Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Miejsce przechowywanie nieobowiązujących już dokumentów państwowych.

Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Karol Radziwiłł » 24 sty 2012, 20:26

Rozporządzenie Kanclerza Wielkiego Koronnego 01/2012
ws. ogłoszenia konkursu do służb dyplomatycznychArt. 1
Kancelaria Kanclerza Wielkiego Koronnego ogłasza konkurs na członków służby zagranicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 2
Regulamin konkursu znajduje się w załączniku nr 1.

Art. 3
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Kanclerz Wielki Koronny
/-/Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł


Załącznik nr 1:


Art. 1
Kandydaci chętni do przystąpienia do konkursu powinni zgłosić się do ministra kompetentnego sprawom zagranicznym w celu przedstawienia swojej osoby i złożenia wniosku, w którym powinny znaleźć się powody przystąpienia do konkursu i ewentualnie preferowane placówki dyplomatyczne.


Art.2
Kandydaci powinni spełniąć następujące warunki:

1.Posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
2.Przynajmniej 2 miesiące obecności w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (dostrzegalna aktywność na forum);
3.Znajomości prawa międzynarodowego i ogólnych zasad postępowania w krajach v-świata;


Art. 3
Ponadto kandydaci powinni być dyspozycyjni i umieć zachowywać dyscyplinę.


Art. 4
Minister właściwy sprawom zagranicznym ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku kandydata.


Art. 5
Pozytywne rozpatrzenie kandydatury nie oznacza automatycznego skierowania do placówki dyplomatycznej.


Art. 6
W pierwszej kolejności kandydaci będą obsadzani w placówkach dyplomatycznych w państwach bądź organizacjach kluczowych dla realizacji celów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dopiero później brane będą pod uwagę placówki preferowane przez kandydatów.


Art. 7
Udział w konkursie jest bezpłatny.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Karol Radziwiłł » 12 lut 2012, 17:26

Rozporządzenie Kanclerza Wielkiego Koronnego 2/2012
ws. powołania Ambasadora


Na mocy umów międzynarodowych i prawa Rzeczypospolitej Obojga Narodów postanawiam, co następuje:

Art.1
Powołuję Pana Artura Czartoryskiego na stanowisko Ambasadora Rzeczypospolitej Obojgaga Narodów w Republice Santanii i Burgii.

Art.2
Upomina się Ambasadora o odpowiedzialności przed Kanclerzem Wielkim Kronnym.

Art.3
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Kanclerz Wielki Koronny
/-/ Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł, m. p.Lista Korpusu Dyplomatycznego na chwilę obecną


Szefowie Misji Dyplomatycznych:

1) Księstwo Sarmacji - Jego Arcyksiążęca Wysokość Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł


Ambasadorowie:

1) Królestwo Agurii - Jego Książęca Mość Henryk Horoch
2) Republika Santanii i Burgii - Pan Artur Czartoryski
3) Republika Wielkiej Polondii - Jego Arcyksiążęca Wysokość Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł


Przedstawiciele przy organizacjach:

1) Organizacja Polskich Mikronacji - Jego Arcyksiążęca Wysokość Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Karol Radziwiłł » 28 lut 2012, 19:35

Rozporządzenie Kanclerza Wielkiego Koronnego3/2012
ws. ustanowienia doktryny polityki zagranicznej

Powołując się na powierzone mi obowiązki, ogłaszam doktrynę polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów o następującej treści:


Art.1.
Rzeczpospolita Obojga Narodów dąży do rozwiązywania wszystkich sporów i konfliktów metodami pokojowymi oraz podejmuje się mediacji między mikronacjami zaprzyjaźnionymi z Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Art.2.
Rzeczpospolita Obojga Narodów w swojej polityce zagranicznej kieruje się zasadą legitymizacji, czyli uznaje przede wszystkim takie państwa, w których władza pochodzi od narodu.

Art.3.
Rzeczpospolita Obojga Narodów popiera zawieranie traktatów i umów politycznych oraz gospodarczych, które przyczyniają się do ożywienia współpracy i wymiany między mikronacjami.


Ponadto, na mocy Art. 4 Ustawy o służbach dyplomatycznych, postanawiam co następuje:

Art.4.
Oświadczam, że w kręgu zainteresowania współpracą znalazły się wszystkie mikronacje, z którymi Rzeczpospolita Obojga Narodów podpisała traktaty uznaniowe oraz inne mikronacje, które są zainteresowane współpracą z Rzeczpospolitą Obojga Narodów i spełniają wymagania ustanowione przez Kanclerza Wielkiego Koronnego.

Art. 5.
Powołuję do istnienia Konsulaty Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jako jednostki zrzeszające wszystkie Ambasady danego terenu. W związku z tym ustanawiam:
1) Konsulat dla Kontynentu Wschodniego, do którego powołuję Ambasady:
a) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Monarchii Austro-Węgierskiej.
b) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Państwie Kościelnym Rotria (po wznowieniu prac dyplomatycznych)
2) Konsulat dla Państw Centralnych, do którego powołuję Ambasady:
a) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Księstwie Sarmacji.
b) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Federacji Al-Rajn.
3) Konsulat dla Kontynentu Neuropa (Południowo-Wschodni), do którego powołuję:
a) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Królestwie Skarlandu.
b) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Republice Francuskiej.
c) Ambasadę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Wielkiej Polondii.

Art.6.
Konsulowie i Ambasadorzy zostaną powołani odrębnym rozporządzeniem.

Art.7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Kanclerz Wielki Koronny
/-/ Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł, m. p.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Karol Radziwiłł » 19 mar 2012, 16:55

Rozporządzenie Kanclerza Wielkiego Koronnego 4/2012
ws. powołania Członka Delegacji do OPM


Powołując się na powierzone mi prawa i obowiązki postanawiam, co następuje:

Art. 1
Powołuję na Członka Delegacji do OPM Jego Eminencje Ks. Abpa. Otto Kenta.

Art. 2
Upomina się Członka Delegacji o odpowiedzialności przed Kanclerzem Wielkim Kronnym.

Art. 3
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Kanclerz Wielki Koronny
/-/Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł, m. p.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Karol Radziwiłł » 21 kwi 2012, 21:11

Rozporządzenie Kanclerza Wielkiego Koronnego 5/2012
ws. powołania podkanclerzego

Powołując się na powierzone mi prawa i obowiązki postanawiam, co następuje:

Art. 1
Powołuję na podkanclerzego przy Kancelarii Kanclerza Wielkiego Koronnego baroneta Artura Korwina-Czartoryskiego.

Art. 2
Do obowiązków powoływanego podkanclerzego należy:
a)negocjowanie traktatów uznaniowych w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów za wiedzą i zgodą Kanclerza Wielkiego Koronnego,
b)wykonywanie misji dyplomatycznych zleconych przez Kanclerza Wielkiego Koronnego,
c)reprezentowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Organizacji Polskich Mikronacji w randze Członka Delegacji.

Art. 3
Odwołuję baroneta Artura Korwina-Czartoryskiego z funkcji Ambasadora Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Republice Santanii i Burgii.

Art. 4
Powierzam kwestię wysokości wynagrodzenia dla powoływanego podkanclerzego Kanclerzowi Wielkiemu Litewskiemu.

Art. 5
Upomina się powoływanego podkanclerzego o odpowiedzialności przed Kanclerzem Wielkim Koronnym.

Art. 6
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Kanclerz Wielki Koronny
/-/ Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Pius IV » 22 kwi 2012, 10:02

Gratuluję :).

Mości Panie Podkanclerzy,
proszę utworzyć działy dla rozporządzeń obu Panów Kanclerzy :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Michał apo Zep » 22 kwi 2012, 13:08

Dziękuję Waszej Wysokości,
Co do działów, istnieją już wątki z rozporządzeniami Kanclerzy, nie wiem czy jest po co tworzyć nowe działy :)
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)

Re: Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego Koronnego

Postprzez Karol Radziwiłł » 17 cze 2012, 19:26

Rozporządzenie Kanclerza Wielkiego Koronnego 6/2012
ws. powołania Ambasadora


Art. 1
Powołuję na urząd Ambasadora Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Monarchii Austro-Węgierskiej Jego Ekscelencję Artura Czartoryskiego.

Art. 2
Nadaję immunitet dyplomatyczny Jego Ekscelencji na czas pełnienia obowiązków ambasadorskich
w Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 3
Rozporządzenie zyskuje moc prawną z chwilą jego ogłoszenia.


Kanclerz Wielki Koronny
/-/Jan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł, m.p.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Dziennika Ustaw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości