Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 04 wrz 2012, 19:15

Wasza Królewska Mość, Panowie Senatorowie i Posłowie
Wnoszę projekt nowelizacji ustawy o wojsku. Głównym założeniem jest podział całości Wojsk Rzeczpospolitej na Wojska Koronne i Litewskie pod komendą oddzielnych hetmanów. Taki podział jest swoistym odzwierciedleniem uwarunkowań historycznych naszego kraju. Założeniem jest również podporządkowanie marynarki wojennej pod komendę hetmanów, tak by flota w Gdańsku podlegała Hetmanowi Wielkiemu Koronnemu, a flota w Rydze Hetmanowi Wielkiemu Litewskiemu. .


Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia X września, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego
„ o Wojskach Koronnych i Litewskich”.


Art. 1.
1. Zadaniem Wojsk Rzeczpospolitej jest obrona terytorium Rzeczpospolitej i jej Obywateli.
2. Zwierzchnikiem Wojsk Rzeczpospolitej jest Król Polski.
3. Wojska Rzeczpospolitej składają się z Wojsk Koronnych i Wojsk Litewskich.
4. W przypadku wojny naczelne dowództwo nad Wojskami Rzeczpospolitej obejmuje Król Polski.

Art. 2.
Dowództwo nad Wojskami Koronnymi sprawuje Hetman Wielki Koronny. Jest on powoływany i odwoływany przez Króla Polski. Do kompetencji Hetmana Wielkiego Koronnego należy dowództwo nad Wojskami Koronnymi i flotą w Gdańsku, wydawanie listów zaciągu dla wojsk prywatnych w Koronie (powoływanie jednostek i ich dowódców), dyslokacja oddziałów oraz inspekcja i kontrola jednostek.

Art. 3.
Dowództwo nad Wojskami Litewskimi sprawuje Hetman Wielki Litewski. Jest on powoływany i odwoływany przez Króla Polski. Do kompetencji Hetmana Wielkiego Litewskiego należy dowództwo nad Wojskami Litewskimi i flotą w Rydze, wydawanie listów zaciągu dla wojsk prywatnych na Litwie (powoływanie jednostek i ich dowódców), dyslokacja oddziałów oraz inspekcja i kontrola jednostek.

Art. 4.
1. Stopnie Wojsk Koronnych i Litewskich to:
Szeregowy / Marynarz
Sierżant / Wachmistrz (kawaleria) / Bosman (marynarka)
Chorąży / Chorąży marynarki
Podporucznik / Podporucznik marynarki
Porucznik / Porucznik marynarki
Kapitan / Rotmistrz / Kapitan marynarki
Major / Komandor
Podpułkownik
Pułkownik
Generał Major / Admirał
Generał Porucznik
Generał Pułkownik

Art. 5.
1. W Wojskach Koronnych i Litewskich awanse na stopnie podoficerskie i oficerskie nadają odpowiednio - Hetman Wielki Koronny lub Litewski.
2. Nominacje generalskie i admiralskie nadaje Król.

Art. 6.
Służba wojskowa w Rzeczpospolitej jest całkowicie dobrowolna. Chętni do pełnienia służby składają wniosek o przyjęcie do służby odpowiednio do Hetmana Wielkiego Koronnego lub Litewskiego.

Art. 7.
1. Wszystkim żołnierzom i oficerom za czas pełnienia czynnej służby wojskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Szeregowy / Marynarz 120 DPL
Sierżant / Wachmistrz (kawaleria) / Bosman (marynarka) 150 DPL
Chorąży / Chorąży marynarki 180 DPL
Podporucznik / podporucznik marynarki 240 DPL
Porucznik / Porucznik marynarki 280 DPL
Kapitan / Rotmistrz (kawaleria) / Kapitan marynarki 320 DPL
Major / Komandor 360 DPL
Podpułkownik 400 DPL
Pułkownik 440 DPL
Generał Major / Admirał 500 DPL
Generał Porucznik 560 DPL
Generał Pułkownik 620 DPL
2. Wniosek o wypłatę wynagrodzeń żołnierzy i oficerów kierują do Podskarbiego, odpowiednio Hetman Wielki Koronny lub Litewski.

Art. 8.
1. Każdy żołnierz Wojsk Koronnych i Litewskich za wzorową służbę i położone zasługi może być nagrodzony poprzez:
- Awans na wyższy stopień
- Nadanie odznaczenia państwowego
- Nominację na wyższe stanowisko
2. Każdy żołnierz Wojsk Koronnych i Litewskich za popełnione wykroczenia i zaniedbywanie obowiązków może zostać ukarany poprzez:
- Upomnienie lub naganę
- Usunięcie z zajmowanego stanowiska.
- Degradację i usuniecie ze służby

Art. 9.
Każdy żołnierz Wojsk Rzeczpospolitej ma prawo zrezygnować z dalszego pełnienia służby, składając dymisję (odpowiednio) Hetmanowi Wielkiemu Koronnemu lub Litewskiemu. Przyjęcie dymisji jest równoznaczne z przeniesieniem do rezerwy z zachowaniem stopnia i munduru.

Art. 10.
Wojska zaciągu prywatnego
1. Oddział wojsk zaciągu prywatnego ma prawo dokonać każdy szlachcic legitymujący się obywatelstwem Rzeczpospolitej po uzyskaniu listu zaciężnego (zgody) od Hetmana Wielkiego Koronnego lub Litewskiego. Szlachta mieszkająca w Rzeczpospolitej nie mająca obywatelstwa może wystąpić o zgodę na zaciąg wojsk prywatnych po złożeniu przed królem przysięgi na wierność w służbie Rzeczpospolitej.
2. Oddział wojsk zaciągu prywatnego winien liczyć stan etatowy wojsk regularnych i składać się :
z roty lub regimentu piechoty ze szwadronu, chorągwi lub pułku jazdy z baterii, dywizjonu lub pułku artylerii.
3. Dowódcą oddziału jest ich fundator który ponosi koszt zaciągu :
Piechura – 3 DPL Konnego – 8 DPL Działa z obsługą (armaty) – 100 DPL
4. Dowódca oddziału zaciągu prywatnego w liście zaciężnym otrzymuje awans oficerski zgodny z wielkością zaciągu:
Dla roty piechoty - kapitana,
Dla regimentu piechoty - podpułkownika.
Dla chorągwi - podporucznika
Dla szwadronu - rotmistrza
Dla pułku jazdy - pułkownika
Dla baterii - porucznika
Dla dywizjonu artylerii - majora
Dla pułku artylerii – pułkownik
Dla brygady zaciągu prywatnego złożonej z kilku pułków i/lub regimentów) - generała majora.
5. Za czas służby oficerowie - fundatorzy oddziałów zaciągu prywatnego otrzymują wynagrodzenie jak oficerowie wojska regularnego i podlegają takiej samej dyscyplinie i odpowiedzialności. Wynagrodzenie to jest wypłacane nawet w sytuacji gdy pełnią oni równoległą służbę w wojskach regularnych Koronnych lub Litewskich.

Art. 11.
Pospolite Ruszenie
1. Pospolite Ruszenie na wniosek Sejmu lub Króla zwołują Hetmani. W Koronie Hetman Wielki Koronny na Litwie Hetman Wielki Litewski.
2. Hetmani określa strukturę i organizację oddziałów Pospolitego Ruszenia.
3. Na wniosek Sejmu lub Króla Hetmani rozwiązują Pospolite Ruszenie.

Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc prawną dotychczas obowiązująca Ustawa o Wojskach Rzeczpospolitej.

Załącznik nr 1
Obrazek
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Pius IV » 04 wrz 2012, 21:27

Nie mieliśmy gdzieś ładniejszych naramienników (w sensie oprawy graficznej xD) xDD :D ?!
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 05 wrz 2012, 08:24

Owszem Wasza Królewska Mość, jest możliwość porównania. Myślę jedna, iż obecnie przedstawione są ładniejsze. :)

Obrazek
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Pius IV » 05 wrz 2012, 14:51

Mówi Wasza Wysokość o tych, które dzisiaj zaprezentował :) ?
Są o niebo ładniejsze :) !
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 05 wrz 2012, 17:37

Wasza Królewska Mość miałem na myśli te stanowiące załącznik do ustawy. :)
Maja bowiem dwa atuty:
1. Jako naramienniki kruszcowe są bogatsze od prostych sukiennych, przez co na mundurze maja większą prezencję.
2. Lepiej komponują się do mundurów z epoki.
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Karol Radziwiłł » 05 wrz 2012, 18:29

Popieram Jego Wielkoksiążęcą Mość w tej kwestii.

Jednakże, jeżeli chodzi o inne zmiany zaproponowane w projekcie to jestem im przeciwny. Uważam, że dowodzenie siłami zbrojnymi powinno być jak najbardziej scentralizowane. W sytuacji, gdy dowódcami wojsk koronnych i litewskich są dwie różne osoby, mogłoby dochodzić do nieporozumień, a to w czasie wojny byłoby dla Rzeczypospolitej śmiertelnie niebezpieczne.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Pius IV » 05 wrz 2012, 18:43

Wasza Wysokość, tutaj chodzi raczej o ich organizację :) . Władze armii są scentralizowane, bo to król dowodzi armią :) . Tutaj chodziło raczej o odciążenie nieco Jego Wysokości, Wielkiego Księcia Horocha :) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Emilia Radziwiłłówna » 05 wrz 2012, 19:15

Pozwolę sobie zabrać głos Waszmościowie. Sama nie wiem, czy taki podział byłby najlepszym wyjeściem. Owszem, rozumiem aspekt historyczny i nawet mi się to w jakiś sposób podoba. Rodzi się tylko jedno zasadncze pytanie, czy to potrzebne?
(-) Jej Książęca Wysokość Emilia Maria Katarzyna Elżbieta apo Zep z domu Radziwiłł, księżna surmeńska i mediolańska etc.,Avatar użytkownika
 
Posty: 124
Dołączył(a): 01 lip 2012, 20:54
Medale: 1
Order Świętego Stanisława (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Karol Radziwiłł » 05 wrz 2012, 19:23

Wasza Królewska Mość!

Nie zmienia to jednak faktu, że opisana przeze mnie sytuacja mogłaby zaistnieć.

Uważam, że tak, jak teraz jest dobrze. Hetman Wielki w każdej chwili może się odciążyć swoim zastępcą-Hetmanem Polnym.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Nowelizacja Ustawy o Wojsku

Postprzez Henryk Horoch » 06 wrz 2012, 10:49

Aby rozwiać obawy Jego Arcyksiążęcej Mości możemy dopisać do artykułu pierwszego punkt 4 o treści:
"W przypadku wojny naczelne dowództwo nad Wojskami Rzeczpospolitej obejmuje Król Polski".

W ten sposób hierarchia zostaje jasno ustalona. Każdy z hetmanów jest dowódca armii, a naczelnym wodzem jest król. :)
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość