Konieczna zmiana

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Henryk Horoch » 03 lut 2013, 12:45

No to mamy jasność, skład Senatu uzupełni opcjonalnie jeden dodatkowy senator, mianowany przez króla zgodnie z jego wolą spośród członków Rodziny Królewskiej i dalszą dyskusję możemy sobie darować. Panie Marszałku przystąpmy do głosowania nad całością poprawki.
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 03 lut 2013, 16:44

Wielmożny Panie Hetmanie
Proszę poczekajmy do wyznaczonego terminu, może ktoś będzie chciał zabrać głos
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 04 lut 2013, 15:42

Wasza Królewska Mość
Panowie Senatorowie
Panie i Panowie Posłowie
Jako że Wielmożny Pan Hetman Wielki i Wielmożny Pan Sforza zmienili warianty propozycji do głosowania (jesli dobrze zrozumiałem) proponuję przyjąć, uzgodnioną przez Wielmożnych Panów, poprawkę.
Proszę o przygotowanie jednolitego tekstu zmiany Konstytucji, nad którym będziem głsować
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Marek Wiktorowicz » 04 lut 2013, 19:42

O ile nadążam za dyskusją, ma być tak:

Ustawa Konstytucyjna Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia xx, miesiąca sttycznia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Trzynastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I

„Poprawka do Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dn. 29 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami”.


Art. 1.
Zmienia się brzmienie art. 17. Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dnia 29.06.2012 roku z późniejszymi zmianami o treści:

Artykuł 17.
(Sejm Walny)

1. Sejm Walny sprawuje władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej.
2. Sejm Walny składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, Senatu i króla.
3. Obradami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu, mianowany przez króla.
4. W skład Izby Poselskiej z tytułem Posła wchodzi po trzech reprezentantów każdego z Sejmików ziemskich: Koronnego i Litewskiego, na okres trzech miesięcy.
5. W skład Senatu z tytułem Senatora wchodzą wszyscy wojewodowie, powoływani przez króla oraz prymas, o ile posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
6. Marszałek Sejmu ma prawo wykluczyć danego Posła bądź Senatora jednorazowo z brania udziału w debacie lub głosowaniu na Sejmie Walnym, jeśli naruszył on Regulamin Sejmu Walnego bądź swym zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowy przebieg obrad.


na następujące:

Artykuł 17.
(Sejm Walny)

1. Sejm Walny sprawuje władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej.
2. Sejm Walny składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, Senatu i króla.
3. Obradami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu, mianowany przez króla.
4. W skład Izby Poselskiej z tytułem Posła wchodzi po dwóch reprezentantów każdego z Sejmików ziemskich: Koronnego i Litewskiego, na okres trzech miesięcy.
5. W skład Senatu z tytułem Senatora wchodzą:
- Marszałek Królewski Koronny;
- Marszałek Królewski Litewski;
- Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pod warunkiem posiadania obywatelstwa Rzeczypospolitej;
- opcjonalnie, jeden dodatkowy senator, mianowany przez króla zgodnie z jego wolą spośród członków Rodziny Królewskiej.
6. Można posiadać w tym samym czasie wyłącznie jeden mandat poselski lub senatorski.
7. Sejmiki prowincji zobowiązane są najpóźniej na 10 dni przed końcem kadencji Izby Poselskiej wyłonić nowych Posłów na Sejm Walny. Uzyskują oni mandaty automatycznie wraz z upływem ostatniego dnia kadencji poprzedniej Izby Poselskiej.
8. W razie, gdy sejmiki prowincji nie wywiążą się z obowiązku wynikającego z ustępu 7., Izba Poselska pełni swoją kadencję tak długo, aż zostaną wybrani nowi Posłowie.
9. Izba Poselska może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu większością 3/4 głosów. W takim wypadku sejmiki bezzwłocznie przystępują do wyboru nowych Posłów na Sejm, przy czym do czasu ich wyboru trwa kadencja Izby dokonującej samorozwiązania.
10. Marszałek Sejmu ma prawo wykluczyć danego Posła bądź Senatora jednorazowo z brania udziału w debacie lub głosowaniu na Sejmie Walnym, jeśli naruszył on Regulamin Sejmu Walnego bądź swym zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowy przebieg obrad.


Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)


Czyli jak w pierwotnej wersji. Za takim brzmieniem opowiedzieli się: Michał Sforza apo Zep, August Włodzimierzowicz Medyceusz, Aleksander Trzaska-Chojnacki, Aleksandra Zamoyska.

Za brzmieniem:
- Król Senior bądź inny członek Rodziny Królewskiej mianowany przez króla według jego woli.

opowiedzieli się: Henryk książę Horoch, Jego Królewska Mość, ja.

4:3 - stosunek głosów.

Była jeszcze propozycja opcjonalna księcia Horocha, która została poparta przez niego samego później. Nie zyskała jednak szerszego poparcia.

Zaznaczam, że zapis mówi o opcjonalnym mianowaniu - czyli ten członek może, a nie musi być! Jeśli Szlachetni wyrażają inną wolę, należy to zaznaczyć w dyskusji. Mówię o tym, by nie było wątpliwości: KRÓL MUSI ZAWSZE MIANOWAĆ KOGOŚ - oznaczało, że zawsze musi wydać akt powołujący, tj. nikt nie wchodzi z automatu.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 05 lut 2013, 12:14

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie
Wielmożne Panie i Panowie Posłowie

Rozpoczynam głosowanie nad zmianą Konstytucji
Kto z Wielmoznych Panów Senatorów oraz Pań i Panów Posłów jest :
ZA
PRZECIW
STRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU

głosowanie trwa do 6 lutego 2013 do godz 20,00
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 05 lut 2013, 12:50

Głosuję ZA.
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeimaAvatar użytkownika
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 45570083

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Marek Wiktorowicz » 05 lut 2013, 13:44

ZA
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Michał apo Zep » 05 lut 2013, 14:38

ZA
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 06 lut 2013, 13:28

ZA
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Maksymilian Horoch » 06 lut 2013, 16:46

Za.
(-) Maksymilian książę Horoch
Kanclerz Królestwa Agurii
Generał major Wojsk Rzeczpospolitej


Obrazek
ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 135
Dołączył(a): 16 paź 2012, 13:06
Tytuł: - Mieszkaniec

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość