Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Karol Radziwiłł » 21 lip 2012, 23:45

Pragnę zauważyć, że ust.2 art.1 mówiący o tym, że wysokość waloryzacji ustalają ministrowie spraw zagranicznych i finansów oraz ust.2 art.2 który podaje konkretną kwotę, wzajemnie się wykluczają.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Michał apo Zep » 22 lip 2012, 00:10

Niekoniecznie, choć faktycznie rzeczony punkt 3. można by usunąć.

Poprawione. Panie Marszałku, czy możemy rozpocząć głosowanie nad ustawą łącznie z przyjętymi poprawkami? Myślę że co do treści już chyba nie ma zastrzeżeń.
Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia XX XXXX, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Franciszka Ferdynanda I


„Poprawka do ustawy o służbie dyplomatycznej z dn.11 lutego 2012 roku i ustawy o wynagrodzeniach i podatkach z dn.27 maja 2012 roku”

Art. 1.

1. Wprowadza się poprawkę do Ustawy Sejmu Walnego USW 5/11/2/12 o służbach dyplomatycznych.
2. Zmienia się treść Art. 4. w/w Ustawy o brzmieniu:


Art 4.
1. Stopnie dyplomatyczne w służbie zagranicznej zależą od rangi państwa bądź organizacji przyjmującej, nadanej przez ministra właściwego sprawom zagranicznym w osobnym rozporządzeniu, na podstawie określonej przez niego doktryny polityki zagranicznej.
2. Wymienione rozporządzenie wydaje minister właściwy sprawom zagranicznym w ciągu 14 dni od powołania go na to stanowisko bądź w ciągu 14 dni od wejścia w życie tej ustawy.
3. Minister właściwy sprawom zagranicznym może nadać jedną z trzech rang wszystkim państwom mikroświata:

1) I ranga- mikronacje-partnerzy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, z którymi Rzeczpospolita Obojga Narodów blisko wspólpracuje,
2) II ranga- mikronacje, z którymi Rzeczpospolita Obojga Narodówma dobre stosunki i ma zamiar w najbliższej przyszłości podjąć z nimi współpracę
3) inne mikronacje.

na:

Art 4.
1.Ustala się następujące stopnie dyplomatyczne w służbach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów:
1) Ambasador- członek służby dyplomatycznej, stale przebywający w placówce zagranicznej, wymagający akredytacji państwa obcego;
2) Poseł- członek służby dyplomatycznej, tymczasowo przebywający w placówce zagranicznej z określoną misją dyplomatyczną, nie wymagający udzielenia akredytacji państwa obcego;
3) Attaché- członek służby dyplomatycznej najniższego stopnia, wykonujący swe obowiązki w zakresie określonym przez ministra właściwego sprawom zagranicznym, najczęściej nie mający wpływu na kierunek prowadzonej polityki zagranicznej oraz nie wymagający udzielenia akredytacji państwa obcego.

2.Stopnie dyplomatyczne nadaje minister właściwy do spraw zagranicznych.


Art. 2.
1. Wprowadza się poprawkę do Ustawy Sejmu Walnego USW 9/27/5/12 u.7 o wynagrodzeniach i podatkach.
2. Zmienia się treść Art. 3. w/w Ustawy o brzmieniu:
Art. 3
Ustala się następującą wysokość wynagrodzeń :
. 7 Ambasadorzy i Przedstawiciele RON 450 DPL

na:
Art. 3
Ustala się następującą wysokość wynagrodzeń :
. 7 Ambasadorzy, Posłowie, Attaché - 500 DPL, 400 DPL, 300 DPL.Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Karol Radziwiłł » 22 lip 2012, 11:52

W związku z sugestią Jego Królewskiej Mości chciałbym wprowadzić poprawkę, mówiącą o konieczności uzyskania akredytacji państwa obcego dla posła.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Marek Wiktorowicz » 22 lip 2012, 22:43

Wasza Królewska Mość,
Czcigodni Senatorowie,
Szlachetni Posłowie!

Przejrzałem nasza ustawę i służbach dyplomatycznych i prawdę mówiąc... Ja wiem, jestem upierdliwy jak wrzód na siedzeniu, ale zobowiązuje mnie do czegoś doktorat z prawa! :) Zresztą mówię to w trosce o jakość systemu prawa Rzeczypospolitej.

Ustawa stoi w niektórych punktach w sprzeczności z Konstytucją. Na przykład, powoływanie przedstawicieli za granicą: rozporządzenia nie może wydać minister (jak mówi ustawa), lecz król wydaje dekret (jak mówi Konstytucja, art. 12. ust. 1. pkt. 6) "mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Obojga Narodów w innych państwach,")

Co wasz upierdliwy prymas proponuje: spisać nową ustawę. Wyrzucić to, o czym mówi Konstytucja, a zostawić to, co proponuje Jego Arcyksiążęca Wysokość w niniejszej ustawie o zmianie ustawy, tj. te stopnie - bo o to w całej ustawie miało chodzić. Podział przez niego proponowany jest profesjonalny i uznawany w polityce międzynarodowej, więc i my możemy go zastosować, wdrażając go i zatwierdzając ustawą.

Oczywiście jestem w stanie przygotować stosowny projekt, jednak nie śmiem uczynić tego wbrew woli wnioskodawcy. Jestem tylko jednym z senatorów i nie do mnie należy decyzja :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 24 lip 2012, 11:53

Wasza Królewska Mość,
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szlachetni Panowie Posłowie

Proponuję aby Wielmożny Arcyksiąże Jan i Wielmożny Pan Sforca ustalili wspólny projekt

pozdrawiam
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1702
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Karol Radziwiłł » 27 lip 2012, 09:41

Wasza Eminencjo!

Jako, że Wasza Eminencja wyraził chęć przygotowania stosownego projektu, pozostawiam Eminencji wolną rękę w tej kwestii. :)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Marek Wiktorowicz » 27 lip 2012, 13:23

Wasza Arcyksiążęca Wysokość, dziękuję :)

Przygotowałem zatem projekt. Stara ustawa + poprawki Jago Arcyksiążęcej Wysokości + usunięcie sprzeczności z konstytucją. Oto on:

Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia 11 lutego, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Franciszka Ferdynanda I


„O służbach dyplomatycznych”.

Art. 1.
Ustawa określa organizację i funkcjonowanie służby dyplomatycznej, a także prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład.

Art. 2.
W skład służby dyplomatycznej wchodzą przedstawiciele Rzeczypospolitej Obojga Narodów w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej.


Art. 3.
1. Służba dyplomatyczna podlega ministrowi właściwemu ds. polityki zagranicznej.
2. Służba dyplomatyczna działa w placówkach zagranicznych.

Art. 4.
1.Ustala się następujące stopnie dyplomatyczne w służbach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów:
1) Ambasador- członek służby dyplomatycznej, stale przebywający w placówce zagranicznej, wymagający akredytacji państwa obcego;
2) Poseł- członek służby dyplomatycznej, tymczasowo przebywający w placówce zagranicznej z określoną misją dyplomatyczną, nie wymagający udzielenia akredytacji państwa obcego;
3) Attaché- członek służby dyplomatycznej najniższego stopnia, wykonujący swe obowiązki w zakresie określonym przez ministra właściwego sprawom zagranicznym, najczęściej nie mający wpływu na kierunek prowadzonej polityki zagranicznej oraz nie wymagający udzielenia akredytacji państwa obcego.
2.Stopnie dyplomatyczne nadaje minister właściwy ds. polityki zagranicznej.

Art. 5.
1. Kandydata lub kandydatów na stanowisko przedstawiciela Rzeczypospolitej Obojga Narodów za granicą wybiera i przedstawia królowi minister właściwy ds. polityki zagranicznej.
2. Minister właściwy ds. polityki zagranicznej nadzoruje pracę ambasadorów i kontroluje wywiązywanie się przez nich z ich obowiązków.
3. Minister właściwy ds. polityki zagranicznej występuje w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów o akredytację dla ambasadorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w państwach przyjmujących i wystawia dla nich listy uwierzytelniające.

Art. 6.
1. Ambasador w państwie przyjmującym posiada prawa i obowiązki wynikające z zawartych układów międzynarodowych oraz inne, nadane przez ministra właściwego ds. polityki zagranicznej, o ile nie stoją one w sprzeczności z zawartymi układami międzynarodowymi.
2. W szczególności przedstawiciel Rzeczypospolitej Obojga Narodów za granicą:
1) reprezentuje Reczpospolitą Obojga Narodów w państwie przyjmującym,
2) chroni interesy Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jej obywateli w państwie przyjmującym,
3) działa na rzecz promocji Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
4) uczestniczy w negocjacjach i rokowaniach między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a państwem przyjmującym,
5) działa na rzecz poprawy stosunków między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a państwem przyjmującym,
6)informuje ministra właściwego sprawom zagranicznym oraz obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów o wydarzeniach w państwie przyjmującym.

Art. 7.
1. Przedstawiciela przy organizacji międzynarodowej obowiązują wszystkie prawa i obowiązki wynikające z układów zawartych między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a daną organizacją, a także inne dotyczące ambasadorów w myśl powszechnie uznanych reguł i kanonów dyplomacji.
2. W szczególności przedstawiciel Rzeczypospolitej Obojga Narodów przy organizacji międzynarodowej:
1) zapewnia udział Rzeczypospolitej Obojga Narodów w pracach organizacji,
2) przedstawia Sejmowi Walnemu akty prawne powstałe w wyniku prac organizacji w celu ich ratyfikacji bądź debaty nad nimi,
3) reprezentuje stanowisko władz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w sprawach omawianych na forum organizacji.

Art.8.
Ambasador traci zwierzchnictwo nad misją dyplomatyczną z dniem przybycia do państwa przyjmującego króla bądź ministra właściwego ds. polityki zagranicznej i odzyskuje je wraz z końcem wizyty króla bądź tego ministra.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem

/-/


Zmieniłem tylko: służbę zagraniczną na służbę dyplomatyczną. I do obowiązków ministra ds. polityki zagranicznej dodałem wystawianie listów uwierzytelniających i występowanie o akredytację w imieniu Rzeczypospolitej.

Jeśli Jego Arcyksiążęca Wysokość jako autor projektu lub inni Posłowie i Senatorowie nie mają zastrzeżeń, proszę Marszałka o rozpoczęcie głosowania.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Pius IV » 27 lip 2012, 13:42

Proszę o zmianę reguły posła - jak już wspominałem, każdy dyplomata pełniący jakąkolwiek misję wymaga akredytacji :) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Marek Wiktorowicz » 27 lip 2012, 13:52

Wasza Królewska Mość, pozwolę sobie nie zgodzić się :) Jeśli na przykład wyśle mnie Wasza Miłość do Rotrii z propozycją traktatu o sojuszu wojskowym - czy mój trzydniowy pobyt w Rotrii będzie wymagał akredytacji? Nie jestem szefem stałej misji, mam zlecone zadanie, które wykonuję.

Takie przynajmniej jest moje zdanie.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Poprawka do ustawy o służbach dyplomatycznych

Postprzez Pius IV » 27 lip 2012, 13:59

Owszem, jednakże prawo dyplomatyczne ogólnie przyjęte stanowi, że każdy człowiek sprawujący misję i reprezentujący interesy państwa na obczyźnie, do pełnienia swoich obowiązków wymaga politycznej akredytacji, będącej poświadczeniem zgody władz na jego misję. Tak przynajmniej wiem, że stanowi protokół dyplomatyczny :) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość