Strona 1 z 1

KSW 8/2020 o zmianie konstytucji o szlachcie

PostNapisane: 24 maja 2020, 17:59
przez Sebastian von Tauer
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXIV MIESIĄCA MAJA ANNO DOMINI MMXX
O ZMIANIE KONSTYTUCJI O SZLACHCIE


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I
Jako że zmianie ulega struktura majątków ziemian i mieszczan, stanowimy przeto:

II
Osoba nobilitowana otrzymuje od króla jegomościa: wieś, dworek, spichlerz, 5 chałup chłopskich i 5000 DPL na dalszy rozwój.

III
Po nobilitacji mieszczanin zachować może budynki w miastach królewskich, które wybudował lub sprzedać je skarbowi państwa za 5/4 ceny ich wybudowania.

IV
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek

ks. Sebastian von Tauer
Maurycy Orański
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
ks. Henryk Mikołaj Hrychowicz
Michał von Rokuszewski
Józef Wilhelm von Rokuszewski
ks. Adriano Vittorino