Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 08 wrz 2012, 00:00

Wasza Królewska Mość
Wielmożny Panie Hetmanie
Panowie Senatorowie i Posłowie
Przeporaszam że nie otworzyłem obrad ale nie miałem dostępu do komputera
Jak wszyscy wiecie prawie zawsze zgadzam się z Wielmożnym Hetmanem Wielkim, niestety w tym wypadku nie mogę się zgodzić ze zrówniem Hetmanów. Historycznie Korona i Litwa miały osobnych Hetmanów tak Wielkich jak i Polnych. Może kiedyś do tego będzie trzeba wrócić, ale na razie jest nas za mało. Poza tym co się stanie jak jeden z hetmanów będzie musiał wziąść urlop lub pójść na chorobę. Do tej pory można było wyznaczyć zastępstwo. Jeżeli funkcję bedę rozdzielone nie do końca się to da zrobić.
Proponuję powrócić do systemu Hetman Wielki i Hetman Polny.
Wielmożny Panie Hetmanie proszę wybaczyć moją wypowiedź i nie traktować jej jako niesubordynacji
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 08 wrz 2012, 15:33

Czyżby w Rzeczpospolitej nie było dwóch oficerów godnych buławy hetmańskiej ? ;)
Panowie, nie ma idealnego rozwiązania. Obecnie Mamy hetmana wielkiego i dwóch zastępców - hetmana polnego Koronnego i hetmana polnego litewskiego. Marynarka posiada odrębne dowództwo. Łącznie są do obsadzenia 4 kluczowe stanowiska, z tego dwa z wakatem. Projekt włącza marynarkę, która nigdy nie miała szczęścia do dowódców, pod jurysdykcję hetmańską i likwiduje zastępców hetmana, którzy niejako powielają funkcję i obowiązki hetmana wielkiego. W zamian powstają dwa równoległe stanowiska dowódcze, które mogą się uzupełniać na wypadek zastępstwa. Zwiększa się też rola zwierzchnika Wojsk Rzeczpospolitej - króla, który de facto staje się koordynatorem i faktycznym zwierzchnikiem obydwu hetmanów.

Możemy oczywiście scentralizować dowództwo nad armią oddając je pod komendę jednej osoby, ale takie rozwiązanie jest do zaakceptowania jedynie w sytuacji całkowitego kryzysu personalnego w armii. Póki co mamy jeszcze paru oficerów mogących objąć dowództwo niemal nad każdą jednostką wojska.
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Marek Wiktorowicz » 10 wrz 2012, 16:06

Wielmożni Posłowie i Senatorowie!

Rozumiem odwzorowanie historyczne, jednak powiem szczerze, że i ja mam odmienne zdanie w kwestii dowodzenia :) Osobni hetmani dla Korony i Litwy - to odwoływałoby się wprost do przeszłości, ale raz, że nasz stan osobowy średnio na to pozwala, a dwa - zmiana tej kwestii wymagałaby zmiany w Ustawie o Straży Praw. Hetman Wielki jest jeden i jest członkiem rządu.

Wydaje mi się, że póki co funkcjonuje to właściwie. Hetman Wielki ma nadzór nad całością wojsk, hetman polny jest jego prawą ręką i jest jeden - ale może Hetman Wielki powołać drugiego w razie konieczności. Myślę, ze flota powinna być podporządkowana Hetmanowi Wielkiemu, z tym, iż Hetman powinien dążyć do obsadzenia stanowiska Admirała Floty. Takie jest moje zdanie w kwestii :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 11 wrz 2012, 09:23

Widzę, iż koncepcja dwóch hetmanów nie zyskała aprobaty panów posłów i senatorów. Niemniej istnieje potrzeba ograniczenia wakatów na kluczowych stanowiskach dowódczych, wróćmy zatem do wariantu z jednym hetmanem wielkim i jego zastępcą - hetmanem polnym.

Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia X września, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego
„ o Wojsku Rzeczpospolitej”.


Art. 1.
1. Zadaniem wojsk w Rzeczpospolitej jest obrona terytorium Rzeczpospolitej i jej Obywateli.
2. Zwierzchnikiem Wojsk w Rzeczpospolitej jest Król Polski.
3. Wojska w Rzeczpospolitej składają się z Wojsk Koronnych i Litewskich oraz Marynarki Wojennej.

Art. 2.
Dowództwo nad całością wojsk w Rzeczpospolitej sprawuje Hetman Wielki. Jest on powoływany i odwoływany przez Króla Polski. Do kompetencji Hetmana Wielkiego należy dowództwo nad wojskami w Koronie, na Litwie oraz marynarką wojenną, wydawanie listów zaciągu dla wojsk prywatnych (powoływanie jednostek i ich dowódców), dyslokacja oddziałów oraz inspekcja i kontrola jednostek.

Art. 3.
Zastępcami Hetmana Wielkiego powoływany i odwoływany przez króla na wniosek Hetmana Wielkiego są:
1. Hetman Polny.
2. Dowódca Floty Królewskiej.

Art. 4.
1. Stopnie Wojsk w Rzeczpospolitej to:
Szeregowy / Marynarz
Sierżant / Wachmistrz (kawaleria) / Bosman (marynarka)
Chorąży / Chorąży marynarki
Podporucznik / Podporucznik marynarki
Porucznik / Porucznik marynarki
Kapitan / Rotmistrz / Kapitan marynarki
Major / Komandor
Podpułkownik
Pułkownik
Generał Major / Wiceadmirał
Generał Porucznik / Admirał
Generał Pułkownik

Art. 5.
1. Awanse na stopnie podoficerskie i oficerskie nadaje Hetman Wielki.
2. Nominacje generalskie i admiralskie nadaje Król.

Art. 6.
Służba wojskowa w Rzeczpospolitej jest całkowicie dobrowolna. Chętni do pełnienia służby składają wniosek o przyjęcie do Hetmana Wielkiego.

Art. 7.
1. Wszystkim żołnierzom i oficerom za czas pełnienia czynnej służby wojskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Szeregowy / Marynarz 120 DPL
Sierżant / Wachmistrz (kawaleria) / Bosman (marynarka) 150 DPL
Chorąży / Chorąży marynarki 180 DPL
Podporucznik / podporucznik marynarki 240 DPL
Porucznik / Porucznik marynarki 280 DPL
Kapitan / Rotmistrz (kawaleria) / Kapitan marynarki 320 DPL
Major / Komandor 360 DPL
Podpułkownik 400 DPL
Pułkownik 440 DPL
Generał Major / Wiceadmirał 500 DPL
Generał Porucznik / Admirał 560 DPL
Generał Pułkownik 620 DPL
2. Wniosek o wypłatę wynagrodzeń żołnierzy i oficerów kierują do Podskarbiego, Hetman Wielki.

Art. 8.
1. Każdy żołnierz Wojsk Koronnych i Litewskich za wzorową służbę i położone zasługi może być nagrodzony poprzez:
- Awans na wyższy stopień
- Nadanie odznaczenia państwowego
- Nominację na wyższe stanowisko
2. Każdy żołnierz Wojsk Koronnych i Litewskich za popełnione wykroczenia i zaniedbywanie obowiązków może zostać ukarany poprzez:
- Upomnienie lub naganę
- Usunięcie z zajmowanego stanowiska.
- Degradację i usuniecie ze służby

Art. 9.
Każdy żołnierz Wojsk Rzeczpospolitej ma prawo zrezygnować z dalszego pełnienia służby, składając dymisję (odpowiednio) Hetmanowi Wielkiemu Koronnemu lub Litewskiemu. Przyjęcie dymisji jest równoznaczne z przeniesieniem do rezerwy z zachowaniem stopnia i munduru.

Art. 10.
Wojska zaciągu prywatnego
1. Oddział wojsk zaciągu prywatnego ma prawo dokonać każdy szlachcic legitymujący się obywatelstwem Rzeczpospolitej po uzyskaniu listu zaciężnego (zgody) od Hetmana Wielkiego. Szlachta mieszkająca w Rzeczpospolitej nie mająca obywatelstwa może wystąpić o zgodę na zaciąg wojsk prywatnych po złożeniu przed królem przysięgi na wierność w służbie Rzeczpospolitej.
2. Oddział wojsk zaciągu prywatnego winien liczyć stan etatowy wojsk regularnych i składać się :
z roty lub regimentu piechoty
ze szwadronu, chorągwi lub pułku jazdy
z baterii, dywizjonu lub pułku artylerii.
3. Dowódcą oddziału jest ich fundator który ponosi koszt zaciągu :
za piechura – 3 DPL
za Konnego – 8 DPL
za działo z obsługą (armata) – 100 DPL
4. Dowódca oddziału zaciągu prywatnego w liście zaciężnym otrzymuje awans oficerski zgodny z wielkością zaciągu:
Dla roty piechoty - kapitana,
Dla regimentu piechoty - podpułkownika.
Dla chorągwi - podporucznika
Dla szwadronu - rotmistrza
Dla pułku jazdy - pułkownika
Dla baterii - porucznika
Dla dywizjonu artylerii - majora
Dla pułku artylerii – pułkownik
Dla brygady zaciągu prywatnego (złożonej z kilku pułków i/lub regimentów) - generała majora.
5. Za czas służby oficerowie - fundatorzy oddziałów zaciągu prywatnego otrzymują wynagrodzenie jak oficerowie wojska regularnego i podlegają takiej samej dyscyplinie i odpowiedzialności. Wynagrodzenie to jest wypłacane nawet w sytuacji gdy pełnią oni równoległą służbę w wojskach regularnych Koronnych lub Litewskich albo marynarce wojennej.

Art. 11.
Pospolite Ruszenie
1. Na wniosek Sejmu lub Króla Polski, Hetman Wielki zwołuje i rozwiązuje Pospolite Ruszenie.
2. Hetman Wielki określa strukturę i organizację oddziałów Pospolitego Ruszenia oraz powołuje jego dowódcę.

Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc prawną dotychczas obowiązująca Ustawa o Wojskach Rzeczpospolitej.

Załącznik nr 1
Obrazek
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 13 wrz 2012, 22:55

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie
Wielmożni Panowie Posłowie

Jako że od paru dni nikt nie zabierał głosu,
Rozpoczynam głosowanie nad nowelizacją Ustawy o Wojsku
Kto z Wielmoznych Panów Seatorów i Posłów jest :
ZA
PRZECIW
STRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU

głosowanie trwa do 17 września 2012 do godz 9,00 (jutro wyjeżdzam i nie będę miał dostępu do internetu)
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Karol Radziwiłł » 13 wrz 2012, 23:07

ZA
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 14 wrz 2012, 08:41

ZA
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 16 wrz 2012, 22:28

ZA
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Marek Wiktorowicz » 16 wrz 2012, 23:56

ZA

Dobrze, że przewidziano koszty utrzymania oddziału zbrojnego :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 17 wrz 2012, 23:05

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie
Wielmożni Panowie Posłowie
W głosowaniu nad Ustawą o związkach cywilnych ogółem uczestniczyło 4 osób w tym :
ZA głosowało - 4
PRZECIW głosowało - 0
WSTRZYMAŁO SIE - 0
Informuję że Wysoka Izba przyjęła nowelizację Ustawy o Wojsku
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1705
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość