Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Tu odbywają się obrady Sejmu Wielkiego, prowadzone przez Marszałka Sejmu. Prawo zabierania głosu przysługuje wyłącznie Posłom i Senatorom oraz osobom upoważnionym przez Marszałka.

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Maksymilian Branicki-Lubomirski » 06 paź 2016, 20:24

ZA obiema uchwałami.
Maksymilian Branicki-Lubomirski
herbu Gryf
Stolnik Kaliski
Pan na Grodnie i Białymstoku

Obrazek

Amor patriae nostra lex.Avatar użytkownika
 
Posty: 437
Dołączył(a): 08 lis 2015, 19:19
Lokalizacja: Grodno
Medale: 3
Order Zasługi RON VI (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Sebastian von Tauer » 08 paź 2016, 11:33

Za pierwszą uchwałą, co do drugiej się wstrzymuję
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3306
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 16
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda Inowrocławski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Stanisław von Tauer » 13 paź 2016, 16:45

Czy mógłbym przedstawić swój projekt?
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Sebastian von Tauer » 13 paź 2016, 20:45

Sejm zatem uchwały przyjął
proszę przedstawiać ;)
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3306
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 16
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda Inowrocławski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Stanisław von Tauer » 17 paź 2016, 20:09

Oto i projekt. Przepraszam za opóźnienie.

My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I.
Dla zwiększenia gloryi wielkich rodów Rzeczpospolitą zamieszkujących, a przezpieczności jej strzegących od pokoleń, postanawiamy o wprowadzeniu szczególnego rodzaju majątków ziemskich, to jest ordynacji, oraz o szczególnych zasadach dziedziczenia majętności ziemskich.

II.
Ordynacje ustanawia i likwiduje wyłącznie seym,(wyjątek w punkcie X) a prawo do ubiegania się o ordynacje ma wyłącznie szlachta posiadająca tytuł książęcy oraz nigdy nie karana przez Trybunał.

III.
O utworzenie ordynacji petycję składając, książę przedkłada seymowi projekta statutu, któren zasady sukcesyi ordynata określa, nazwę ordynacji, spis majątków do ordynacji włączanych, gwarancje dla mieszczan i chłopów na jej terytoriach, a takoż określenie jej granic, słowne i, jeśliby szlachcic pragnął, na mapie kreślone.

IV.
Na terytorium ordynacją objętych nikt prócz ordynata majątków kupować nie śmie. Nie może też terytorium ordynacji wybiegać poza granice Rzeczpospolitej.

V.
Koszt zaś założenia ordynacji zależnym będzie od jej wielkości i wyniesie 250 denarów za 25 hektarów, przy czem ordynacja nie mniejszą być może jak 50 000 hektarów licząca i nie większą jak 1 000 000 hektarów.

VI.
Osoby z tytułem książęcym jedną tylko ordynację w całym swoim v-życiu założyć mogą.

VII.
Ordynacja nie może być rozsiana po całym terytorium Rzeczpospolitej, jeno w jednym miejscu być może.

VIII.
Ordynacja własnością jest każdorazowego ordynata. Jednakowoż pokolenia całe na bogactwo familii pracowały, a więc i na oną ordynację, a zatem ordynat obowiązki ma specjalne wobec tych, co jego nazwisko noszą lub nosili przed zamążpójściem: jeśliby mianowicie krewniak taki własnej majętności nie miał, ma prawo przebywać we wskazanym dworze, pałacu, zamku lub twierdzy ordynacji, a wskazania tegoż ordynat dokona. Ponadto jeden folwark wraz z wsiami, na których jest osadzony, pod zarząd tegoż krewniaka oddany zostanie i on z niego dochody pobierać będzie, a folwark ów takoż ordynat wskaże. Jeśliby zaś hojnością chciał się wykazać, większą część ordynacji krewniakowi powierzyć może w zarząd.

IX.
Ordynacja jedną chorągiew, lubo kompanię, baterię czy rotę, na każde 2500 hektarów wystawić musi.

X.
Jeśliby zaś się okazało, że książę lub ordynat, który odziedziczył ordynację, przekazał w testamencie ordynację swemu klonowi, król ma prawo bez zgody sejmu ową ordynacje zlikwidować i pozbawić oszusta mitry książęcej, jeśli ją posiada.

XI.
Jako że majętność ziemską posiadając szlachcic znaczenia nabiera, przeto w razie, gdyby panem obcej ziemi ostał lubo rząd powierzonym mu u postronnych został, tedy każden szlachcic, który dobro Ojczyzny zagrożonym widzi, do seymu wnieść może, ażeby ten nakazał szlachcicowi onemu zarząd nad majątkiem ustanowić lub majątek ów sprzedać. Szlachcic taki sam decyzję podejmie, cóż uczynić, oraz czy i jak zarządcę nagrodzić.

XII.
Takoż i dziedziczenie wszelkiej majętności obwarowane będzie szczególnymi prawami. Wszelkie majątki równo między synów zmarłego dzielone będą, krom ordynacji, które własnym reżymem rządzić się będą. A jeśliby szlachcic miał krewnych poza Rzeczpospolitą, miesiąc po jego śmierci wyznaczony im będzie, aby który do Rzeczypospolitej przybył i szlachectwo uzyskał. Jeśli przybędzie kilku - majątki podzielone zostaną; jeśli nikt nie przybędzie, majątki Skarb Królewski przejmie, a ordynacje rozwiązane zostaną.

XIII.
Inkszych ponad te ograniczeń w posiadaniu a dziedziczeniu ziemskich dóbr mieć nie chcemy, toteż wszelkie inne prawa, pisane alibo zwyczajowe, z powyższymi sprzeczne, nieważnymi stanowimy.

XIV.
Obecne ordynacje pod tym jeno warunkiem status swój zachowają, jeśli statut ich w ciągu 14 dni Jego Królewskiej Mości przedłożony zostanie i wszystkie inne warunki powstania spełniać one będą. Aprobata szlachty na następnym seymie tedy wyrażoną być może.

XV.
Seym konstytucyę niniejszą uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 18 paź 2016, 09:57

Wielmożny Panie Stanisławie
Wg starej zasady szlacheckiej, na której oparta była Rzeczpospolita, każdy szlachcic był równy.
Więc nie może w ustawie być wpisane, że ordynacje mogą tworzyć tylko osoby z tytułem książęcym.
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Pan na Mazowszu
Komtur Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Wielki
Strażnik Wielki
 
Posty: 1510
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 12
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Sebastian von Tauer » 18 paź 2016, 15:37

Hm, z jednej strony, podniesie to prestiż książąt, a także znaczenie posiadania ordynacji, z drugiej zaś, może godzić w równość szlachecką, oraz może sprawić, że nastąpi rozwarstwienie na magnaterię (z ordynacjami) i szlachtę bez nich.
co reszta szlachty o tym sądzi?
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3306
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 16
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda Inowrocławski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Stanisław von Tauer » 18 paź 2016, 20:39

Magnateria już jest. Przecież jeden ze szlachty włada prawie całą Rusią, a drugi współczesną Litwą.
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Sebastian von Tauer » 18 paź 2016, 23:25

Lecz każdy może do nich dołączyć - nie jeno książęta.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3306
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 16
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda Inowrocławski

Re: Sejm Walny VII/VII/MMXVI - Wilno

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 20 paź 2016, 16:00

Wtem właśnie słuszność widzę, by nie czynić ze szlachty tytuł książęcy posiadającej, stan odrębny z przywilejami większymi od reszty panów braci. Co do projektu jest w nim kilka punktów godnych szczególnej uwagi i do nich sie odniosę:

I.
Dla zwiększenia gloryi wielkich rodów Rzeczpospolitą zamieszkujących, a przezpieczności jej strzegących od pokoleń, postanawiamy o wprowadzeniu szczególnego rodzaju majątków ziemskich, to jest ordynacji, oraz o szczególnych zasadach dziedziczenia majętności ziemskich.

Zapis godny zachowania o ile będzie się odnosił do tej szlachty, która długo w Rzeczpospolitej siedzi i względem niej szczególne zasługi opłożyła, a nie tylko rodów książęcych.

V.
Koszt zaś założenia ordynacji zależnym będzie od jej wielkości i wyniesie 250 denarów za 25 hektarów, przy czem ordynacja nie mniejszą być może jak 50 000 hektarów licząca i nie większą jak 1 000 000 hektarów.

Wydaje się co 100 denarów za 1 ha gruntów czyni dla wielu, nawet zamożnych panów niemożliwym założenie nawet malutkiej ordynacji ( 500 km2 = 5 000 000 denarów) o większej nawet nikt marzyc nie pomyśli. Proponuję więc zweryfikować te koszty.

VII.
Ordynacja nie może być rozsiana po całym terytorium Rzeczpospolitej, jeno w jednym miejscu być może.

Myślę co ten zapis ma bardzo istotną rolę w odniesieniu do ordynacji bowiem z założenia mają one być obszarem zwartym, niepodzielnym i w całości przynależnym do ordynata. Podział ordynacji na kilka obszarów zawęża dostępność terytorium Rzeczpospolitej do zakładania przez szlachtę swoich majętności.

XI.
Jako że majętność ziemską posiadając szlachcic znaczenia nabiera, przeto w razie, gdyby panem obcej ziemi ostał lubo rząd powierzonym mu u postronnych został, tedy każden szlachcic, który dobro Ojczyzny zagrożonym widzi, do seymu wnieść może, ażeby ten nakazał szlachcicowi onemu zarząd nad majątkiem ustanowić lub majątek ów sprzedać. Szlachcic taki sam decyzję podejmie, cóż uczynić, oraz czy i jak zarządcę nagrodzić.

Szlachecki majątek ziemski nijakiego związku z ordynacja nie ma i nie wiem czemu w tej Konstytucji miałby się znaleźć.

XII.
Takoż i dziedziczenie wszelkiej majętności obwarowane będzie szczególnymi prawami. Wszelkie majątki równo między synów zmarłego dzielone będą, krom ordynacji, które własnym reżymem rządzić się będą. A jeśliby szlachcic miał krewnych poza Rzeczpospolitą, miesiąc po jego śmierci wyznaczony im będzie, aby który do Rzeczypospolitej przybył i szlachectwo uzyskał. Jeśli przybędzie kilku - majątki podzielone zostaną; jeśli nikt nie przybędzie, majątki Skarb Królewski przejmie, a ordynacje rozwiązane zostaną.

Ordynacja z zasady nie podlega podziałowi spadkowemu i dziedziczy ją najstarszy syn lub naznaczony spadkobierca, wiec tego typu regulacje są sprzeczne z logiką.

To tyle co mam do przedstawionego projektu. :)
Składam jednak wniosek formalny o przeniesienie debaty nad nim na następny Seym.
Henryk Mikołaj
z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski,
ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski,
podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowskiAvatar użytkownika
Jego Królewska Mość
Jego Królewska Mość
 
Posty: 3188
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 9
Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuły: Wojewoda Krakowski

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Sala Obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość