Publikacja naukowa. Zasada pluralis maiestatis

Zbiór prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych przedstawionych jako część przewodów naukowych na UJ.

Publikacja naukowa. Zasada pluralis maiestatis

Postprzez Pius IV » 23 sty 2013, 21:19

Publikacja
naukowa


"Zasada pluralis maiestatis"


Pluralis maiestatis (łac. mnoga liczba majestatu), to zasada tytulatury, obowiązująca niemalże na wszystkich dworach monarszych, począwszy od patriarchów, cesarzy i królów, na możniejszych książętach skończywszy. Celem tejże zasady jest szczególne podkreślenie godności, rangi społecznej i prestiżu wynikającego z pełnionej funkcji. W niektórych przypadkach, o których powiemy sobie niżej, zasada ta obowiązuje dożywotnio - w innych zaś może obowiązywać czasowo.

Pierwszym przykładem dokumentu in pluralis maiestatis będzie przykładowa preambuła dokumentu o randze dekretu lub zbliżonej, wydawanego przez urzędujących monarchów. Ot i on:

1. W przypadku monarchów świeckich: "My, (imię urzędującego monarchy), z Bożej łaski i woli Narodu (...)"
2. W przypadku monarchów duchownych, np. Patriarchy Państwa Kościelnego: "My, (imię pontyfikalne), (tytulatura patriarsza, różna całkowicie od świeckiej)".

Warto podkreślić, że zasada pluralis maiestatis zakłada używanie liczby mnogiej przy stosowaniu niemalże wszystkich form czasownikowych przez uprzywilejowaną osobę, np.: postanawiamy, postanowiliśmy, zarządzamy, zarządziliśmy, jesteśmy, byliśmy, zrobiliśmy, oddelegowaliśmy, odesłaliśmy, nakazaliśmy etc.

W przypadku, kiedy osoba uprzywilejowana używa zasady pluralis m. w przypadku do samej siebie (np. w preambule aktów prawnych), ma prawo stosowania wielkich liter określonych w pluralis pronomina personalia, tj. my, nas, z nas, nam, z nami, o nas etc., etc., etc. Przykładem dokumentu będzie zastosowania będzie:

1) "My, Henryk VIII Tudor, w obliczu zniewagi, którą Nas obarczono, zadecydowaliśmy o publicznym ogłoszeniu Aktu Supremacji, w którym to ogłaszamy, jakoby Kościół Nasz na całej Nam ziemi podległej - w Anglii i jej Dominiach, stawał się całkowitą Naszą własnością i pod Naszym zarządem na wieki już spoczywał."

2) "My, Grzegorz IX, Biskup Rzymski, Sługa Sług Bożych (...) etc., etc., etc., powołujemy z dniem dzisiejszym Inquisitio haeretica pravitatis, której to powierzamy strzec i troszczyć się o dobro Owczarni Pańskiej, której to opiekę z Bożej woli Nam powierzono (...)".


Organy prawa dworskiego i/lub zwyczajowego, dzierżące możność i przywilej posługiwania się zasadą pluralis maiestatis:

1. Monarchowie państw, sprawujący urząd: Głowa Kościoła, Cesarze, Królowie.
2. Monarchowie państw, pozostający w spoczynku: Królowie seniorzy.
3. Arystokracja uprzywilejowana: arystokracja, której tytuł nie wychodzi poza zakres tzw. szlachty wyższej (Arcyksiążęta/Wielcy Książęta/Diukowie/Książęta/ew. Markizowie), zaś możliwość posługiwania odmianą pluralis pronomina personalia została potwierdzona dokumentem nobilitacyjnym. W przypadku, kiedy dokument nobilitacyjny (ew. będący aktem adopcyjnym do rodu królewskiego/książęcego) nie stwierdza jednoznacznie możliwości posługiwania się zasadą pluralis maiestatis, takowe walory zeń płynące nie przysługują. Dopuszcza się stosowanie zasady P.M. przez pierwszych prawnych sukcesorów tronu, jeśli ów fakt został potwierdzony stosownym normatywnym aktem prawnym przez Monarchę.
4. Hierarchowie kościelni: kardynałowie i arcybiskupi sprawujący urząd, jeśli możliwość używania zasady pluralis maiestatis została potwierdzona przez Głowę Kościoła w dokumentach wynoszących do godności. Jeśli takowa kwestia nie została poruszona uznaje się, że możliwość wykluczono.
5. Zasadę pluralis maiestatis i pluralis pronomina personalia stosuje się jedynie w państwach o ustroju monarchicznym.


Zasady pluralis maiestatis nie stosuje się:

1. We wszystkich państwach, których ustrój nie jest monarchiczny.
2. Względem urzędów prezydentów państw, premierów, ministrów etc.
3. Względem urzędów pełnionych w organizacjach międzynarodowych.
4. Względem wszystkich innych urzędów, niewłączanych ustawicznie w skład arystokracji wyższej.


Zgodnie z prawem dworskim i/lub zwyczajowym, przypadku Głów Państw o ustroju niemonarchicznym, głowa państwa jak i wszyscy urzędnicy państwowi w rangach ministerialnych i dyplomatycznych - posiadają możliwość używania tytułu "Jego Ekscelencja" lub "Wasza Ekscelencjo" chyba, że przepisy wewnętrzne konkretnego kraju stanowią inaczej. Tytuł ów stosuje się również wobec wszystkich reprezentantów i/lub członków organizacji międzynarodowych, dyplomatycznych etc.

Zakłada się możliwość istnienia wyjątków od niniejszej normy ogólnej, o czym stanowią przepisy wewnętrzne konkretnie rozpatrywanego państwa.


(-) prof. dr hab. net. Franciszek Ferdynand kard. a.d. von Habsburg
Profesor Tytularny Savoire Vivre Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Prace naukowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość