KSW 11/2018 o Trybunale Głównym

KSW 11/2018 o Trybunale Głównym

Postprzez Stanisław von Tauer » 28 paź 2018, 18:12

KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXVIII MIESIĄCA X ANNO DOMINI MMXVIII O TRYBUNALE GŁÓWNYMMy, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

Rozdział Pierwszy o Trybunale Głównym i deputatach seymikowych

I.
Dla zachowania przezpieczności w Ojczyźnie naszej władzę sądową wyodrębnić i uregulować postanawiamy.

II.
Postanawiamy zatem, iż Trybunał: (1) sądy nad ziemiaństwem, a takoż duchowieństwem (w sprawach świeckich) sprawować będzie; (2) oficjalną interpretację prawa i przepisów Rzeczypospolitej wydawać będzie; (3) nad wykonywaniem testamentów czuwać będzie.

III.
We Trybunale zasiadać będzie dwóch deputatów - jeden koronny, a drugi litewski, którzy przez brać szlachecką na seymikach zostaną wskazani. Ważnym jest, aby deputaci pochodzili z różnych rodów i nie byli związani krwią li pochodzeniem. Deputaci owi za swe czynności nijakiej pensyi nie pobierają i inkszych dóbr takoż nie otrzymują, jeno honor mają z zaufania braci szlacheckiej płynący.

IV.
Deputaci w Trybunale zasiadają aż do dnia, kiedy ich seymiki odwołać raczyą na wniosek kogokolwiek spośród szlachty lubo na wniosek Króla, alibo do dnia, kiedy funkcjyę swą sami złożą.

Rozdział Drugi o sądach

V.
Każdy szlachcic i duchowny ma prawo złożyć pozew przed Trybunałem w obronie swoich praw, posiadania, wolności i godności.

VI.
Każdy szlachcic i duchowny przeto ma prawo do sprawiedliwego i bezstronnego procesu przed Trybunałem.

VII.
Sądy w sprawach powyższych, czyli skargi i pozwy osób prywatnych lub instytucji przeciwko osobom prywatnym lub instytucjom rozpatruje jeden deputat.

VIII.
A jeśliby kto nie zgadzał się z wyrokiem Trybunału, lubo jeśli deputata brak alibo sprawy nie rozpatruje, do Króla można złożyć odwołanie. Król tedy sprawę rozpatrzy i wyda wyrok zgodny z prawem i zwyczajem.

IX.
Wyroki Trybunału, dla zdobycia mocy prawnej i ważności, podlegają publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozdział Trzeci o oficjalnej wykładni prawa

X.
Każdy szlachcic, duchowny i mieszczanin ma prawo wystąpić do Trybunału z wnioskiem o udzielenie oficjalnej wykładni prawa panującego w Rzeczypospolitej.

XI.
Wykładni udziela dwóch deputatów w czasie, który nie przekracza dwóch niedziel.

XII.
Do czasu wydania oficjalnej wykładni, Seym lub inny organ władzy nie może procedować nad materią, której dotyczyć ma wykładania. Seym w tym czasie może przejść do innego punktu obrad lub zawiesić obrady.

XIII.
Wykładnia udzielona przez deputatów jest ostateczną, oficjalną i wiążącą dla wszystkich urzędników i całego narodu szlacheckiego interpretacją prawa oraz nie podlega odwołaniu.

XIV.
Jeśliby deputaci nie byli jednomyślni do do wykładni prawa i zwyczaju, opinia uczonych w prawie zasięgnięta będzie przez deputatów, a jeśli niemożliwym to będzie – zdanie braci szlacheckiej na Seymie zebranej rozstrzygnie.

Rozdział Czwarty o testamentach

XV.
Każdy ma prawo przekazać posiadane mienie dowolnej osobie zamieszkującej Rzeczpospolitą.

XVI.
Testament, jako oświadczenie woli, podlega publikacji w specjalnym dziale w Trybunale Głównym.

XVII.
Trybunał czuwa nad wykonaniem ostatniej woli i testamentu opublikowanego we wspomnianym dziale.

Rozdział Piąty kończący

XVIII.
Traci moc Konstytucja Sejmowa z dnia 28 października A. D. 2014 o sądach mówiąca.

XIX.
Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek


(-) August V,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę Henryk Mikołaj Hrychowicz
(-) książę August Medycejski
(-) książę Sebastian von Tauer
(-) książę Adriano Vittorino
(-) Samuel Radziwiłł
(-) Hieronim Sieniawski
(-) Maurycy Orański
(-) Wilhelm Orański
(-) Karol Sienicki
(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisiewicz
(-) Marcin Zagłoba
(-) Hubert Szablarczyk-Hrychowicz
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
Chłop
Chłop
 
Posty: 1661
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość