce, w którym prezentowane są herby szlacheckie. Czuwa nad nim herold wielki koronny i litewski.

WIELKI HERBARZ ZIEMSKI RZECZYPOSPOLITEJ

Postprzez Hieronim Sieniawski » 04 lut 2016, 14:22

ObrazekObrazek

WIELKI HERBARZ ZIEMSKI
RZECZYPOSPOLITEJ

NAKŁADEM HEROLDYI KORONNEJ I LITEWSKIEJ WYDANY
PRZEZ IMĆ HIERONIMA SIENIAWSKIEGO SPORZĄDZONY
I WILHELMA ORAŃSKIEGO ZAKTUALIZOWANY


Herby ziemskie już król Kazimierz III zwany Wielkim wprowadził, by znaczenie ziem składowych oraz miast Rzeczypospolitej znaczenie podkreślić oraz jedność państwa zaprezentować w obliczy swych reform wielkich. Wieniec ten systematycznie rozrastał się wraz z zdobywaniem przez Polskę i Litwę nowych terytoriów oraz formowaniem się różnej maści jednostek samorządowych. W Herbarzu tym wizerunku się znajdują jako również blazonowanie i informacji najważniejszych garść.


PRIMO
HERBY WOJEWÓDZTW
KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO


Województwo krakowskie

Obrazek


W polu czerwonym orzeł biały, piastowski, w koronie, z głową zwróconą w lewo.

Stolicą województwa krakowskiego miasto Kraków jest, a szlachta na sejmiku siedzibę Proszowice obrała.


Województwo sandomierskie

Obrazek


Tarcza na dwa w słup dzielona. W polu prawym, czerwonym, występują trzy pasy srebrne. W polu lewym, w kolorze niebieskim dziewięć gwiazd złotych sześciopromiennych, w trzech rzędach po trzy.

Stolicą województwa jest miasto Sandomierz, a nobilowie w Opatowie na sejmikach się gromadzą.


Województwo sieradzkie

Obrazek


Tarcza na dwa w słup dzielona. W polu prawym, złotym, poły lew barwy czerwonej wspięty. W polu lewym, czerwonym, poły orzeł koloru czarnego. Nad głowami bestii korona.

Wojewoda w Sieradzu rezyduje. Szlachta natomiast na sejmiki ziemskie zjeżdża się do Szadek.


Województwo kaliskie

Obrazek


W polu szachowanym srebrno-czerwonym głowa bawołu czarna, w koronie złotej pomiędzy rogami i ze złotym kolcem w nozdrzach.

Stolicą województwa miasto Kalisz jest, a szlachta na sejmikach obraduje w Środzie Wielkopolskiej.


Województwo poznańskie

Obrazek


W polu czerwonym, orzeł biały bez korony, w lewo zwrócony.

Stolicą województwa miasto Poznań jest, a szlachta do Środy Wielkopolskiej się zjeżdża, takoż jak w ziemi kaliskiej.


Województwo pomorskie

Obrazek


W polu srebrnym, gryf barwy czerwonej wspięty, w prawo zwrócony.

Wojewoda w Skarszewach są siedzibę ma, a szlachta na sejmikach w Starogardzie Gdańskim radzi.


Województwo malborskie

Obrazek


W polu srebrnym orzeł czarny, z koroną złotą na szyi, z której wychyla się ręka zbrojna dzierżąca wzniesiony miecz.

Stolicą województwa jest Malbork, niegdyś warownią krzyżacką będący, a szlachta ziemi tej na sejmikach obraduje w Sztumie.


Województwo chełmińskie

Obrazek


W polu srebrnym orzeł czarny, z koroną złotą na szyi, z której wychyla się ręka zbrojna dzierżąca wzniesiony miecz.

Stolicą województwa jest miasto Chełmno. Szlachta natomiast na sejmikach w Kolwalewie obraduje.


Województwo inowrocławskie

Obrazek


W polu złotym poł lew barwy czerwonej wspięty i poł orzeł czarny. Bestia koronę nad głowami ma.

Miasto Inowrocław stolicą województwa jest. Brać szlachecka do Radziejowa na sejmiki zjeżdża.


Województwo brzeskokujawskie

Obrazek


W polu złotym poł lew barwy czerwonej wspięty i poł orzeł czarny. Bestia koronę nad głowami ma.

Wojewoda w mieście Brześciu Kujawskim rezyduje, a nobilowie do Radziejowa na sejmiki zajeżdżają, takoż jak w województwie inowrocławskim.


Województwo łęczyckie

Obrazek


Tarcza na dwa w słup dzielona. W polu prawym, srebrny, poły lew barwy czerwonej wspięty. W polu lewym, czerwonym, poły orzeł biały. Nad głowami bestii korona.

Stolicą województwa jest Łęczyca i takoż w mieście tym szlachta na sejmikach ziemskich obraduje.


Województwo rawskie

Obrazek


W polu czerwonym orzeł czarny bez korony, na prawo zwrócony z literą R na piersiach.

Rawa Mazowiecka stolicą jest i takoż do miasta tego szlachta na sejmiki ziemskie zjeżdża.


Województwo płockie

Obrazek


W polu czerwonym orzeł czarny bez korony, na prawo zwrócony z literą P na piersiach.

Stolicą województwa miasto Płock jest, a nobilowie do Raciąża na sejmikach się gromadzą.


Województwo mazowieckie

Obrazek


W polu czerwonym orzeł biały bez korony, na prawo zwrócony.

Wojewoda mazowiecki w Warszawie rezyduje i tam też szlachta na sejmiki zajeżdża.


Województwo podlaskie

Obrazek


Tarcza na pół dzielona, gdzie oba pola barwy czerwonej są. W polu lewym Pogoń, a w drugim polu orzeł biały bez korony, w prawo zwrócony.

Stolicą województwa Drohiczyn jest i tam też szlachta na sejmikach obraduje.


Województwo lubelskie

Obrazek


W polu czerwonym srebrny jeleń skaczący z koroną na szyi.

Miasto Lublin stolicą województwa jest i do miasta tego szlachta na sejmiki ziemskie zajeżdża.


Województwo ruskie

Obrazek


W polu niebieskim lew złotej barwy ukoronowany w pozycji wspiętej. na prawo zwrócony i po tejże stronie skały.

Wojewoda ruski we Lwowie rezyduje, a szlachta do Sądownej Wiszni się zjeżdża na sejmiki.


Województwo podolskie

Obrazek


W polu srebrnym tarcza słoneczna złota z ludzkim wyrazem i takiej barwy promienie.

Stolicą województwa Kamieniec Podolski jest i do miasta tego szlachta na sejmiki zajeżdża.


Województwo bełskie

Obrazek


W polu czerwonym gryf ukoronowany barwy srebrnej wspięty, na lewo zwrócony.

Województwa stolicą jest Bełz. Podobnież miasto to szlachta na siedzibę sejmiku obrała.


Województwo wołyńskie

Obrazek


W polu czerwonym krzyż srebrny, pośrodku na krzyżu, tarcza czerwonej barwy, a na niej orzeł biały bez korony.

Wołyński wojewoda w Łucku siedzibę swą ma, a nobilowie w mieście tym na sejmikach obradują.


Województwo bracławskie

Obrazek


W polu czerwonym krzyż srebrny, pośrodku na krzyżu, tarcza barwy niebieskiej, a na niej złoty półksiężyc.

Wojewoda w Bracławiu urzęduje, a szlachta na sejmikach w Winnicy gromadzi się.


Województwo kijowskie

Obrazek


W polu czerwonym anioł z aureolą w szacie barwy srebrnej. W ręce lewej serafin laskę dzierży, a w dłoni prawej miecz, ku dołowi zwrócone.

Stolicą województwa miasto Kijów jest, a szlachta na sejmikach w Żytomierzu obraduje.


Województwo czernihowskie

Obrazek


W polu czerwonym orzeł dwugłowy barwy czarnej z koroną nad głowami.

Województwa Czernihów stolicą jest i podobnież nobilowie do miasta tego na sejmiki zajeżdżają.


SECVNDO
HERBY WOJEWÓDZTW
WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO


Województwo wileńskie

Obrazek


W polu czerwonym Pogoń.

Wojewoda w mieście Wilno rezyduje i tam też szlachta na sejmikach się zbiera.


Województwo trockie

Obrazek


W polu czerwonym Pogoń.

Województwa stolicą Troki są, a do miasta tego nobilowie na sejmiki zajeżdżają.


Województwo nowogródzkie

Obrazek


Tarcza na dwie w słup dzielona, oba pola barwy czerwonej. W prawym polu anioł z aureolą w szacie czarnej, a w lewym Pogoń.

Stolicą województwa jest Nowogródek i tam też szlachta na sejmikach obraduje.


Województwo brzeskolitewskie

Obrazek


W polu czerwonym Pogoń z rycerzem niebieskiej barwy.

Wojewoda w Brześciu Litewskim siedzibę swą ma. Podobnież szlachta na sejmiki do miasta tegoż zajeżdża.


Województwo połockie

Obrazek


W polu srebrnym Pogoń z wierzchowcem gniadej.

Stolicą województwa jest Połock, gdzie i szlachta na sejmikach zgromadzonych radzi.


Województwo mińskie

Obrazek


W polu czerwonym Pogoń.

Wojewoda w Mińsku urzęduje, a i nobilowie na sejmiki się do miasta tego zjeżdżają.


Województwo witebskie

Obrazek


W polu czerwonym Pogoń z przewiązkami końskimi barwy złotej.

Województwa stolicą miasto Witebsk oraz tam też szlachta na sejmikach obraduje.


Województwo mścisławskie

Obrazek


W polu czerwonym Pogoń z przewiązkami końskimi barwy złotej.

Województwa stolicą miasto Witebsk oraz tam też szlachta na sejmikach obraduje.


Województwo smoleńskie

Obrazek


W polu czerwonym sztandar barwy srebrnej. Na sztandarze tarcza czerwona ze złotą belką z lewa w skos.

Wojewoda w mieście Smoleńsku urzęduje i tam też szlachta na sejmiki zajeżdża.


TERTIO
HERBY WOJEWÓDZTW INFLANCKICH


Województwo wendeńskie
Województwo to w skład Inflant wchodzi, które to pod wspólnym zarządem Korony i Litwy się znajdują.


Obrazek


W polu czerwonym ukoronowany gryf srebrny wspięty, z mieczem w łapie, z przeplecionymi przez pierś złotymi literami SA.

Wojewoda w mieście Wenden urzęduje, tam też szlachta w razie sejmiku zwołania się zjeżdża.


Województwo parnawskie
Województwo to w skład Inflant wchodzi, które to pod wspólnym zarządem Korony i Litwy się znajdują.


Obrazek


W polu czerwonym ukoronowany gryf srebrny wspięty, z mieczem w łapie, z przeplecionymi przez pierś złotymi literami SA.

Stolicą województwa Parnawa jest, a szlachta lokalna do miasta Wenden zajeżdża na sejmiki.


Województwo dorpackie
Województwo to w skład Inflant wchodzi, które to pod wspólnym zarządem Korony i Litwy się znajdują.


Obrazek


W polu czerwonym ukoronowany gryf srebrny wspięty, z mieczem w łapie, z przeplecionymi przez pierś złotymi literami SA.

Województwa stolicą Dorpat pozostaje, a nobilowie na sejmikach w mieście Wenden obradują.


QUARTO
HERBY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH
O STATUSIE INNYM


Księstwo Żmudzkie
Księstwo w skład Litwy wchodzi, ale własność Jego Majestatu stanowi.


Obrazek


W polu czerwonym niedźwiedź wspięty na prawo zwrócony, barwy brązowej z obrożą srebrną na szyi.

Księstwem starosta generalny zarządza w imieniu Królewskiej Mości, a urzędnik ten siedzibę swą ma w mieście Wornie. Szlachta z regionu tego natomiast na sejmikach obraduje w Rosieniach się odbywających.


Księstwo Kurlandii i Semigalii
Księstwo niezależne, którego zwierzchnika szlachta wybiera.


Obrazek


Tarcza skwadrowana. W polach pierwszym i naprzeciwległym, barwy srebrnej, lew czerwony wspięty, z koroną na głowie. W polach drugim i leżącym naprzeciw niego, koloru niebieskiego, złoty jeleń skaczący.

Władzę w Kurlandii Kurlandii i Semigalii Jego Książęca Mość sprawuje, który są siedzibę w mieście Mitawa ma.


Księstwo Siewierskie
Księstwo w skład Korony wchodzące, którego zwierzchnikiem każdorazowy prymas Korony i Litwy jest.


Obrazek


W złotym polu orzeł barwy czarnej na prawo zwrócony, z literą S przez pierś przeplecioną.

Księstwo to własnością prymasa jest, a stolica jego w mieście Siewierz się znajduje.


Księstwo Warmińskie
Księstwo w skład Korony wchodzące, którego zwierzchnikiem każdorazowy prymas Korony i Litwy jest.


Obrazek


W polu czerwonym Agnus Dei kroczący z pastorałem, na którym proporzec zawieszony jest.

Księstwo to własnością prymasa jest, a stolicą jego miasto Lidzbark Warmiński pozostaje.


Księstwo Pruskie
Księstwo jednym z regionów Korony jest, a zwierzchnikiem jego Jaśnie Oświecony książę.


Obrazek


W białym polu czarny orzeł na prawo zwrócony z koroną na szyi i złotą literą S na piersi trzymaną.

Siedzibą Księcia, który władzę nad terenami tymi sprawuje jest miasto Królewiec.


Starostwo spiskie
Starostwo do Korony przynależy i z kilku miast enklawami będących na terenie państwa obcego się składa.


Obrazek


W polu niebieskim krzyż srebrny z dwoma belkami na opak, gdzie górna krótszą, a dolna dłuższą jest. Krzyż na górze, barwy zielonej, o trzech szczytach usadowiony.

Starosta swą siedzibę mieście Lubowla ma.


QUINTO
HERBY MIAST KRÓLEWSKICH


Królewskie Miasto Warszawa

Obrazek


W polu czerwonym syrena, na prawo zwrócona. Prawa ręka zbrojna z mieczem, a lewa tarczę takiegoż koloru dzierży.


Królewskie Miasto Kraków

Obrazek


W polu niebieskim mury miejskie barwy czerwonej, trzema basztami zwieńczone. W murze złote wrota rozwarte, a w bramie orzeł biały ukoronowany, piastowski.


Królewskie Miasto Wilno

Obrazek


W polu czerwonym święty Krzysztof małego Chrystusa na barkach dźwiga, przez rzekę idąc. Obie postaci srebrne, a pastorał Krzysztofa oraz jabłko Chrystusowe, przez nich dzierżone, koloru brązowego są.


Królewskie Miasto Gdańsk

Obrazek


W polu czerwonym w słup ustawione korona i poniżej dwa greckie krzyże barwy srebrnej, jeden pod drugim.


Królewskie Miasto Kijów

Obrazek


W polu niebieskim w pas ustawiona kusza złota z cięciwą naciągniętą.


Królewskie Miasto Lwów

Obrazek


W polu niebieskim mury miejskie złote, basztami trzema zwieńczone, a w bramie lew takiegoż koloru na prawo zwrócony.
 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Koronny i Litewski Departament Herladyczny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość