Komunikat o zawarciu traktatu

Miejsce składania wniosków do Jego Wysokości

Komunikat o zawarciu traktatu

Postprzez Marek Wiktorowicz » 04 wrz 2017, 17:50

Obrazek

Kancelaria Jego Królewskiej Mości Marka Pawła podaje do publicznej wiadomości:


Jego Królewska Mość postanowił, po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu aprobaty Jaśnie Oświeconego Kanclerza Wielkiego, zawrzeć w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Monarchią Przedruską.

Strony reprezentowane przez Jego Królewską Mość Marka Pawła osobiście, oraz Jej Królewską Wysokość Józefinę w imieniu Jego Królewskiem Mości Franciszka Wilhelma i Monarchii Przedruskiej wynegocjowały treść traktatu i ustaliły wspólnie jego zgodne brzmienie.

Do wiadomości publicznej podaje się treść traktatu:


TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Monarchią Przedruską
zawarty w dniu ______ A. D. 2017 roku.

Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Marek Paweł I,
Król Polski, Wielki Książę Litewski, etc.,
w imieniu własnym i Rzeczypospolitej,
występując osobiście,

oraz

Jego Królewska Mość Franciszek Wilhelm I,
Król Monarchii Przedruskiej,
w imieniu własnym i Monarchii Przedruskiej
reprezentowany przez:
Jej Królewską Wysokość Józefinę,
Wielką Księżną Przedruską, księżną Poddrevską
Lord KONSUL Monarchii Przedruskiej

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Rzeczypospolitej w Monarchii Przedruskiej oraz przedstawicielstwa Monarchii Przedruskiej w Rzeczypospolitej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

/-/

/-/


Ceremonia podpisania odbędzie się w bieżącym tygodniu.

Jej Królewska Wysokość Józefina będzie do czasu podpisania gościem na Zamku Królewskim w Warszawie, podejmowanym z wszelkimi honorami i traktowana zgodnie ze zwyczajem międzynarodowym jak pełnomocny poseł państwa obcego.

Traktat zostanie przedłożony do ratyfikacji na najbliższym seymie walnym.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2747
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Kancelaria Królewska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość