Ustawa Konstytucyjna

Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Michał apo Zep » 03 lis 2012, 16:18

Ustawa Konstytucyjna Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia x, miesiąca x, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I

„Poprawka do Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dn. 29 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami”.

Art. 1.
Niniejsza ustawa wprowadza poprawki do Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów z dn. 29 czerwca 2012 roku.

Art. 2.
Zmienia się brzmienie Artykułu 4. z:

Artykuł 4.
(Podział administracyjny)

1. Rzeczpospolita jest państwem federacyjnym, złożonym z pięciu prowincji: Korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Księstwa Ruskiego, Księstwa Pruskiego i Księstwa Inflanckiego.
2. Wszystkie prowincje zarządzane są przez namiestników bądź też nadane w lenno przez króla pod zarząd, za wyjątkiem Korony Królestwa Polskiego. .


na:

Artykuł 4.
(Podział administracyjny i Sejmiki ziemskie)

1. Rzeczpospolita jest państwem federacyjnym, złożonym z dwóch prowincji: Korony Królestwa Polskiego oraz z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na czele prowincji stoi namiestnik, mianowany przez króla.
2. Sejmiki ziemskie działają na terenie prowincji; wyróżnia się Sejmik Koronny i Sejmik Litewski.
3. Sejmiki ziemskie składają się z ogółu obywateli zamieszkujących daną prowincję.
4. Miejsce zamieszkania obywateli jest odnotowane w Księdze Obywatelskiej, prowadzonej przez Podskarbiego Wielkiego. Zmiany miejsca zamieszkania można dokonać raz na 3 miesiące, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku
5. Sejmiki ziemskie podejmują Uchwały dotyczące życia i funkcjonowania prowincji.
6. Sejmiki ziemskie wybierają na 3 miesiące swoich trzech reprezentantów do Izby Poselskiej. Reprezentant nie może być Senatorem.
7. Prowincje działają na zasadach określonych w Statucie, przyjętym przez Sejm Walny.


Art. 3.
Zmienia się brzmienie Artykułu 6. z:
Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

1. Prawo Rzeczypospolitej w hierarchii ważności stanowią:
1)Niniejsza Konstytucja;
2)Ustawy Sejmu Walnego;
3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4)Dekrety Królewskie i Rozporządzenia członków Straży Praw;
5)Zarządzenia.
2. Żaden akt prawny hierarchicznie niższy nie może stać w sprzeczności z aktem hierarchicznie wyższym.

na:
Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

1. Prawo Rzeczypospolitej w hierarchii ważności stanowią:
1) Niniejsza Konstytucja;
2) Statuty prowincji;
3) Ustawy Sejmu Walnego;
4) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
5) Uchwały Sejmu Walnego i Senatu Królewskiego;
5) Uchwały sejmików prowincjonalnych;
6) Dekrety Królewskie i Rozporządzenia członków Straży Praw;
7) Postanowienia namiestników.
2. Żaden akt prawny hierarchicznie niższy nie może stać w sprzeczności z aktem hierarchicznie wyższym.
3. Wszelkie kwestie nienormowane przez niniejszą Ustawę Zasadniczą regulowane są decyzjami Sejmu Walnego na drodze Ustaw i Uchwał.


Art. 4.
Artykuł 12. p.1. zyskuje u.17. i 18. o brzmieniu:
17) Powołuje województwa i wojewodów na drodze dekretów;
18) ogłasza wybory do Izby Poselskiej.


Art. 5.
Zmienia się brzmienie Artykułu 17. z:
Artykuł 17.
(Sejm Walny)

1. Sejm Walny sprawuje władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej.
2. Sejm Walny składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, Senatu i króla.
3. Obradami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu, mianowany przez króla.
4. W skład Izby Poselskiej wchodzą z mocy prawa wszyscy aktywni w rozumieniu odrębnych przepisów obywatele Rzeczypospolitej, którzy wpisani zostaną na listę Posłów przez Marszałka Sejmu.
5. W skład Senatu wchodzą wszyscy reprezentanci arystokracji Rzeczypospolitej.
6. Marszałek Sejmu ma prawo wykluczyć danego obywatela jednorazowo z brania udziału w debacie lub głosowaniu na Sejmie Walnym, jeśli naruszył on Regulamin Sejmu Walnego bądź swym zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowy przebieg obrad.
7. Marszałek Sejmu ma prawo wykreślić z listy członków Sejmu Walnego obywateli nieaktywnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz obywateli notorycznie łamiących Regulamin Sejmu Walnego oraz utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowy przebieg obrad.


na:
Artykuł 17.
(Sejm Walny)

1. Sejm Walny sprawuje władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej.
2. Sejm Walny składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, Senatu Królewskiego i króla.
3. Obradami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu, mianowany przez króla.
4. W skład Izby Poselskiej z tytułem Posła wchodzi z mocy prawa po trzech reprezentantów każdego z Sejmików ziemskich: Koronnego i Litewskiego, na okres trzech miesięcy.
5. W skład Senatu Królewskiego z tytułem Senatora wchodzą wszyscy wojewodowie.
6. Marszałek Sejmu ma prawo wykluczyć danego obywatela jednorazowo z brania udziału w debacie lub głosowaniu na Sejmie Walnym, jeśli naruszył on Regulamin Sejmu Walnego bądź swym zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prawidłowy przebieg obrad.
7. Marszałek Sejmu ma prawo wykreślić z listy członków Sejmu Walnego obywateli nieaktywnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz obywateli notorycznie łamiących Regulamin Sejmu Walnego oraz utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowy przebieg obrad. Od tej decyzji, przysługuje odwołanie do króla.


Art. 6.
Zmienia się brzmienie Artykułu 18. z:

Artykuł 18.
(Senat)

1. Senat obraduje samodzielnie, tj. bez udziału Izby Poselskiej wtedy, kiedy jego obrady zwoła król.
2. Zadaniem Senatu obradującego samodzielnie jest doradzanie królowi.


na:
Artykuł 18.
(Senat królewski)

1. Senat obraduje samodzielnie, tj. bez udziału Izby Poselskiej wtedy, kiedy jego obrady zwoła król.
2. Zadaniem Senatu obradującego samodzielnie jest doradzanie królowi i decydowanie o przyjęciu lub odrzuceniu traktatu na drodze głosowania.
3. Senator nie może być Posłem.


Art.7.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Panie Marszałku,

Proszę o otwarcie dyskusji.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Józef Feliks Krzyżanowski » 03 lis 2012, 16:43

Jak dla mnie to poprawki są znaczącym krokiem w przód ;)Avatar użytkownika
 
Posty: 44
Dołączył(a): 01 lis 2012, 13:02
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Karol Radziwiłł » 03 lis 2012, 22:27

Tak się składa, że przygotowaliśmy już projekty aktów prawnych traktujące o kwestiach dwóch prowincji: Korony i Litwy. Są to poprawki w Konstytucji i Statut Korony oraz Statut Wielkiego Księstwa. Powyższa ustawa jest zbliżona do Naszych projektów; niektóre zapisy są wręcz identyczne. Uważam jednak, że optymalnym rozwiązaniem jest rozdzielenie tych artykułów; te stanowiące o izbie poselskiej i senacie niech trafią do Konstytucji, reszta niech wejdzie w skład statutów prowincji.

Aby uzgodnić kształt tych reform zapraszamy Cię Siostrzeńcu do Nas na Zamek. Mamy nadzieję, że dojdziemy do porozumienia.;)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Michał apo Zep » 04 lis 2012, 00:39

Wola Waszej Królewskiej Mości jest dla mnie rozkazem.;)
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 04 lis 2012, 14:04

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Senatorowie
Wielmożni Posłowie
Dziekuję Wielmożnemu Panu Sforza za złorzenie popraki do Konstytucji
Proszę wszystkich o zapoznanie się ze zmianami
i
rozpoczynam debatę
Proszę również nie zaczynać dyskusji przez oficjalnm rozpoczęciem debaty
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Pius IV » 04 lis 2012, 14:52

Mości Panie Chojnacki,
jeśli dobrze zrozumiałem powyższe słowa Imć Sforzy, skierowane pod adresem Jego Miłości, to projekt został wycofany na rzecz dwóch aktów, które mają zostać zaproponowane przez Jego Królewską Mość :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Michał apo Zep » 04 lis 2012, 17:12

Eminencjo,
Chodziło o to, że wspólnie z JKM ustalimy konkretny kształt reform; projekt nie został wycofany, tylko wstrzymany do wyjaśnienia sprawy z królem ;)
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa Konstytucyjna

Postprzez Pius IV » 05 lis 2012, 19:33

Wszak toż miałem na myśli :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości