Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratycznych

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Henryk Horoch » 02 lis 2012, 21:16

Również i ja popieram takie rozwiązanie. :)
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 02 lis 2012, 22:04

Szanowni Posłowie i Senatorowie,
pragnęłabym zadać jedno pytanie - choć rozbudowane. Może odpowiedź na nie umknęła mi gdzieś podczas lektury, ale myślę że warto byłoby się nad tym chwilę pochylić. Interpelacja jest następująca: Czy prawdą jest to, że nadanie tytułu nie ponosi za sobą żadnej władzy w danym okręgu administracyjnym (jeżeli tak, to dlaczego? Jakiego są tego powody? Brak chęci nadmiernej decentralizacji władzy?).
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeimaAvatar użytkownika
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 45570083

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Michał apo Zep » 02 lis 2012, 22:16

Łaskawa Panienko,

Wydaje mi się, że nie byłoby zbytniego zainteresowania i nie miałoby to większego celu, by tworzyć masę małych wspólnotek gdzie żyją jedna - dwie osoby. Pewnie przez pierwszych kilka tygodni zainteresowanie by było, a później by temat umarł. Dlatego tytuły miałyby być honorowe a nie realne.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Karol Radziwiłł » 03 lis 2012, 00:16

Przedstawiam obiecane regulacje. Jeżeli nikt nie zgłosi wobec nich sprzeciwu, zawrę je w ustawie.

Art. x
1. Ustanawia się, jakoby dotychczasowy arcyksiążę, wielki książę i książę dzierżył tytuł księcia; margrabia, hrabia i burgrabia tytuł hrabiego, a baron i baronet tytuł barona.
2. Pozostali nobilitowani utrzymują dotychczasowe tytuły.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez August Medycejski » 03 lis 2012, 19:38

Co tu przedłużać. Propozycja jest sprawiedliwa :)
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Michał apo Zep » 03 lis 2012, 20:37

Czyli jak wygląda projekt łącznie ze wszelkimi poprawkami?
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Karol Radziwiłł » 03 lis 2012, 21:57

Projekt ustawy zawierający wszystkie poprawki:

Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia x, miesiąca x, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I


„O tytułach szlacheckich i arystokratycznych”.


Art. 1.
Niniejsza ustawa jest prawną regulacją związaną z tytułami szlacheckimi, arystokratycznymi, honorowymi i ziemskimi w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Art. 2.
Tworzy się niniejszym tytuł szlachecki wraz z przysługującą tytulaturą:

1. Kawaler (Imć Pan, Jaśnie Pan)

Art. 3.
Tworzy się niniejszym tytuły arystokratyczne wraz z przysługującą tytulaturą, poczynając od najniższego:

1. Baron (Wielmożny Pan)
2. Hrabia (Jaśnie Wielmożny Pan)
3. Książę / Kniaź (Jego Książęca Mość, Jaśnie Oświecony)

Art. 4.
Ustanawia się niniejszym tytuł monarszy Króla Polski przysługujący wyłącznie władcy Rzeczpospolitej (Jego Królewska Mość, Jego Królewski Majestat, Jego Miłość, Najjaśniejszy Pan, Jaśnie Panujący, Miłościwie Panujący, Jego Wysokość).

Art. 5.
Tworzy się niniejszym tytuł honorowy, wraz z przysługującą tytulaturą:

1. Król Senior (Jego Królewska Wysokość, Jego Wysokość)
2. Wielki Książę (Jego Wielkoksiążęca Mość)
3. Królewicz / Królewna (Jego/Jej Wysokość)

Art.6.
Tworzy się niniejszym tytuły ziemskie, poczynając od najniższego:

1. Kasztelan miasta... [nazwa miasta]
2. Starosta ... [nazwa starostwa]
3. Wojewoda ... [nazwa województwa]

Art. 7.
Wszystkie tytuły szlacheckie, arystokratyczne, honorowe i ziemskie nadaje Król Polski, władca Rzeczpospolitej Obojga Narodów w drodze Dekretu Królewskiego.

Art. 8.
Tytułów szlacheckich, arystokratycznych, honorowych i ziemskich pozbawić może Król lub Sąd Najwyższy, na mocy prawomocnego wyroku.

Art. 9.
1.Pozbawiony tytułu może odwołać się od decyzji króla do Sejmu Walnego. Tytuł zostaje mu przywrócony, jeżeli za tym opowie się 3/4 Posłów i Senatorów, obradujących w pełnym składzie.
2.Od wyroku Sądu Najwyższego nie można się odwołać.

Art. 10.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne może otrzymać każdy obywatel Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz gość zagraniczny, w uznaniu zasług położonych dla Rzeczpospolitej.

Art. 11.
Tytuł honorowy Króla Seniora przysługuje wyłącznie władcy Rzeczpospolitej, który abdykował.

Art. 12.
Tytuł Wielkiego Księcia przysługuje magnatowi, któremu Król przekaże część swoich uprawnień w drodze królewskiego rozporządzenia, powierzając rządy w Wielkim Księstwie Litewskim. Tytuł ten przysługuje jedynie w czasie pełnienia obowiązków.

Art. 13.
Dla podniesienia wartości i znaczenia tytułów oraz prestiżu osób zaszczyconych tymi tytułami, wraz z tytułem szlacheckim lub arystokratycznym nadawany jest majątek ziemski oraz herb (podczas pierwszej nobilitacji) wedle woli i uznania Króla.

Art. 14.
Tytuły wymienione w punkcie 3. art. 3. niniejszej ustawy zarezerwowane są dla członków Domu Panującego Rzeczpospolitej Obojga Narodów z wyszczególnieniem tytułu królewicza, który to przypada jedynie następcy tronu.

Art. 15.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne mogą być dziedziczone jedynie przez potomków nobilitowanego, o ile są nimi obywatele Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 16.
Osoba, która otrzymała nobilitację z rąk monarszych, zobowiązana jest złożyć przysięgę wierności w ciągu 7. dni od nobilitacji, według następującej roty:

"Ja (imię, tytuł i nazwisko), przysięgam Jego Królewskiemu Majestatowi (imię monarchy), z Bożej łaski i woli Narodu królowi polskiemu, wielkiemu księciu litewskiemu, ruskiemu, pruskiemu, żmudzkiemu, mazowieckiemu, kijowskiemu, wołyńskiemu, podolskiemu, podlaskiemu, inflanckiemu, smoleńskiemu, siewierskiemu i czernihowskiemu etc. etc. etc. wiernie służyć , gdzie mnie Jego Królewska Miłość raczy obrócić albo posłać, we wszystkich państwach, wszędzie wiernym, posłusznym być zwierzchności, której mie ziemię nadawszy poruczuć będzie raczył, Jego Możności strzec i pożytek mnożyć, a w tych rzeczach, na których mie w posługi Jego Królewskiej Mości obstalowano, zawżdy wiernie i mężnie się stawić, jako wiernego i cnotliwego sługę zależeć będzie. Tak mi Pan Bóg pomóż w Trójcy Świętej Jedyny."

Art. 17.
1. Ustanawia się, jakoby dotychczasowy arcyksiążę, wielki książę i książę dzierżył tytuł księcia; margrabia, hrabia i burgrabia tytuł hrabiego, a baron i baronet tytuł barona.
2. Pozostali nobilitowani utrzymują dotychczasowe tytuły.

Art. 18.
Tracą moc prawną wszystkie przepisy regulujące kwestię tytułów szlacheckich, arystokratycznych i honorowych oraz lenn w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej.

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 04 lis 2012, 14:06

Wysoka Izbo
Jeżeli do jutra popołudnia nie wniesie żadnych poprawek rozpocznę procedurę głosowania
pozdrawiam
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Pius IV » 05 lis 2012, 22:37

Późny wieczór już nastał, dlatego sądzę, że zgodnie z zapowiedzią Pana Marszałka, możemy rozpocząć głosowanie :).

Ja osobiście głosuję ZA :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Karol Radziwiłł » 05 lis 2012, 22:58

Głosujemy ZA.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość