Zmiana w ustawie o Straży Praw

Zmiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Marek Wiktorowicz » 06 kwi 2013, 14:21

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Czcigodni Senatorowie,
Wielmożni Posłowie!

Pragnę wnieść pod obrady Sejmu Walnego projekt ustawy, która wprowadzi drobną zmianę w ustawie o Straży Praw. Chodzi o prawo członków Straży do powoływania urzędników w randze wiceministrów. Przewiduje to ustawa o wynagrodzeniach, nie zabrania tego Konstytucja, ale milczy ustawa o Straży Praw.

Dlaczego? Nie świecimy aktywnością w ogóle, jako mikronacja. A jest tak, bo poszczególni obywatele również aktywnością nie grzeszą, wśród nich zapewne ja. Zdarza się, że życie prywatne uniemożliwia mi aktywne działanie, a wtedy resort jest sparaliżowany do czasu mojego łaskawego powrotu - tak być nie powinno. Ponadto, zauważam, że mamy nowoprzybyłych, którzy nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca u nas; instytucja wiceministra byłaby również dla nich. Wiceminister wykonywałby obowiązki będące w gestii resortu, ale cały czas mając nadzór odpowiedniego ministra, który wydawałby akty prawne i podejmował ostateczne decyzje. Stworzymy tym samym system: wiceminister, przyuczający się do danej funkcji, mający anioła stróża w postaci ministra. Plusy? Nowicjusz niczego nie popsuje, bo decyzje przechodzą przez ministra, ale ma szansę wdrożyć się w prace resortu.

Uważam takie rozwiązanie za ze wszech miar korzystne. Ponadto, na gruncie obowiązującego prawa nie zabroniono powoływania wiceministrów. Ustawa o wynagrodzeniach o nich wspomina, zatem system prawny przewiduje ich istnienie. A ustawa o Straży pozwala ministrom wydawać rozporządzenia. De facto, gdyby się uprzeć, można powołać wiceministra na gruncie obowiązującej ustawy, przy odpowiedniej jej interpretacji funkcjonalnej.

Ale po co narażać się na podważanie takiego aktu! :) Uchwalmy ustawę, która to jasno stwierdzi.

Panie Marszałku, wnoszę o przyjęcie projektu i otwarcie debaty.

Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia x kwietnia, Roku Pańskiego Dwa Tysiące Trzynastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I


„Poprawka do USW 12/5/7/12 „O Straży Praw””.

Art. 1.
W Ustawie Sejmu Walnego 12/5/7/12 z dnia 5 lipca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Dopisuje się artykuł 7a w brzmieniu:

Art. 7a
1. Każdy członek Straży Praw dzierżący jedną z pieczęci ma prawo w drodze rozporządzenia powołać urzędnika w randze wiceministra.
2. Stanowiska wiceministrów poszczególnych pieczęci przyjmują następujące nazwy:
1) dla Pieczęci Edukacji - Kurator Mniejszy;
2) dla Pieczęci Spraw Zagranicznych - Kanclerz Mniejszy;
3) dla Pieczęci Policji - Marszałek Mniejszy;
4) dla Pieczęci Wojny - Hetman Polny;
5) dla Pieczęci Skarbu - Podskarbi Mniejszy.
3. Wiceministrowie wykonują obowiązki stałe w zakresie określonym rozporządzeniem powołującym ministra oraz obowiązki doraźne na wyraźne polecenie ministra.
4. Decyzje wiceministrów wykraczające poza ich upoważnienie są nieważne, chyba, że zatwierdzi je minister.
5. Wiceministrom nie przysługuje prawo do wydawania rozporządzeń, jednak mogą oni wnosić projekty rozporządzeń do ministra.
6. Minister ponosi odpowiedzialność za działalność wiceministra.
7. Wiceminister pełni swoje obowiązki do czasu odwołania bądź zmiany na stanowisku ministra, któremu podlega.


Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/

Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: ZMiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Herman Maurycy Saski » 10 kwi 2013, 06:12

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Czcigodni Senatorowie,
Wielmożni Posłowie!

Otwieram debatę na wnioskiem.
(~) Herman Maurycy Saski
Marszałek Sejmu WalnegoAvatar użytkownika
 
Posty: 57
Dołączył(a): 21 paź 2012, 18:35
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: ZMiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Marek Wiktorowicz » 10 kwi 2013, 12:30

Panowie Bracia, Zacne Damy, proszę o aktywność w debacie. Działajmy! :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: ZMiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 11 kwi 2013, 00:21

To z racji tego, że Ekscelencja prosi o aktywność ja mam pewne pytanie o znamieniu obawy:
1. Dlaczego Minister ma ponosić odpowiedzialność za wiceministra? Ja rozumiem, jego folwark, jego zasady - ale na litość boską, człowiek nie wie komu może zaufać a komu nie. Dlaczego więc mamy sobie to już na początku utrudniać? Większość ministrów będzie się bała dobierać sobie podwładnych. Dlatego też osoba w randze wiceministra powinna stanowić autonomiczną jednostkę, która ma WSPIERAĆ głównego ministra.
2. Od razu możemy zrobić poprawkę do ustawy o pensji, żeby dwa razy nie głosować nad tym samym tematem.
3. Warto również aby powstał zapis, że nie można łączyć stanowisk, tj. w jednym resorcie jest ministrem a w drugim wiceministrem.

Z pozdrowieniami,
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeimaAvatar użytkownika
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 45570083

Re: ZMiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Marek Wiktorowicz » 11 kwi 2013, 10:05

Szlachetna Pani Poseł!

Czym prędzej spieszę rozwiać Pani obawy :)

1. Konstrukcja odpowiedzialności wynika stąd, iż w myśl Konstytucji skład Straży Praw został określony. Ustawa o Straży zakreśliła pola, na jakich działać mają poszczególne pieczęcie. Jeśli poprawka wprowadzi inny podmiot, obok ministra, ponoszący tę samą odpowiedzialność i posiadający te same możliwości kształtowania polityki państwa w danej materii, będziemy mieli de facto dwóch ministrów, którzy dzierżą jedną pieczęć, a to już sprzeczne z Konstytucją:

4. Każdą z Pieczęci dzierży właściwy jej urzędnik w randze ministra, powoływany przez króla:
1) Pieczęć Edukacji – kurator wielki;
2) Pieczęć Spraw Zagranicznych – kanclerz wielki;
3) Pieczęć Policji – marszałek wielki;
4) Pieczęć Wojny – hetman wielki;
5) Pieczęć Skarbu – podskarbi wielki.


Nie powinno być tak, że ministra i wiceministra odróżnia tylko nazwa, czy różnica w jednej kompetencji. Chodzi o to, by wiceminister zgłaszał pomysły ministrowi, i dopiero uzyskawszy jego zgodę, działał. Albo wykonywał zadania jasno i klarownie wskazane przez ministra. To ma być dla ministra pomoc, prawa ręka, a nie drugi minister.

2. Ustawa o wynagrodzeniach zawiera określenie pensji dla wiceministra, Szanowna Pani Poseł.

3. Niekoniecznie widzę cel takiej regulacji. Sugeruję się znowuż potrzebami chwili: jestem Marszałkiem Wielkim tylko dlatego, że jestem jedynym, który zna się jako-tako na języku tworzenia stron internetowych, w tym PHP, oraz umiem administrować serwerem. Ale już administrowanie forum to kaszka z mleczkiem, może to zrobić na przykład Jego Wysokość August. I zrobiłby to wieki temu, gdyby nie to, że JA jestem Marszałkiem i tylko JA mogę to robić, mieć uprawnienia administratorskie itd. Więc trzeba było czekać, aż znajdę czas. Tymczasem, w obecnej chwili, gdyby chodziło o reorganizację forum, można zrobić to tak: ja jestem Marszałkiem Wielkim, Jego Wysokość Kanclerzem Wielkim. Ale jednocześnie powołuję go na swego wiceministra, więc może dostać uprawnienia administratorskie - oczywiście, jako że ponoszą odpowiedzialność, zabezpieczam się, wykonując zapasową kopię bazy danych. Mój wiceminister robi co trzeba, praca wykonana jest właściwie, a do tego szybko i sprawnie.
Oczywiście to przykład. Jest wśród nas grupa takich osób, które poradziłyby sobie z administrowaniem forum, ale serwer to inna bajka. I tu jest plus! Zadania tej pieczęci, mało wymagającej, można podzielić między dwie osoby, które się znają i gotowe. Jednak odcinanie od funkcji wiceministerialnych innych ministrów możliwe byłoby chyba tylko w sytuacji, gdy mielibyśmy dość obywateli... A tak na razie nie jest. Ta debata też cieknie jak krew z nosa :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Zmiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 11 kwi 2013, 17:54

(A zadałam tylko pytania, żeby rozruszać debatę :D)

Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeimaAvatar użytkownika
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 45570083

Re: Zmiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Marek Wiktorowicz » 12 kwi 2013, 20:36

Dostojna Pani, mnie to bardzo cieszy. Wie Dostojna, kiedy ludzie pytają, znaczy, że myślą. Że się interesują. A jak przyklaskują tylko każdemu pomysłowi... Cóż, to chyba średnio myślą ;)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Zmiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez Herman Maurycy Saski » 21 kwi 2013, 05:41

No dobrze, przejdźmy więc do głosowania.
(~) Herman Maurycy Saski
Marszałek Sejmu WalnegoAvatar użytkownika
 
Posty: 57
Dołączył(a): 21 paź 2012, 18:35
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Zmiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez August Medycejski » 21 kwi 2013, 09:53

Wasza Królestwa Mość!
Mości Posłowie i Senatorowie!

Głosuję ZA.
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Zmiana w ustawie o Straży Praw

Postprzez ks. Otto Kent » 21 kwi 2013, 10:09

ZA 

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości