Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratycznych

Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratycznych

Postprzez Karol Radziwiłł » 31 paź 2012, 22:00

Mości Marszałku!
Dostojni Senatorowie!
Sławetni Posłowie!


Tak jak już obiecałem, przedkładam przed Wysoką Izbą projekt ustawy o tytułach szlacheckich, arystokratycznych, honorowych i ziemskich. Ustawa zakłada redukcję tytułów szlacheckich i arystokratycznych do 4 najważniejszych, występujących w realnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niejako w zamian za to powstać by miały tytuły ziemskie, które byłyby tylko honorowe - nie wiązałyby się z nimi określone obowiązki. Co nie znaczy, że nie powstaną władze samorządowe. Jeżeli nie zbraknie mi czasu, przedstawię w dniach najbliższych stosowne akty prawne regulujące tę kwestię. Kolejnym założeniem niniejszej ustawy jest likwidacja lenn, jako że nie są one związane z okresem historycznym, do którego nawiązujemy. Liczę, że ten projekt spotka się z poparciem Szanownych Posłów i Senatorów.

Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia x, miesiąca x, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I


„O tytułach szlacheckich i arystokratycznych”.


Art. 1.
Niniejsza ustawa jest prawną regulacją związaną z tytułami szlacheckimi, arystokratycznymi, honorowymi i honorowymi ziemskimi w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Art. 2.
Tworzy się niniejszym tytuły szlacheckie wraz z przysługującą tytulaturą, począwszy od najniższego:

1. Kawaler (Imć Pan)
2. Baron (Szlachetny Pan)
3. Hrabia (Jaśnie Wielmożny Pan)

Art. 3.
Tworzy się niniejszym tytuły arystokratyczne wraz z przysługującą tytulaturą, poczynając od najniższego:

1. Książę / Kniaź (Jego Książęca Mość, Jaśnie Oświecony)
2. Wielki Książę (Jego Wielkoksiążęca Wysokość, Jego Wysokość)
3. Królewicz / Książę (Jego Książęca Wysokość, Jego Wysokość)

Art. 4.
Ustanawia się niniejszym tytuł monarszy Króla Polski przysługujący wyłącznie władcy Rzeczpospolitej (Jego Królewska Mość, Jego Królewski Majestat, Jego Miłość, Najjaśniejszy Pan, Jaśnie Panujący, Miłościwie Panujący, Jego Wysokość).

Art. 5.
Tworzy się niniejszym tytuł honorowy, wraz z przysługującą tytulaturą:

1. Król Senior (Jego Królewska Wysokość, Jego Wysokość)

Art.6.
Tworzy się niniejszym tytuły honorowe ziemskie, poczynając od najniższego:

1. Kasztelan miasta... [nazwa miasta]
2. Starosta ... [nazwa starostwa]
3. Wojewoda ... [nazwa województwa]


Art. 7.
Wszystkie tytuły szlacheckie, arystokratyczne, honorowe i honorowe ziemskie nadaje Król Polski, władca Rzeczpospolitej Obojga Narodów w drodze Dekretu Królewskiego.

Art. 8.
Tytułów szlacheckich, arystokratycznych, honorowych i honorowych ziemskich pozbawić może Król lub Sąd Najwyższy, na mocy prawomocnego wyroku.

Art. 9.
1.Pozbawiony tytułu może odwołać się od decyzji króla do Sejmu Walnego. Tytuł zostaje mu przywrócony, jeżeli za tym opowie się 3/4 Posłów i Senatorów, obradujących w pełnym składzie.
2.Od decyzji Sądu Najwyższego nie można się odwołać.

Art. 10.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne może otrzymać każdy obywatel Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz gość zagraniczny, w uznaniu zasług położonych dla Rzeczpospolitej.

Art. 11.
Tytuł honorowy Króla Seniora przysługuje wyłącznie władcy Rzeczpospolitej, który abdykował.

Art. 12.
Tytuł Wielkiego Księcia przysługuje magnatowi, któremu Król przekaże część swoich uprawnień w drodze królewskiego rozporządzenia, powierzając rządy w Wielkim Księstwie Litewskim. Tytuł ten przysługuje jedynie w czasie pełnienia obowiązków.

Art. 13.
Dla podniesienia wartości i znaczenia tytułów oraz prestiżu osób zaszczyconych tymi tytułami, wraz z tytułem szlacheckim lub arystokratycznym nadawany jest majątek ziemski oraz herb (podczas pierwszej nobilitacji) wedle woli i uznania Króla.

Art. 14.
Tytuły wymienione w punkcie 3. art. 3. niniejszej ustawy zarezerwowane są dla członków Domu Panującego Rzeczpospolitej Obojga Narodów z wyszczególnieniem tytułu królewicza, który to przypada jedynie następcy tronu.

Art. 15.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne mogą być dziedziczone jedynie przez potomków nobilitowanego, o ile są nimi obywatele Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 16.
Osoba, która otrzymała nobilitację z rąk monarszych, zobowiązana jest złożyć przysięgę wierności w ciągu 7. dni od nobilitacji, według następującej roty:

"Ja (imię, tytuł i nazwisko), przysięgam Jego Królewskiemu Majestatowi (imię monarchy), z Bożej łaski i woli Narodu królowi polskiemu, wielkiemu księciu litewskiemu, ruskiemu, pruskiemu, żmudzkiemu, mazowieckiemu, kijowskiemu, wołyńskiemu, podolskiemu, podlaskiemu, inflanckiemu, smoleńskiemu, siewierskiemu i czernihowskiemu etc. etc. etc. wiernie służyć , gdzie mnie Jego Królewska Miłość raczy obrócić albo posłać, we wszystkich państwach, wszędzie wiernym, posłusznym być zwierzchności, której mie ziemię nadawszy poruczuć będzie raczył, Jego Możności strzec i pożytek mnożyć, a w tych rzeczach, na których mie w posługi Jego Królewskiej Mości obstalowano, zawżdy wiernie i mężnie się stawić, jako wiernego i cnotliwego sługę zależeć będzie. Tak mi Pan Bóg pomóż w Trójcy Świętej Jedyny."

Art. 17.
Tracą moc prawną wszystkie przepisy regulujące kwestię tytułów szlacheckich, arystokratycznych i honorowych oraz lenn w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej.

Art. 18.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Michał apo Zep » 31 paź 2012, 23:14

Art. 9.
1.Pozbawiony tytułu może odwołać się od decyzji króla do Sejmu Walnego. Tytuł zostaje mu przywrócony, jeżeli za tym opowie się 3/4 Posłów i Senatorów, obradujących w pełnym składzie.
2.Od decyzji Sądu Najwyższego nie można się odwołać.


W p. 2. chodziło chyba o Sejm Walny ;) Notabene uważam, że powinno być tak, że tytuł zostaje przywrócony, a nie zostaje odebrany. Praktycznie więc, miałoby to wyglądać tak, że po wydaniu wyroku, szlachcic może go przyjąć (wówczas tytuł zostaje obniżony/odebrany) lub odwołać się do Sejmu(wówczas decyzja Sądu/króla nie uzyskuje mocy prawnej). Efekt jest ten sam, ale zmienia się nieco podłoże. Sejm nie może mieć prawa nadawania tytułu, a w proponowanej formie tak by to wyglądać miało.

Nadal uważam, że tytuł barona jest skrajnie niepolski i nie powinno go być w tym spisie. Podobnie jak i tytuł królewicza powinien być tytułem honorowym, obok króla seniora, wówczas Art. 14 byłby niepotrzebny.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Herman Maurycy Saski » 01 lis 2012, 09:50

Ja Nie mam zastrzeżeń do ustawy.
(~) Herman Maurycy Saski
Marszałek Sejmu WalnegoAvatar użytkownika
 
Posty: 57
Dołączył(a): 21 paź 2012, 18:35
Lokalizacja: Warszawa
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Karol Radziwiłł » 01 lis 2012, 11:52

Michał Sforza napisał(a):W p. 2. chodziło chyba o Sejm Walny ;)

Nie, chodziło właśnie o Sąd Najwyższy. ;)

Notabene uważam, że powinno być tak, że tytuł zostaje przywrócony, a nie zostaje odebrany. Praktycznie więc, miałoby to wyglądać tak, że po wydaniu wyroku, szlachcic może go przyjąć (wówczas tytuł zostaje obniżony/odebrany) lub odwołać się do Sejmu(wówczas decyzja Sądu/króla nie uzyskuje mocy prawnej). Efekt jest ten sam, ale zmienia się nieco podłoże. Sejm nie może mieć prawa nadawania tytułu, a w proponowanej formie tak by to wyglądać miało.

Można i w ten sposób.

Nadal uważam, że tytuł barona jest skrajnie niepolski i nie powinno go być w tym spisie. Podobnie jak i tytuł królewicza powinien być tytułem honorowym, obok króla seniora, wówczas Art. 14 byłby niepotrzebny.


Baron w historii Polski rzeczywiście nie występował jako tytuł szlachecki. Jego znaczenie było inne, aczkolwiek nie odbiegające daleko od tej materii. Bowiem używano go w stosunku do wyższych urzędników państwowych bądź najstarszych rodów szlacheckich. Rzadziej spotyka się go w znaczeniu ogółu rycerstwa. A więc stwierdzenie, że baron to pojęcie skrajnie niepolskie jest błędne.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Michał apo Zep » 01 lis 2012, 12:31

No to coś mi nie pasuje w tej ustawie. Król nie ma władzy sądowniczej w swoim ręku, jest jedynie organem odwoławczym, więc nie może wydać wyroku. Jaki więc ma sens odwoływanie się od jego decyzji, skoro nie może jej wydać?
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Karol Radziwiłł » 01 lis 2012, 16:15

Jeżeli chodzi o nadawanie i odbieranie tytułów to leży to w kompetencjach króla, więc jego decyzja ma podstawę prawną (pkt 9. ust. 1. art. 12. Konstytucji).
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Michał apo Zep » 01 lis 2012, 18:12

Co dalej nie zmienia faktu, że król nie wydaje wyroku, lecz podejmuje decyzję ;) W związku z tym zapis ustawy jest błędny. Powinno być " od decyzji króla / wyroku sądu", gdyż wyroki wydaje sędzia, a nie król ;)
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 01 lis 2012, 18:28

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowni Panowie Posłowie
Bardzo dziękuję Waszej Królewskiej Mości za złożenie i przedstawienie projektu Ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratycznych
Prosze o wszystkich Panów Senatorów i Posłów o zapoznanie się z projektem Ustawy
i
rozpoczynam debatę choć faktycznie dyskusję już rozpoczęto
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez August Medycejski » 01 lis 2012, 18:32

Michał Sforza napisał(a):Co dalej nie zmienia faktu, że król nie wydaje wyroku, lecz podejmuje decyzję ;) W związku z tym zapis ustawy jest błędny. Powinno być " od decyzji króla / wyroku sądu", gdyż wyroki wydaje sędzia, a nie król ;)


Ot, to tylko drobne niedopatrzenie Jego Miłości, najlepszym może się zdarzyć ;)
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Projekt ustawy o tytułach szlacheckich i arystokratyczny

Postprzez Pius IV » 01 lis 2012, 19:22

Przypominam, że król na mocy konstytucji sprawuje również władzę sądowniczą, bowiem jest organem apelacyjnym w wymiarze sądownictwa powszechnego, jednakże wyrok wydać może (w zgodzie z logiką) jedynie wówczas, kiedy prowadzi postępowanie apelacyjne :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość