Konieczna zmiana

Konieczna zmiana

Postprzez Marek Wiktorowicz » 23 sty 2013, 13:07

Wasza Królewska Mość,
Czcigodny Panie Marszałku,
Bracia Szlachto!

Obserwując proces składania deklaracji obywatelskich możemy jasno stwierdzić, że mocno przeliczyliśmy się tworząc Sejm Walny w kształcie, w jakim go kreauje ostatnia poprawka do Konstytucji. Niestety, nie dysponujemy odpowiednio dużą liczbą obywateli, aby utrzymać sejm w pożądanym składzie.

Dlatego po naradzie z Jego Królewską Mością przedstawiam projekt poprawki, która nieco zmieni kształt i skład Sejmu na bardziej realny i osiągalny dla nas.

Ustawa Konstytucyjna Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia xx, miesiąca sttycznia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Trzynastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I

„Poprawka do Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dn. 29 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami”.


Art. 1.
Zmienia się brzmienie art. 17. Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dnia 29.06.2012 roku z późniejszymi zmianami o treści:

Artykuł 17.
(Sejm Walny)

1. Sejm Walny sprawuje władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej.
2. Sejm Walny składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, Senatu i króla.
3. Obradami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu, mianowany przez króla.
4. W skład Izby Poselskiej z tytułem Posła wchodzi po trzech reprezentantów każdego z Sejmików ziemskich: Koronnego i Litewskiego, na okres trzech miesięcy.
5. W skład Senatu z tytułem Senatora wchodzą wszyscy wojewodowie, powoływani przez króla oraz prymas, o ile posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
6. Marszałek Sejmu ma prawo wykluczyć danego Posła bądź Senatora jednorazowo z brania udziału w debacie lub głosowaniu na Sejmie Walnym, jeśli naruszył on Regulamin Sejmu Walnego bądź swym zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowy przebieg obrad.


na następujące:

Artykuł 17.
(Sejm Walny)

1. Sejm Walny sprawuje władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej.
2. Sejm Walny składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, Senatu i króla.
3. Obradami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu, mianowany przez króla.
4. W skład Izby Poselskiej z tytułem Posła wchodzi po dwóch reprezentantów każdego z Sejmików ziemskich: Koronnego i Litewskiego, na okres trzech miesięcy.
5. W skład Senatu z tytułem Senatora wchodzą:
- Marszałek Królewski Koronny;
- Marszałek Królewski Litewski;
- Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pod warunkiem posiadania obywatelstwa Rzeczypospolitej;
- opcjonalnie, jeden dodatkowy senator, mianowany przez króla zgodnie z jego wolą spośród członków Rodziny Królewskiej.
6. Można posiadać w tym samym czasie wyłącznie jeden mandat poselski lub senatorski.
7. Sejmiki prowincji zobowiązane są najpóźniej na 10 dni przed końcem kadencji Izby Poselskiej wyłonić nowych Posłów na Sejm Walny. Uzyskują oni mandaty automatycznie wraz z upływem ostatniego dnia kadencji poprzedniej Izby Poselskiej.
8. W razie, gdy sejmiki prowincji nie wywiążą się z obowiązku wynikającego z ustępu 7., Izba Poselska pełni swoją kadencję tak długo, aż zostaną wybrani nowi Posłowie.
9. Izba Poselska może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu większością 3/4 głosów. W takim wypadku sejmiki bezzwłocznie przystępują do wyboru nowych Posłów na Sejm, przy czym do czasu ich wyboru trwa kadencja Izby dokonującej samorozwiązania.
10. Marszałek Sejmu ma prawo wykluczyć danego Posła bądź Senatora jednorazowo z brania udziału w debacie lub głosowaniu na Sejmie Walnym, jeśli naruszył on Regulamin Sejmu Walnego bądź swym zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowy przebieg obrad.


Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)


Ustępy 4. i 5. mają zmienioną treść, dodano ustępy 6., 7., 8., 9., dotychczasowy ustęp 6. stał się ustępem 10.

Proszę Czcigodnego Marszałka o otwarcie debaty.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 25 sty 2013, 20:32

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowne Panie Posłanki
Szanowni Panowie Posłowie
Bardzo dziękuję Wielmożnemu Panu Sforza za złożenie i przedstawienie projektu nowoelizacji Kondtytucji
proszę wszystke Panie i Panów Senatorów i Posłów o zapoznanie się z projektem zmian
i
rozpoczynam debatę
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 25 sty 2013, 20:35

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowne Panie Posłanki
Szanowni Panowie Posłowie
Nie negując słusznośći decyzji Wielmożnego Pana Sforza chciałem zwrócić uwagę że częste zmany Konstytucji powodują brak zaufania do naszych przepisów i zle świadczą o RON na arenie międzynarodowej
pozdrawiam
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Marek Wiktorowicz » 25 sty 2013, 21:11

Czcigodny Panie Marszałku, zgadzam się. Jednak jak widać, w obecnym kształcie po prostu JEST nas za mało. Ryzykujemy, że jeśli odejdzie jeden obywatel zaledwie, nie skompletujemy Sejmu. A wtedy prawo będzie martwą literą, której NIE DA SIĘ zastosować - to gorsze niż częste jego zmiany.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Michał apo Zep » 25 sty 2013, 23:22

Popieram proponowane rozwiązanie. Nie mam zastrzeżeń, ani uwag.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Pius IV » 26 sty 2013, 19:46

Nie zgłaszamy uwag ;).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez ks. Otto Kent » 26 sty 2013, 22:07

Nie mam żadnych zastrzeżeń 

Re: Konieczna zmiana

Postprzez August Medycejski » 27 sty 2013, 13:30

Rónież jak Szlachetni Przedmówcy :)
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Marek Wiktorowicz » 27 sty 2013, 14:03

Czcigodny Panie Marszałku

Wnoszę o rozpoczęcie głosowania.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Konieczna zmiana

Postprzez Karol Radziwiłł » 27 sty 2013, 14:09

Po powtórnym przejrzeniu projektu nasunęła Nam się pewna poprawka. A mianowicie oponujemy za zmianą ostatniego podpunktu, ust. 5, art. 17 na:

- Król Senior bądź inny członek Rodziny Królewskiej mianowany przez króla według jego woli


Ta zmiana daje królowi seniorowi wejście do senatu automatycznie, niejako "z urzędu". Dlaczego proponujemy takie rozwiązanie? Ano dlatego, że senat oznacza radę starszych - z założenia zasiadać w nim powinni najstarsi, a co za tym idzie najbardziej doświadczeni. A niełatwo znaleźć bardziej doświadczonego od króla seniora właśnie ;)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość